Strona główna // Harmonogram

Harmonogram

2019 / Styczeń
import_contacts Kurs place Miasto watch_later Data rozpoczęcia
Kurs specjalistyczny dla osób dozoru ruchu elektrycznego w podziemnych zakładach górniczych w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej (DEx). Jastrzębie-Zdrój 21.01.2019 Kurs specjalistyczny dla osób dozoru ruchu elektrycznego w podziemnych zakładach górniczych w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej (DEx).
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Ruda Śląska 21.01.2019 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Kurs podstawowy spawania Tychy 21.01.2019 Kurs podstawowy spawania
Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej wymagany dla elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV Jastrzębie-Zdrój 21.01.2019 Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej wymagany dla elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV
Koparkoładowarki Ruda Śląska 21.01.2019 Koparkoładowarki
Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej wymagany dla elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV Jastrzębie-Zdrój 21.01.2019 Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej wymagany dla elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Ruda Śląska 21.01.2019 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Kurs specjalistyczny elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV Jastrzębie-Zdrój 21.01.2019 Kurs specjalistyczny elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV
Kurs specjalistyczny elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV Jastrzębie-Zdrój 21.01.2019 Kurs specjalistyczny elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV
Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy Ruda Śląska 21.01.2019 Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy
Kurs konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego i urządzeń przeciwpożarowych. Ruda Śląska 21.01.2019 Kurs konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego i urządzeń przeciwpożarowych.
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Ruda Śląska 21.01.2019 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Kurs specjalistyczny w zakresie zagrożeń: wybuchowego i pożarowego w ruchu zakładu górniczego Jastrzębie-Zdrój 21.01.2019 Kurs specjalistyczny w zakresie zagrożeń: wybuchowego i pożarowego w ruchu zakładu górniczego
Kurs specjalistyczny maszynisty kolejek podwieszanych pod ziemią, w zakresie kolejek podwieszanych szynowych Jastrzębie-Zdrój 21.01.2019 Kurs specjalistyczny maszynisty kolejek podwieszanych pod ziemią, w zakresie kolejek podwieszanych szynowych
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Ruda Śląska 21.01.2019 Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż
Kurs ponadpodstawowy spawania Tychy 21.01.2019 Kurs ponadpodstawowy spawania
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Ruda Śląska 21.01.2019 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych Jastrzębie-Zdrój 22.01.2019 Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych
Kurs specjalistyczny operatora samojezdnych maszyn przodkowych, w zakresie obsługi ładowarek samojezdnych. Jastrzębie-Zdrój 23.01.2019 Kurs specjalistyczny operatora samojezdnych maszyn przodkowych, w zakresie obsługi ładowarek samojezdnych.
Kurs sanitariuszy. Jastrzębie-Zdrój 23.01.2019 Kurs sanitariuszy.
Przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy Jastrzębie-Zdrój 23.01.2019 Przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych Jastrzębie-Zdrój 24.01.2019 Szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych
Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2 Jastrzębie-Zdrój 25.01.2019 Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Jastrzębie-Zdrój 25.01.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Jastrzębie-Zdrój 25.01.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3 Jastrzębie-Zdrój 25.01.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Ruda Śląska 28.01.2019 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Kurs specjalistyczny operatora samojezdnych maszyn przodkowych, w zakresie obsługi kombajnów ścianowych Jastrzębie-Zdrój 28.01.2019 Kurs specjalistyczny operatora samojezdnych maszyn przodkowych, w zakresie obsługi kombajnów ścianowych
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami (dozór). Jastrzębie-Zdrój 28.01.2019 Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami (dozór).
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami (dozór wyższy). Jastrzębie-Zdrój 28.01.2019 Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami (dozór wyższy).
Kurs obsługi i konserwacji pomp głównego i pomocniczego odwadniania kopalni Jastrzębie-Zdrój 28.01.2019 Kurs obsługi i konserwacji pomp głównego i pomocniczego odwadniania kopalni
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Jastrzębie-Zdrój 28.01.2019 Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych.
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami. Jastrzębie-Zdrój 28.01.2019 Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami.
Kurs spec. przed dop. do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał Ruda Śląska 28.01.2019 Kurs spec. przed dop. do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał
Kurs w zakresie kotwienia górotworu dla osób wykonujących. Jastrzębie-Zdrój 30.01.2019 Kurs w zakresie kotwienia górotworu dla osób wykonujących.
Kurs klejenia górotworu. Jastrzębie-Zdrój 30.01.2019 Kurs klejenia górotworu.
Szkolenie specjal. osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał Ruda Śląska 31.01.2019 Szkolenie specjal. osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał
2019 / Luty
import_contacts Kurs place Miasto watch_later Data rozpoczęcia
Kurs specjalistyczny maszynisty lokomotyw pod ziemią, w zakresie lokomotyw powietrznych, spalinowych i elektrycznych szynowych Ruda Śląska 04.02.2019 Kurs specjalistyczny maszynisty lokomotyw pod ziemią, w zakresie  lokomotyw powietrznych, spalinowych i elektrycznych szynowych
Obsługa podestów Ruda Śląska 04.02.2019 Obsługa podestów
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Ruda Śląska 04.02.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 04.02.2019 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Kurs specjalistyczny operatora samojezdnych maszyn przodkowych, w zakresie obsługi kombajnów chodnikowych Jastrzębie-Zdrój 04.02.2019 Kurs specjalistyczny operatora samojezdnych maszyn przodkowych, w zakresie obsługi  kombajnów chodnikowych
Pompy do mieszanki betonowej Jastrzębie-Zdrój 04.02.2019 Pompy do mieszanki betonowej
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Ruda Śląska 04.02.2019 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Jastrzębie-Zdrój 04.02.2019 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Ruda Śląska 04.02.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3 Ruda Śląska 04.02.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Jastrzębie-Zdrój 04.02.2019 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych Jastrzębie-Zdrój 04.02.2019 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Jastrzębie-Zdrój 04.02.2019 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Obsługa suwnic Ruda Śląska 04.02.2019 Obsługa suwnic
Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2 Ruda Śląska 04.02.2019 Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 04.02.2019 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Koparkoładowarki Jastrzębie-Zdrój 04.02.2019 Koparkoładowarki
Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika Ruda Śląska 04.02.2019 Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika
Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisko górnika rabunkarza Ruda Śląska 05.02.2019 Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisko górnika rabunkarza
Kurs wiertaczy dołowych. Jastrzębie-Zdrój 05.02.2019 Kurs wiertaczy dołowych.
