Strona główna // Harmonogram

Harmonogram

2017 / Grudzień
import_contacts Kurs place Miasto watch_later Data rozpoczęcia
Obsługa dźwigów Kraków 11.12.2017 Obsługa dźwigów
Szkolenie osób zatrudnionych w rejonach, w których występuje zagrożenie wyrzutami metanu i skał. Jastrzębie-Zdrój 11.12.2017 Szkolenie osób zatrudnionych w rejonach, w których występuje zagrożenie wyrzutami metanu i skał.
Florystyka - kurs podstawowy Kraków 11.12.2017 Florystyka - kurs podstawowy
Konserwacja podestów ruchomych Kraków 11.12.2017 Konserwacja podestów ruchomych
Konserwacja żurawi Kraków 11.12.2017 Konserwacja żurawi
Konserwacja suwnic Kraków 11.12.2017 Konserwacja suwnic
Konserwacja wciągników i wciągarek Kraków 11.12.2017 Konserwacja wciągników i wciągarek
Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Kraków 11.12.2017 Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień. Kraków 11.12.2017 Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień.
Kurs ponadpodstawowy spawania Kraków 11.12.2017 Kurs ponadpodstawowy spawania
Kurs specjalistyczny maszynisty kolejek podwieszanych pod ziemią, w zakresie kolejek podwieszanych szynowych Jastrzębie-Zdrój 11.12.2017 Kurs specjalistyczny maszynisty kolejek podwieszanych pod ziemią, w zakresie kolejek podwieszanych szynowych
Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG Kraków 11.12.2017 Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG
Obsługa wciągników i wciągarek Kraków 11.12.2017 Obsługa wciągników i wciągarek
Obsługa suwnic Kraków 11.12.2017 Obsługa suwnic
Obsługa żurawi Kraków 11.12.2017 Obsługa żurawi
Obsługa podestów Kraków 11.12.2017 Obsługa podestów
Szkolenie specjal. osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał Jastrzębie-Zdrój 11.12.2017 Szkolenie specjal. osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Kraków 11.12.2017 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Florystyka - stopień II Kraków 11.12.2017 Florystyka - stopień II
Kurs spec. przed dop. do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał Jastrzębie-Zdrój 11.12.2017 Kurs spec. przed dop. do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał
Kurs w zakresie zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i pobierania próbek pyłu dla określania części niepalnych. Jastrzębie-Zdrój 12.12.2017 Kurs w zakresie zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i pobierania próbek pyłu dla określania części niepalnych.
Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Kraków 13.12.2017 Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kraków 13.12.2017 Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kraków 13.12.2017 Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Kraków 13.12.2017 Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych.
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych Kraków 13.12.2017 Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami. Kraków 13.12.2017 Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami.
Szkolenie okresowe dla pracodawców Kraków 13.12.2017 Szkolenie okresowe dla pracodawców
Kurs operatorów zmechanizowanych obudów ścianowych. Jastrzębie-Zdrój 13.12.2017 Kurs operatorów zmechanizowanych obudów ścianowych.
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Kraków 14.12.2017 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Kraków 14.12.2017 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami (dozór). Jastrzębie-Zdrój 14.12.2017 Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami (dozór).
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami (dozór wyższy). Jastrzębie-Zdrój 14.12.2017 Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami (dozór wyższy).
Szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych Jastrzębie-Zdrój 14.12.2017 Szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Jastrzębie-Zdrój 15.12.2017 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2 Kraków 15.12.2017 Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3 Jastrzębie-Zdrój 15.12.2017 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3
Szkolenie kontrolerów zawiesi. Kraków 15.12.2017 Szkolenie kontrolerów zawiesi.
Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2 Jastrzębie-Zdrój 15.12.2017 Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2
Kurs obsługi przenośników taśmowych i zgrzebłowych. Jastrzębie-Zdrój 15.12.2017 Kurs obsługi przenośników taśmowych i zgrzebłowych.