Kurs operatorów zmechanizowanych obudów ścianowych. Jastrzębie-Zdrój 06.02.2019 Kurs operatorów zmechanizowanych obudów ścianowych.
Kurs cieśli górniczego. Jastrzębie-Zdrój 07.02.2019 Kurs cieśli górniczego.
Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisko górnika Jastrzębie-Zdrój 07.02.2019 Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisko górnika
Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisko górnika rabunkarza Jastrzębie-Zdrój 07.02.2019 Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisko górnika rabunkarza
Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika Jastrzębie-Zdrój 07.02.2019 Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika
Kurs w zakresie zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i pobierania próbek pyłu dla określania części niepalnych. Ruda Śląska 07.02.2019 Kurs w zakresie zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i pobierania próbek pyłu dla określania części niepalnych.
Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika rabunkarza Jastrzębie-Zdrój 07.02.2019 Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika rabunkarza
Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2 Jastrzębie-Zdrój 08.02.2019 Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Jastrzębie-Zdrój 08.02.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Kurs obsługi przenośników taśmowych i zgrzebłowych. Jastrzębie-Zdrój 08.02.2019 Kurs obsługi przenośników taśmowych i zgrzebłowych.
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3 Jastrzębie-Zdrój 08.02.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Jastrzębie-Zdrój 08.02.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Kraków 11.02.2019 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Kurs specjalistyczny w zakresie zagrożeń: wybuchowego i pożarowego w ruchu zakładu górniczego Jastrzębie-Zdrój 11.02.2019 Kurs specjalistyczny w zakresie zagrożeń: wybuchowego i pożarowego w ruchu zakładu górniczego
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Kraków 11.02.2019 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Kurs specjalistyczny operatora samojezdnych maszyn przodkowych, w zakresie obsługi wozów wiertniczych Jastrzębie-Zdrój 11.02.2019 Kurs specjalistyczny operatora samojezdnych maszyn przodkowych, w zakresie obsługi wozów wiertniczych
Palownice Kraków 11.02.2019 Palownice
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Kraków 11.02.2019 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Spycharki o mocy silnika do 110 kW Kraków 11.02.2019 Spycharki o mocy silnika do 110 kW
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Jastrzębie-Zdrój 11.02.2019 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Koparkoładowarki Kraków 11.02.2019 Koparkoładowarki
Kurs specjalistyczny maszynisty kolejek podwieszanych pod ziemią, w zakresie kolejek podwieszanych szynowych Jastrzębie-Zdrój 11.02.2019 Kurs specjalistyczny maszynisty kolejek podwieszanych pod ziemią, w zakresie kolejek podwieszanych szynowych
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Kraków 11.02.2019 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Kurs specjalistyczny operatora samojezdnych maszyn przodkowych , w zakresie obsługi wozów kotwiących Jastrzębie-Zdrój 13.02.2019 Kurs specjalistyczny operatora samojezdnych  maszyn przodkowych , w zakresie obsługi wozów kotwiących
Obsługa wciągników i wciągarek Jastrzębie-Zdrój 18.02.2019 Obsługa wciągników i wciągarek
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Ruda Śląska 18.02.2019 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Ruda Śląska 18.02.2019 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Kurs specjalistyczny maszynisty kolejek spągowych pod ziemią, w zakresie kolejek spągowych Ruda Śląska 18.02.2019 Kurs specjalistyczny maszynisty kolejek spągowych pod ziemią, w zakresie kolejek spągowych
Kurs podstawowy spawania Tychy 18.02.2019 Kurs podstawowy spawania
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Ruda Śląska 18.02.2019 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Koparkoładowarki Ruda Śląska 18.02.2019 Koparkoładowarki
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami (dozór). Jastrzębie-Zdrój 18.02.2019 Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami (dozór).
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Ruda Śląska 18.02.2019 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych Jastrzębie-Zdrój 18.02.2019 Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami (dozór wyższy). Jastrzębie-Zdrój 18.02.2019 Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami (dozór wyższy).
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Tychy 18.02.2019 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Badania psychologiczne kierowców Jastrzębie-Zdrój 18.02.2019 Badania psychologiczne kierowców
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami. Jastrzębie-Zdrój 18.02.2019 Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami.
Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy Ruda Śląska 18.02.2019 Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Jastrzębie-Zdrój 18.02.2019 Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych.
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Ruda Śląska 18.02.2019 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Ruda Śląska 18.02.2019 Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż
Obsługa suwnic Jastrzębie-Zdrój 18.02.2019 Obsługa suwnic
Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy Jastrzębie-Zdrój 18.02.2019 Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy
Kurs ponadpodstawowy spawania Tychy 18.02.2019 Kurs ponadpodstawowy spawania
Kurs sanitariuszy. Jastrzębie-Zdrój 19.02.2019 Kurs sanitariuszy.
Kurs konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego i urządzeń przeciwpożarowych. Jastrzębie-Zdrój 19.02.2019 Kurs konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego i urządzeń przeciwpożarowych.
Specjalistyczne szkolenie służb elektrycznych i strzałowych wykonujących pomiary prądów błądzących. Jastrzębie-Zdrój 19.02.2019 Specjalistyczne szkolenie służb elektrycznych i strzałowych wykonujących pomiary prądów błądzących.
Przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy Jastrzębie-Zdrój 19.02.2019 Przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Jastrzębie-Zdrój 22.02.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Jastrzębie-Zdrój 22.02.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3 Jastrzębie-Zdrój 22.02.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3
Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień. Tychy 22.02.2019 Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień.
Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2 Jastrzębie-Zdrój 22.02.2019 Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2
Kurs specjalistyczny elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV Jastrzębie-Zdrój 25.02.2019 Kurs specjalistyczny elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV
Kurs specjalistyczny dla osób dozoru ruchu elektrycznego w podziemnych zakładach górniczych w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej (DEx). Jastrzębie-Zdrój 25.02.2019 Kurs specjalistyczny dla osób dozoru ruchu elektrycznego w podziemnych zakładach górniczych w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej (DEx).
Kurs specjalistyczny elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV Jastrzębie-Zdrój 25.02.2019 Kurs specjalistyczny elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV
Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej wymagany dla elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV Jastrzębie-Zdrój 25.02.2019 Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej wymagany dla elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV
Kurs obsługi maszyn i urządzeń zakładu przeróbki mechanicznej węgla w kopalni węgla kamiennego. Jastrzębie-Zdrój 25.02.2019 Kurs obsługi maszyn i urządzeń zakładu przeróbki mechanicznej węgla w kopalni węgla kamiennego.
Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej wymagany dla elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV Jastrzębie-Zdrój 25.02.2019 Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej wymagany dla elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV
Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych Ruda Śląska 25.02.2019 Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych
Szkolenie specjal. osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał Jastrzębie-Zdrój 26.02.2019 Szkolenie specjal. osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał
Kurs spec. przed dop. do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał Jastrzębie-Zdrój 26.02.2019 Kurs spec. przed dop. do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał
Kurs instruktorów szkolenia praktycznego (dla nowoprzyjętych). Jastrzębie-Zdrój 26.02.2019 Kurs instruktorów szkolenia praktycznego (dla nowoprzyjętych).
2019 / Marzec
import_contacts Kurs place Miasto watch_later Data rozpoczęcia
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 04.03.2019 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami. Jastrzębie-Zdrój 04.03.2019 Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami.
Pompy do mieszanki betonowej Jastrzębie-Zdrój 04.03.2019 Pompy do mieszanki betonowej
Obsługa podestów Ruda Śląska 04.03.2019 Obsługa podestów
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Ruda Śląska 04.03.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Kurs specjalistyczny operatora samojezdnych maszyn przodkowych, w zakresie obsługi kombajnów ścianowych Jastrzębie-Zdrój 04.03.2019 Kurs specjalistyczny operatora samojezdnych maszyn przodkowych, w zakresie obsługi kombajnów ścianowych
Szkl. cykliczne dot. robót strzałowych dla osób dozoru nadzorujących roboty strzałowe, górników strzałowych, instruktorów strzałowych i wydawców materiałów wybuchowych Jastrzębie-Zdrój 04.03.2019 Szkl. cykliczne dot. robót strzałowych dla osób dozoru nadzorujących roboty strzałowe, górników strzałowych, instruktorów strzałowych i wydawców materiałów wybuchowych
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Jastrzębie-Zdrój 04.03.2019 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Kurs specjalistyczny maszynisty kolejek podwieszanych pod ziemią, w zakresie kolejek podwieszanych szynowych Ruda Śląska 04.03.2019 Kurs specjalistyczny maszynisty kolejek podwieszanych pod ziemią, w zakresie kolejek podwieszanych szynowych
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Ruda Śląska 04.03.2019 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Jastrzębie-Zdrój 04.03.2019 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami (dozór). Jastrzębie-Zdrój 04.03.2019 Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami (dozór).
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Ruda Śląska 04.03.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3 Ruda Śląska 04.03.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych Jastrzębie-Zdrój 04.03.2019 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Uzupełniający kurs specjalistyczny techniki strzałowej w zakresie metod strzelania Jastrzębie-Zdrój 04.03.2019 Uzupełniający kurs specjalistyczny techniki strzałowej w zakresie metod strzelania
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami (dozór wyższy). Jastrzębie-Zdrój 04.03.2019 Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami (dozór wyższy).
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Jastrzębie-Zdrój 04.03.2019 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 04.03.2019 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Obsługa suwnic Ruda Śląska 04.03.2019 Obsługa suwnic
Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2 Ruda Śląska 04.03.2019 Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Jastrzębie-Zdrój 04.03.2019 Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych.
Koparkoładowarki Jastrzębie-Zdrój 04.03.2019 Koparkoładowarki
Kurs operatorów zmechanizowanych obudów ścianowych. Jastrzębie-Zdrój 06.03.2019 Kurs operatorów zmechanizowanych obudów ścianowych.
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Jastrzębie-Zdrój 08.03.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Jastrzębie-Zdrój 08.03.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3 Jastrzębie-Zdrój 08.03.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3
Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2 Jastrzębie-Zdrój 08.03.2019 Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Kraków 11.03.2019 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Palownice Kraków 11.03.2019 Palownice
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Kraków 11.03.2019 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Kraków 11.03.2019 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Spycharki o mocy silnika do 110 kW Kraków 11.03.2019 Spycharki o mocy silnika do 110 kW
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Kraków 11.03.2019 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Koparkoładowarki Kraków 11.03.2019 Koparkoładowarki
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Jastrzębie-Zdrój 11.03.2019 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Kurs metaniarzy - pomiarowców. Ruda Śląska 11.03.2019 Kurs metaniarzy - pomiarowców.