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Jastrzębie-Zdrój 15.12.2017 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy Kraków 15.12.2017 Przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy Kraków 15.12.2017 Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3 Kraków 15.12.2017 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3
Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników Kraków 16.12.2017 Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Kraków 18.12.2017 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Konserwacja wciągników i wciągarek Jastrzębie-Zdrój 18.12.2017 Konserwacja wciągników i wciągarek
Obsługa suwnic Jastrzębie-Zdrój 18.12.2017 Obsługa suwnic
Obsługa wciągników i wciągarek Jastrzębie-Zdrój 18.12.2017 Obsługa wciągników i wciągarek
Kurs konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego i urządzeń przeciwpożarowych. Jastrzębie-Zdrój 18.12.2017 Kurs konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego i urządzeń przeciwpożarowych.
Kurs metaniarzy - pomiarowców. Jastrzębie-Zdrój 18.12.2017 Kurs metaniarzy - pomiarowców.
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Kraków 18.12.2017 Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż
Podajniki do betonu Kraków 18.12.2017 Podajniki do betonu
Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy Jastrzębie-Zdrój 18.12.2017 Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy
Pompy do mieszanki betonowej Kraków 18.12.2017 Pompy do mieszanki betonowej
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Kraków 18.12.2017 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Kurs pedagogiczny dla wykładowców niepublicznych placówek oświatowych. Kraków 18.12.2017 Kurs pedagogiczny dla wykładowców niepublicznych placówek oświatowych.
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Kraków 18.12.2017 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Kosmetyka - kurs podstawowy Kraków 18.12.2017 Kosmetyka - kurs podstawowy
Wiertnice dla technologii bezwykopowych wszystkie typy Kraków 18.12.2017 Wiertnice dla technologii bezwykopowych wszystkie typy
Kurs - pedicure kosmetyczny z elementami medycznymi Kraków 18.12.2017 Kurs - pedicure kosmetyczny z elementami medycznymi
Spycharki - wszystkie typy Kraków 18.12.2017 Spycharki - wszystkie typy
Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy Kraków 18.12.2017 Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy
Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku cieśli szybowego Jastrzębie-Zdrój 20.12.2017 Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku cieśli szybowego
Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisku cieśli szybowego Jastrzębie-Zdrój 20.12.2017 Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisku cieśli szybowego
Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika rabunkarza Jastrzębie-Zdrój 20.12.2017 Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika rabunkarza
Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika Jastrzębie-Zdrój 20.12.2017 Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika
Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisko górnika rabunkarza Jastrzębie-Zdrój 20.12.2017 Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisko górnika rabunkarza
Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisko górnika Jastrzębie-Zdrój 20.12.2017 Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisko górnika
2018 / Styczeń
import_contacts Kurs place Miasto watch_later Data rozpoczęcia
Koparki wielonaczyniowe Jastrzębie-Zdrój 08.01.2018 Koparki wielonaczyniowe
Koparkoładowarki Jastrzębie-Zdrój 08.01.2018 Koparkoładowarki
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 08.01.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Spycharki o mocy silnika do 110 kW Jastrzębie-Zdrój 08.01.2018 Spycharki o mocy silnika do 110 kW
Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów Jastrzębie-Zdrój 08.01.2018 Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów
Kurs obsługi kasy fiskalnej i terminalnego płatniczego Kraków 12.01.2018 Kurs obsługi kasy fiskalnej i terminalnego płatniczego
2018 / Luty
import_contacts Kurs place Miasto watch_later Data rozpoczęcia
Koparkoładowarki Jastrzębie-Zdrój 05.02.2018 Koparkoładowarki
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 05.02.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Spycharki o mocy silnika do 110 kW Jastrzębie-Zdrój 05.02.2018 Spycharki o mocy silnika do 110 kW
Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów Jastrzębie-Zdrój 05.02.2018 Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów
Koparki wielonaczyniowe Jastrzębie-Zdrój 05.02.2018 Koparki wielonaczyniowe
2018 / Marzec