Szkolenie specjal. osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał Jastrzębie-Zdrój 12.03.2019 Szkolenie specjal. osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał
Kurs sanitariuszy. Jastrzębie-Zdrój 12.03.2019 Kurs sanitariuszy.
Przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy Jastrzębie-Zdrój 12.03.2019 Przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Kurs specjalistyczny operatora samojezdnych maszyn przodkowych, w zakresie obsługi ładowarek samojezdnych. Jastrzębie-Zdrój 13.03.2019 Kurs specjalistyczny operatora samojezdnych maszyn przodkowych, w zakresie obsługi ładowarek samojezdnych.
Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2 Tychy 15.03.2019 Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2
Kurs obsługi kołowrotów i ciągników linowych Jastrzębie-Zdrój 15.03.2019 Kurs obsługi kołowrotów i ciągników linowych
Kurs obsługi przenośników taśmowych i zgrzebłowych. Jastrzębie-Zdrój 15.03.2019 Kurs obsługi przenośników taśmowych i zgrzebłowych.
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Tychy 15.03.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Tychy 15.03.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3 Tychy 15.03.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3
Kurs ponadpodstawowy spawania Tychy 18.03.2019 Kurs ponadpodstawowy spawania
Kurs podstawowy spawania Tychy 18.03.2019 Kurs podstawowy spawania
Kurs specjalistyczny w zakresie zagrożeń: wybuchowego i pożarowego w ruchu zakładu górniczego Jastrzębie-Zdrój 18.03.2019 Kurs specjalistyczny w zakresie zagrożeń: wybuchowego i pożarowego w ruchu zakładu górniczego
Obsługa podestów Tychy 18.03.2019 Obsługa podestów
Obsługa suwnic Jastrzębie-Zdrój 18.03.2019 Obsługa suwnic
Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy Jastrzębie-Zdrój 18.03.2019 Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy
Obsługa wciągników i wciągarek Jastrzębie-Zdrój 18.03.2019 Obsługa wciągników i wciągarek
Kurs obsługi i konserwacji pomp głównego i pomocniczego odwadniania kopalni Ruda Śląska 19.03.2019 Kurs obsługi i konserwacji pomp głównego i pomocniczego odwadniania kopalni
Kurs metaniarzy - pomiarowców. Jastrzębie-Zdrój 19.03.2019 Kurs metaniarzy - pomiarowców.
Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisko górnika rabunkarza Jastrzębie-Zdrój 21.03.2019 Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisko górnika rabunkarza
Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisko górnika Jastrzębie-Zdrój 21.03.2019 Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisko górnika
Kurs w zakresie kotwienia górotworu dla osób wykonujących. Jastrzębie-Zdrój 21.03.2019 Kurs w zakresie kotwienia górotworu dla osób wykonujących.
Kurs klejenia górotworu. Jastrzębie-Zdrój 21.03.2019 Kurs klejenia górotworu.
Kurs cieśli górniczego. Jastrzębie-Zdrój 21.03.2019 Kurs cieśli górniczego.
Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika rabunkarza Jastrzębie-Zdrój 21.03.2019 Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika rabunkarza
Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika Jastrzębie-Zdrój 21.03.2019 Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Jastrzębie-Zdrój 22.03.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Jastrzębie-Zdrój 22.03.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3 Jastrzębie-Zdrój 22.03.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3
Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień. Tychy 22.03.2019 Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień.
Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2 Jastrzębie-Zdrój 22.03.2019 Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2
Kurs specjalistyczny elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV Jastrzębie-Zdrój 25.03.2019 Kurs specjalistyczny elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Ruda Śląska 25.03.2019 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej wymagany dla elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV Jastrzębie-Zdrój 25.03.2019 Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej wymagany dla elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Ruda Śląska 25.03.2019 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Kurs specjalistyczny dla osób dozoru ruchu elektrycznego w podziemnych zakładach górniczych w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej (DEx). Jastrzębie-Zdrój 25.03.2019 Kurs specjalistyczny dla osób dozoru ruchu elektrycznego w podziemnych zakładach górniczych w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej (DEx).
Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej wymagany dla elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV Jastrzębie-Zdrój 25.03.2019 Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej wymagany dla elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Ruda Śląska 25.03.2019 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Kurs specjalistyczny elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV Jastrzębie-Zdrój 25.03.2019 Kurs specjalistyczny elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami (dozór). Jastrzębie-Zdrój 25.03.2019 Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami (dozór).
Obsługa dźwigów Ruda Śląska 25.03.2019 Obsługa dźwigów
Koparkoładowarki Ruda Śląska 25.03.2019 Koparkoładowarki
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami (dozór wyższy). Jastrzębie-Zdrój 25.03.2019 Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami (dozór wyższy).
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Ruda Śląska 25.03.2019 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Jastrzębie-Zdrój 25.03.2019 Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych.
Kurs obsługi kołowrotów i ciągników linowych Ruda Śląska 25.03.2019 Kurs obsługi kołowrotów i ciągników linowych
Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy Ruda Śląska 25.03.2019 Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Ruda Śląska 25.03.2019 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Ruda Śląska 25.03.2019 Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami. Jastrzębie-Zdrój 25.03.2019 Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami.
Szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych Jastrzębie-Zdrój 26.03.2019 Szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych
Kurs specjalistyczny maszynisty maszyn wyciągowych Ruda Śląska 29.03.2019 Kurs specjalistyczny maszynisty maszyn wyciągowych
2019 / Kwiecień
import_contacts Kurs place Miasto watch_later Data rozpoczęcia
Spycharki o mocy silnika do 110 kW Kraków 01.04.2019 Spycharki o mocy silnika do 110 kW
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Kraków 01.04.2019 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Palownice Kraków 01.04.2019 Palownice
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Ruda Śląska 01.04.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Kraków 01.04.2019 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Jastrzębie-Zdrój 01.04.2019 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Pompy do mieszanki betonowej Jastrzębie-Zdrój 01.04.2019 Pompy do mieszanki betonowej
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Jastrzębie-Zdrój 01.04.2019 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Ruda Śląska 01.04.2019 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Koparkoładowarki Kraków 01.04.2019 Koparkoładowarki
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Ruda Śląska 01.04.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3 Ruda Śląska 01.04.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Kraków 01.04.2019 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych Jastrzębie-Zdrój 01.04.2019 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Jastrzębie-Zdrój 01.04.2019 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 01.04.2019 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Kraków 01.04.2019 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2 Ruda Śląska 01.04.2019 Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 01.04.2019 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Koparkoładowarki Jastrzębie-Zdrój 01.04.2019 Koparkoładowarki
Konserwacja żurawi Ruda Śląska 08.04.2019 Konserwacja żurawi
Konserwacja suwnic Ruda Śląska 08.04.2019 Konserwacja suwnic
Konserwacja wciągników i wciągarek Ruda Śląska 08.04.2019 Konserwacja wciągników i wciągarek
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Tychy 08.04.2019 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Jastrzębie-Zdrój 08.04.2019 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2 Tychy 19.04.2019 Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Tychy 19.04.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Tychy 19.04.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3 Tychy 19.04.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Ruda Śląska 23.04.2019 Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż
Kurs podstawowy spawania Tychy 23.04.2019 Kurs podstawowy spawania
Obsługa żurawi Ruda Śląska 23.04.2019 Obsługa żurawi
Kurs ponadpodstawowy spawania Tychy 23.04.2019 Kurs ponadpodstawowy spawania
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Ruda Śląska 23.04.2019 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Ruda Śląska 23.04.2019 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Ruda Śląska 23.04.2019 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Koparkoładowarki Ruda Śląska 23.04.2019 Koparkoładowarki
Obsługa suwnic Ruda Śląska 23.04.2019 Obsługa suwnic
Obsługa wciągników i wciągarek Ruda Śląska 23.04.2019 Obsługa wciągników i wciągarek
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Ruda Śląska 23.04.2019 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy Ruda Śląska 23.04.2019 Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Ruda Śląska 23.04.2019 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień. Tychy 26.04.2019 Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień.
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Jastrzębie-Zdrój 29.04.2019 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Pompy do mieszanki betonowej Jastrzębie-Zdrój 29.04.2019 Pompy do mieszanki betonowej
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Jastrzębie-Zdrój 29.04.2019 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Koparkoładowarki Jastrzębie-Zdrój 29.04.2019 Koparkoładowarki
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Jastrzębie-Zdrój 29.04.2019 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 29.04.2019 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych Jastrzębie-Zdrój 29.04.2019 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 29.04.2019 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
2019 / Maj
import_contacts Kurs place Miasto watch_later Data rozpoczęcia
Obsługa podestów Ruda Śląska 06.05.2019 Obsługa podestów
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Ruda Śląska 06.05.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Ruda Śląska 06.05.2019 Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Ruda Śląska 06.05.2019 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Ruda Śląska 06.05.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3 Ruda Śląska 06.05.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3
Obsługa suwnic Ruda Śląska 06.05.2019 Obsługa suwnic
Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2 Ruda Śląska 06.05.2019 Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2
Palownice Kraków 13.05.2019 Palownice
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Kraków 13.05.2019 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Szkolenie w zakresie wykonywania pomiarów zagrożenia radiacyjnego w zakładach górniczych. Ruda Śląska 13.05.2019 Szkolenie w zakresie wykonywania pomiarów zagrożenia radiacyjnego w zakładach górniczych.
Koparkoładowarki Kraków 13.05.2019 Koparkoładowarki
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Kraków 13.05.2019 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Jastrzębie-Zdrój 13.05.2019 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Kurs specjalistyczny sygnalisty szybowego Ruda Śląska 13.05.2019 Kurs specjalistyczny sygnalisty szybowego
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Kraków 13.05.2019 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Kraków 13.05.2019 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Spycharki o mocy silnika do 110 kW Kraków 13.05.2019 Spycharki o mocy silnika do 110 kW
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Ruda Śląska 20.05.2019 Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż
Kurs ponadpodstawowy spawania Tychy 20.05.2019 Kurs ponadpodstawowy spawania
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Ruda Śląska 20.05.2019 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Ruda Śląska 20.05.2019 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Koparkoładowarki Ruda Śląska 20.05.2019 Koparkoładowarki
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Ruda Śląska 20.05.2019 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Ruda Śląska 20.05.2019 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Ruda Śląska 20.05.2019 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych Ruda Śląska 20.05.2019 Szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych
Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy Ruda Śląska 20.05.2019 Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy
Kurs podstawowy spawania Tychy 20.05.2019 Kurs podstawowy spawania
Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2 Tychy 21.05.2019 Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Tychy 21.05.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Tychy 21.05.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3 Tychy 21.05.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3
Kurs specjalistyczny rewidenta urządzeń wyciągowych. Ruda Śląska 23.05.2019 Kurs specjalistyczny rewidenta urządzeń wyciągowych.
Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień. Tychy 24.05.2019 Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień.