import_contacts Kurs place Miasto watch_later Data rozpoczęcia
Koparkoładowarki Jastrzębie-Zdrój 05.03.2018 Koparkoładowarki
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 05.03.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Spycharki o mocy silnika do 110 kW Jastrzębie-Zdrój 05.03.2018 Spycharki o mocy silnika do 110 kW
Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów Jastrzębie-Zdrój 05.03.2018 Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów
Koparki wielonaczyniowe Jastrzębie-Zdrój 05.03.2018 Koparki wielonaczyniowe
2018 / Kwiecień
import_contacts Kurs place Miasto watch_later Data rozpoczęcia
Koparki wielonaczyniowe Jastrzębie-Zdrój 03.04.2018 Koparki wielonaczyniowe
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 03.04.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Koparkoładowarki Jastrzębie-Zdrój 03.04.2018 Koparkoładowarki
Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów Jastrzębie-Zdrój 03.04.2018 Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów
2018 / Maj
import_contacts Kurs place Miasto watch_later Data rozpoczęcia
Koparki wielonaczyniowe Jastrzębie-Zdrój 07.05.2018 Koparki wielonaczyniowe
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 07.05.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Spycharki o mocy silnika do 110 kW Jastrzębie-Zdrój 07.05.2018 Spycharki o mocy silnika do 110 kW
Koparkoładowarki Jastrzębie-Zdrój 07.05.2018 Koparkoładowarki
Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów Jastrzębie-Zdrój 07.05.2018 Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów
2018 / Czerwiec
import_contacts Kurs place Miasto watch_later Data rozpoczęcia
Koparki wielonaczyniowe Jastrzębie-Zdrój 04.06.2018 Koparki wielonaczyniowe
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 04.06.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Koparkoładowarki Jastrzębie-Zdrój 04.06.2018 Koparkoładowarki
Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów Jastrzębie-Zdrój 04.06.2018 Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów
2018 / Lipiec
import_contacts Kurs place Miasto watch_later Data rozpoczęcia
Koparkoładowarki Jastrzębie-Zdrój 09.07.2018 Koparkoładowarki
Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów Jastrzębie-Zdrój 09.07.2018 Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów
Koparki wielonaczyniowe Jastrzębie-Zdrój 09.07.2018 Koparki wielonaczyniowe
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 09.07.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
2018 / Sierpień
import_contacts Kurs place Miasto watch_later Data rozpoczęcia
Koparkoładowarki Jastrzębie-Zdrój 06.08.2018 Koparkoładowarki
Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów Jastrzębie-Zdrój 06.08.2018 Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 06.08.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Koparki wielonaczyniowe Jastrzębie-Zdrój 06.08.2018 Koparki wielonaczyniowe
2018 / Wrzesień
import_contacts Kurs place Miasto watch_later Data rozpoczęcia
Koparkoładowarki Jastrzębie-Zdrój 03.09.2018 Koparkoładowarki
Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów Jastrzębie-Zdrój 03.09.2018 Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 03.09.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Koparki wielonaczyniowe Jastrzębie-Zdrój 03.09.2018 Koparki wielonaczyniowe
2018 / Październik
import_contacts Kurs place Miasto watch_later Data rozpoczęcia
Koparkoładowarki Jastrzębie-Zdrój 01.10.2018 Koparkoładowarki
Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów Jastrzębie-Zdrój 01.10.2018 Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 01.10.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Koparki wielonaczyniowe Jastrzębie-Zdrój 01.10.2018 Koparki wielonaczyniowe
2018 / Listopad
import_contacts Kurs place Miasto watch_later Data rozpoczęcia
Koparkoładowarki Jastrzębie-Zdrój 05.11.2018 Koparkoładowarki
Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów Jastrzębie-Zdrój 05.11.2018 Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 05.11.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Koparki wielonaczyniowe Jastrzębie-Zdrój 05.11.2018 Koparki wielonaczyniowe

Newsletterosoba fizyczna
firma

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

biuro@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

41-706 Ruda Śląska
ul. Kłodnicka 56E

ruda@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

41-200 Sosnowiec
ul. Teatralna 9

sosnowiec@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

Opieka nad stroną: Punkt Odniesienia