2019 / Czerwiec
import_contacts Kurs place Miasto watch_later Data rozpoczęcia
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Jastrzębie-Zdrój 03.06.2019 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Pompy do mieszanki betonowej Jastrzębie-Zdrój 03.06.2019 Pompy do mieszanki betonowej
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Jastrzębie-Zdrój 03.06.2019 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Koparkoładowarki Jastrzębie-Zdrój 03.06.2019 Koparkoładowarki
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Ruda Śląska 03.06.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Kurs konserwatorów maszyn wyciągowych dla mechaników. Ruda Śląska 03.06.2019 Kurs konserwatorów maszyn wyciągowych dla mechaników.
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3 Ruda Śląska 03.06.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Tychy 03.06.2019 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Ruda Śląska 03.06.2019 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Jastrzębie-Zdrój 03.06.2019 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 03.06.2019 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Ruda Śląska 03.06.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych Jastrzębie-Zdrój 03.06.2019 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 03.06.2019 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2 Ruda Śląska 03.06.2019 Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2
Kurs naprawy górniczych pomp wirowych. Ruda Śląska 04.06.2019 Kurs naprawy górniczych pomp wirowych.
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Kraków 10.06.2019 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Palownice Kraków 10.06.2019 Palownice
Kurs dla mechaników w zakresie konserwacji i napraw kolejek podwieszanych szynowych. Ruda Śląska 10.06.2019 Kurs dla mechaników w zakresie konserwacji i napraw kolejek podwieszanych szynowych.
Spycharki o mocy silnika do 110 kW Kraków 10.06.2019 Spycharki o mocy silnika do 110 kW
Kurs dla mechaników w zakresie konserwacji i napraw kolejek spągowych. Ruda Śląska 10.06.2019 Kurs dla mechaników w zakresie konserwacji i napraw kolejek spągowych.
Kurs obsługi i konserwacji pomp głównego i pomocniczego odwadniania kopalni Ruda Śląska 10.06.2019 Kurs obsługi i konserwacji pomp głównego i pomocniczego odwadniania kopalni
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Jastrzębie-Zdrój 10.06.2019 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Kraków 10.06.2019 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Koparkoładowarki Kraków 10.06.2019 Koparkoładowarki
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Kraków 10.06.2019 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Kraków 10.06.2019 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Ruda Śląska 24.06.2019 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Kurs ponadpodstawowy spawania Tychy 24.06.2019 Kurs ponadpodstawowy spawania
Koparkoładowarki Ruda Śląska 24.06.2019 Koparkoładowarki
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Ruda Śląska 24.06.2019 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Ruda Śląska 24.06.2019 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Konserwacja wciągników i wciągarek Ruda Śląska 24.06.2019 Konserwacja wciągników i wciągarek
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Ruda Śląska 24.06.2019 Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Ruda Śląska 24.06.2019 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Ruda Śląska 24.06.2019 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Kurs podstawowy spawania Tychy 24.06.2019 Kurs podstawowy spawania
Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy Ruda Śląska 24.06.2019 Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy
Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy Ruda Śląska 27.06.2019 Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy
Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień. Tychy 28.06.2019 Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień.
2019 / Lipiec
import_contacts Kurs place Miasto watch_later Data rozpoczęcia
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 01.07.2019 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Pompy do mieszanki betonowej Jastrzębie-Zdrój 01.07.2019 Pompy do mieszanki betonowej
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Jastrzębie-Zdrój 01.07.2019 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Koparkoładowarki Jastrzębie-Zdrój 01.07.2019 Koparkoładowarki
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Ruda Śląska 01.07.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Obsługa podestów Ruda Śląska 01.07.2019 Obsługa podestów
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Jastrzębie-Zdrój 01.07.2019 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych Jastrzębie-Zdrój 01.07.2019 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Ruda Śląska 01.07.2019 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3 Ruda Śląska 01.07.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Jastrzębie-Zdrój 01.07.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 01.07.2019 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2 Ruda Śląska 01.07.2019 Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2
Obsługa suwnic Ruda Śląska 01.07.2019 Obsługa suwnic
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Jastrzębie-Zdrój 01.07.2019 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Palownice Kraków 08.07.2019 Palownice
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Kraków 08.07.2019 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Koparkoładowarki Kraków 08.07.2019 Koparkoładowarki
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Kraków 08.07.2019 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Kraków 08.07.2019 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Kraków 08.07.2019 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Spycharki o mocy silnika do 110 kW Kraków 08.07.2019 Spycharki o mocy silnika do 110 kW
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Ruda Śląska 22.07.2019 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Koparkoładowarki Ruda Śląska 22.07.2019 Koparkoładowarki
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Ruda Śląska 22.07.2019 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Ruda Śląska 22.07.2019 Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Ruda Śląska 22.07.2019 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Ruda Śląska 22.07.2019 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Ruda Śląska 22.07.2019 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy Ruda Śląska 22.07.2019 Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy
Koparkoładowarki Jastrzębie-Zdrój 29.07.2019 Koparkoładowarki
Kurs ponadpodstawowy spawania Tychy 29.07.2019 Kurs ponadpodstawowy spawania
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Jastrzębie-Zdrój 29.07.2019 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych Jastrzębie-Zdrój 29.07.2019 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 29.07.2019 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 29.07.2019 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Jastrzębie-Zdrój 29.07.2019 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Kurs podstawowy spawania Tychy 29.07.2019 Kurs podstawowy spawania
Pompy do mieszanki betonowej Jastrzębie-Zdrój 29.07.2019 Pompy do mieszanki betonowej
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Jastrzębie-Zdrój 29.07.2019 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
2019 / Sierpień
import_contacts Kurs place Miasto watch_later Data rozpoczęcia
Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień. Tychy 02.08.2019 Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień.
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Ruda Śląska 05.08.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Kraków 05.08.2019 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Koparkoładowarki Kraków 05.08.2019 Koparkoładowarki
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3 Ruda Śląska 05.08.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Kraków 05.08.2019 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Kraków 05.08.2019 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Jastrzębie-Zdrój 05.08.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Ruda Śląska 05.08.2019 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Kraków 05.08.2019 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2 Ruda Śląska 05.08.2019 Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2
Spycharki o mocy silnika do 110 kW Kraków 05.08.2019 Spycharki o mocy silnika do 110 kW
Palownice Kraków 05.08.2019 Palownice
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Ruda Śląska 19.08.2019 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Koparkoładowarki Ruda Śląska 19.08.2019 Koparkoładowarki
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Ruda Śląska 19.08.2019 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Ruda Śląska 19.08.2019 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Ruda Śląska 19.08.2019 Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Ruda Śląska 19.08.2019 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Ruda Śląska 19.08.2019 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy Ruda Śląska 19.08.2019 Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy
Kurs ponadpodstawowy spawania Tychy 26.08.2019 Kurs ponadpodstawowy spawania
Kurs podstawowy spawania Tychy 26.08.2019 Kurs podstawowy spawania
Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień. Tychy 30.08.2019 Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień.
2019 / Wrzesień
import_contacts Kurs place Miasto watch_later Data rozpoczęcia
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Ruda Śląska 02.09.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Obsługa podestów Ruda Śląska 02.09.2019 Obsługa podestów
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3 Ruda Śląska 02.09.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Jastrzębie-Zdrój 02.09.2019 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych Jastrzębie-Zdrój 02.09.2019 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 02.09.2019 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Jastrzębie-Zdrój 02.09.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 02.09.2019 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2 Ruda Śląska 02.09.2019 Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Ruda Śląska 02.09.2019 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Jastrzębie-Zdrój 02.09.2019 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Pompy do mieszanki betonowej Jastrzębie-Zdrój 02.09.2019 Pompy do mieszanki betonowej
Obsługa suwnic Ruda Śląska 02.09.2019 Obsługa suwnic
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Jastrzębie-Zdrój 02.09.2019 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Koparkoładowarki Jastrzębie-Zdrój 02.09.2019 Koparkoładowarki
Koparkoładowarki Kraków 09.09.2019 Koparkoładowarki
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Kraków 09.09.2019 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Kraków 09.09.2019 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Tychy 09.09.2019 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Kraków 09.09.2019 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Kurs specjalistyczny sygnalisty szybowego Ruda Śląska 09.09.2019 Kurs specjalistyczny sygnalisty szybowego
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Kraków 09.09.2019 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Spycharki o mocy silnika do 110 kW Kraków 09.09.2019 Spycharki o mocy silnika do 110 kW
Palownice Kraków 09.09.2019 Palownice
Kurs spec. przed dop. do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał Ruda Śląska 16.09.2019 Kurs spec. przed dop. do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał
Szkolenie specjal. osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał Ruda Śląska 19.09.2019 Szkolenie specjal. osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał
Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy Ruda Śląska 19.09.2019 Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy
Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2 Tychy 20.09.2019 Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3 Ruda Śląska 20.09.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Tychy 20.09.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Tychy 20.09.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Ruda Śląska 23.09.2019 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Ruda Śląska 23.09.2019 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Koparkoładowarki Ruda Śląska 23.09.2019 Koparkoładowarki
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Ruda Śląska 23.09.2019 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Kurs obsługi kołowrotów i ciągników linowych Ruda Śląska 23.09.2019 Kurs obsługi kołowrotów i ciągników linowych
Kurs ponadpodstawowy spawania Tychy 23.09.2019 Kurs ponadpodstawowy spawania
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Ruda Śląska 23.09.2019 Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Ruda Śląska 23.09.2019 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Ruda Śląska 23.09.2019 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Ruda Śląska 23.09.2019 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Kurs podstawowy spawania Tychy 23.09.2019 Kurs podstawowy spawania
Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy Ruda Śląska 23.09.2019 Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy
Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień. Tychy 27.09.2019 Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień.
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Jastrzębie-Zdrój 30.09.2019 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych Jastrzębie-Zdrój 30.09.2019 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 30.09.2019 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 30.09.2019 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Jastrzębie-Zdrój 30.09.2019 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Jastrzębie-Zdrój 30.09.2019 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Pompy do mieszanki betonowej Jastrzębie-Zdrój 30.09.2019 Pompy do mieszanki betonowej
Konserwacja żurawi Ruda Śląska 30.09.2019 Konserwacja żurawi
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Jastrzębie-Zdrój 30.09.2019 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Koparkoładowarki Jastrzębie-Zdrój 30.09.2019 Koparkoładowarki
Konserwacja wciągników i wciągarek Ruda Śląska 30.09.2019 Konserwacja wciągników i wciągarek
Konserwacja suwnic Ruda Śląska 30.09.2019 Konserwacja suwnic
2019 / Październik
import_contacts Kurs place Miasto watch_later Data rozpoczęcia
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Ruda Śląska 07.10.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Obsługa suwnic Ruda Śląska 07.10.2019 Obsługa suwnic
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Kraków 07.10.2019 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Koparkoładowarki Kraków 07.10.2019 Koparkoładowarki
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3 Ruda Śląska 07.10.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Kraków 07.10.2019 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Obsługa podestów Ruda Śląska 07.10.2019 Obsługa podestów
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Kraków 07.10.2019 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Jastrzębie-Zdrój 07.10.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Kraków 07.10.2019 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2 Ruda Śląska 07.10.2019 Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2
Spycharki o mocy silnika do 110 kW Kraków 07.10.2019 Spycharki o mocy silnika do 110 kW
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Ruda Śląska 07.10.2019 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Palownice Kraków 07.10.2019 Palownice
Obsługa żurawi Ruda Śląska 14.10.2019 Obsługa żurawi
Obsługa wciągników i wciągarek Ruda Śląska 14.10.2019 Obsługa wciągników i wciągarek
Obsługa podestów Tychy 14.10.2019 Obsługa podestów
Obsługa suwnic Ruda Śląska 14.10.2019 Obsługa suwnic
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Ruda Śląska 21.10.2019 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Ruda Śląska 21.10.2019 Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż
Koparkoładowarki Ruda Śląska 21.10.2019 Koparkoładowarki
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Ruda Śląska 21.10.2019 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Ruda Śląska 21.10.2019 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Kurs specjalistyczny rewidenta urządzeń wyciągowych. Ruda Śląska 21.10.2019 Kurs specjalistyczny rewidenta urządzeń wyciągowych.
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Ruda Śląska 21.10.2019 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy Ruda Śląska 21.10.2019 Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Ruda Śląska 21.10.2019 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Kurs ponadpodstawowy spawania Tychy 25.10.2019 Kurs ponadpodstawowy spawania
Kurs podstawowy spawania Tychy 25.10.2019 Kurs podstawowy spawania
Szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych Ruda Śląska 28.10.2019 Szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych
Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień. Tychy 31.10.2019 Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień.
2019 / Listopad
import_contacts Kurs place Miasto watch_later Data rozpoczęcia
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 04.11.2019 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Ruda Śląska 04.11.2019 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3 Ruda Śląska 04.11.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3
Kurs specjalistyczny sygnalisty szybowego Ruda Śląska 04.11.2019 Kurs specjalistyczny sygnalisty szybowego
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Jastrzębie-Zdrój 04.11.2019 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych Jastrzębie-Zdrój 04.11.2019 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 04.11.2019 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Jastrzębie-Zdrój 04.11.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2 Ruda Śląska 04.11.2019 Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Jastrzębie-Zdrój 04.11.2019 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Pompy do mieszanki betonowej Jastrzębie-Zdrój 04.11.2019 Pompy do mieszanki betonowej
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Jastrzębie-Zdrój 04.11.2019 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Koparkoładowarki Jastrzębie-Zdrój 04.11.2019 Koparkoładowarki
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Jastrzębie-Zdrój 04.11.2019 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Ruda Śląska 04.11.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Koparkoładowarki Kraków 06.11.2019 Koparkoładowarki
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Kraków 06.11.2019 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Kraków 06.11.2019 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Kraków 06.11.2019 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Spycharki o mocy silnika do 110 kW Kraków 06.11.2019 Spycharki o mocy silnika do 110 kW
Palownice Kraków 06.11.2019 Palownice
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Kraków 06.11.2019 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Tychy 11.11.2019 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Tychy 12.11.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3 Tychy 12.11.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3
Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2 Tychy 12.11.2019 Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Ruda Śląska 18.11.2019 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych Ruda Śląska 18.11.2019 Szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Ruda Śląska 18.11.2019 Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż
Koparkoładowarki Ruda Śląska 18.11.2019 Koparkoładowarki
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Ruda Śląska 18.11.2019 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Ruda Śląska 18.11.2019 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Ruda Śląska 18.11.2019 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Kurs ponadpodstawowy spawania Tychy 18.11.2019 Kurs ponadpodstawowy spawania
Kurs podstawowy spawania Tychy 18.11.2019 Kurs podstawowy spawania
Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy Ruda Śląska 18.11.2019 Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Ruda Śląska 18.11.2019 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Jastrzębie-Zdrój 25.11.2019 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Kurs dla osób zatrudnionych przy konserwacji i naprawie lamp górniczych. Ruda Śląska 25.11.2019 Kurs dla osób zatrudnionych przy konserwacji i naprawie lamp górniczych.
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 25.11.2019 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 25.11.2019 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Jastrzębie-Zdrój 25.11.2019 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Kurs w zakresie długiego splatania lin stalowych. Ruda Śląska 25.11.2019 Kurs w zakresie długiego splatania lin stalowych.
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Jastrzębie-Zdrój 25.11.2019 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Kurs w zakresie krótkiego splatania lin stalowych. Ruda Śląska 25.11.2019 Kurs w zakresie krótkiego splatania lin stalowych.
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych Jastrzębie-Zdrój 25.11.2019 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Koparkoładowarki Jastrzębie-Zdrój 25.11.2019 Koparkoładowarki
Pompy do mieszanki betonowej Jastrzębie-Zdrój 25.11.2019 Pompy do mieszanki betonowej
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Jastrzębie-Zdrój 25.11.2019 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień. Tychy 29.11.2019 Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień.
2019 / Grudzień
import_contacts Kurs place Miasto watch_later Data rozpoczęcia
Spycharki o mocy silnika do 110 kW Kraków 02.12.2019 Spycharki o mocy silnika do 110 kW
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Kraków 02.12.2019 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Koparkoładowarki Kraków 02.12.2019 Koparkoładowarki
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3 Ruda Śląska 02.12.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Ruda Śląska 02.12.2019 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Tychy 02.12.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Kraków 02.12.2019 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Jastrzębie-Zdrój 02.12.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2 Ruda Śląska 02.12.2019 Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Kraków 02.12.2019 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Ruda Śląska 02.12.2019 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Kraków 02.12.2019 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Obsługa podestów Ruda Śląska 02.12.2019 Obsługa podestów
Palownice Kraków 02.12.2019 Palownice
Obsługa suwnic Ruda Śląska 02.12.2019 Obsługa suwnic
Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień. Tychy 20.12.2019 Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień.

Newsletterosoba fizyczna
firma

Tagi

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

biuro@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

41-706 Ruda Śląska
ul. Kłodnicka 56E

ruda@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

43-110 Tychy
ul. Fabryczna 2

tychy@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04