Strona główna // Harmonogram

Harmonogram

2018 / Maj
import_contacts Kurs place Miasto watch_later Data rozpoczęcia
Koparkoładowarki Sosnowiec 21.05.2018 Koparkoładowarki
Kurs cieśli torowego. Jastrzębie-Zdrój 21.05.2018 Kurs cieśli torowego.
Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień. Ruda Śląska 21.05.2018 Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień.
Obsługa podestów Kraków 21.05.2018 Obsługa podestów
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Kraków 21.05.2018 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Kurs specjalistyczny operatora samojezdnych maszyn przodkowych, w zakresie obsługi kombajnów chodnikowych Jastrzębie-Zdrój 21.05.2018 Kurs specjalistyczny operatora samojezdnych maszyn przodkowych, w zakresie obsługi  kombajnów chodnikowych
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Sosnowiec 21.05.2018 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG Kraków 21.05.2018 Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG
Kurs obsługi stacjonarnych sprężarek wirowych i tłokowych wraz z urządzeniami pomocniczymi. Jastrzębie-Zdrój 21.05.2018 Kurs obsługi stacjonarnych sprężarek wirowych i tłokowych wraz z urządzeniami pomocniczymi.
Kurs specjalistyczny maszynisty kolejek podwieszanych pod ziemią, w zakresie kolejek podwieszanych szynowych Ruda Śląska 21.05.2018 Kurs specjalistyczny maszynisty kolejek podwieszanych pod ziemią, w zakresie kolejek podwieszanych szynowych
Kurs ponadpodstawowy spawania Kraków 21.05.2018 Kurs ponadpodstawowy spawania
Kurs specjalistyczny elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV Jastrzębie-Zdrój 21.05.2018 Kurs specjalistyczny elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Sosnowiec 21.05.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Obsługa żurawi Kraków 21.05.2018 Obsługa żurawi
Kurs konwojentów (manewrowych) kopalnianej kolei podziemnej. Jastrzębie-Zdrój 21.05.2018 Kurs konwojentów (manewrowych) kopalnianej kolei podziemnej.
Kurs specjalistyczny elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV Jastrzębie-Zdrój 21.05.2018 Kurs specjalistyczny elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV
Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Ruda Śląska 21.05.2018 Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Obsługa suwnic Kraków 21.05.2018 Obsługa suwnic
Kurs podstawowy spawania Kraków 21.05.2018 Kurs podstawowy spawania
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Sosnowiec 21.05.2018 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej wymagany dla elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV Jastrzębie-Zdrój 21.05.2018 Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej wymagany dla elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV
Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej wymagany dla elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV Jastrzębie-Zdrój 21.05.2018 Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej wymagany dla elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV
Kurs specjalistyczny operatora samojezdnych maszyn przodkowych, w zakresie obsługi ładowarek samojezdnych. Jastrzębie-Zdrój 22.05.2018 Kurs specjalistyczny operatora samojezdnych maszyn przodkowych, w zakresie obsługi ładowarek samojezdnych.
Kurs obsługi i konserwacji pomp głównego i pomocniczego odwadniania kopalni Jastrzębie-Zdrój 23.05.2018 Kurs obsługi i konserwacji pomp głównego i pomocniczego odwadniania kopalni
Szkolenie okresowe dla pracodawców Kraków 23.05.2018 Szkolenie okresowe dla pracodawców
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych Kraków 23.05.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Kraków 23.05.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kraków 23.05.2018 Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kraków 23.05.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami. Kraków 23.05.2018 Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami.
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Kraków 23.05.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych.
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami. Kraków 23.05.2018 Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami.
Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Kraków 23.05.2018 Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisko górnika rabunkarza Jastrzębie-Zdrój 24.05.2018 Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisko górnika rabunkarza
Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisko górnika Jastrzębie-Zdrój 24.05.2018 Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisko górnika
Kurs cieśli górniczego. Jastrzębie-Zdrój 24.05.2018 Kurs cieśli górniczego.
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Jastrzębie-Zdrój 25.05.2018 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Jastrzębie-Zdrój 25.05.2018 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3 Jastrzębie-Zdrój 25.05.2018 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3
Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy Kraków 25.05.2018 Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy
Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2 Jastrzębie-Zdrój 25.05.2018 Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2
Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne Ruda Śląska 28.05.2018 Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne
Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania Ruda Śląska 28.05.2018 Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania
Obsługa suwnic Jastrzębie-Zdrój 28.05.2018 Obsługa suwnic
Palownice Kraków 28.05.2018 Palownice
Zgarniarki Ruda Śląska 28.05.2018 Zgarniarki
Podajniki do betonu Ruda Śląska 28.05.2018 Podajniki do betonu
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych Kraków 28.05.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych Ruda Śląska 28.05.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury Ruda Śląska 28.05.2018 Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury
Kurs pedagogiczny dla wykładowców niepublicznych placówek oświatowych. Kraków 28.05.2018 Kurs pedagogiczny dla wykładowców niepublicznych placówek oświatowych.
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Kraków 28.05.2018 Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Ruda Śląska 28.05.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Kurs operatorów zmechanizowanych obudów ścianowych. Jastrzębie-Zdrój 28.05.2018 Kurs operatorów zmechanizowanych obudów ścianowych.
Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych Kraków 28.05.2018 Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych
Koparkoładowarki Kraków 28.05.2018 Koparkoładowarki
Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające Ruda Śląska 28.05.2018 Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające
Maszyny do stabilizacji gruntu Ruda Śląska 28.05.2018 Maszyny do stabilizacji gruntu
Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych Ruda Śląska 28.05.2018 Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych
Pogłębiarki ssące śródlądowe Ruda Śląska 28.05.2018 Pogłębiarki ssące śródlądowe
Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury Kraków 28.05.2018 Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury
Koparki wielonaczyniowe Ruda Śląska 28.05.2018 Koparki wielonaczyniowe
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Ruda Śląska 28.05.2018 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Remontery nawierzchni dróg Ruda Śląska 28.05.2018 Remontery nawierzchni dróg
Kafary Ruda Śląska 28.05.2018 Kafary
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych Kraków 28.05.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Kraków 28.05.2018 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Równiarki Ruda Śląska 28.05.2018 Równiarki
Pompy do mieszanki betonowej Ruda Śląska 28.05.2018 Pompy do mieszanki betonowej
Uzupełniający kurs specjalistyczny wydawcy środków strzałowych Jastrzębie-Zdrój 28.05.2018 Uzupełniający kurs specjalistyczny wydawcy środków strzałowych
Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne Kraków 28.05.2018 Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Ruda Śląska 28.05.2018 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Wiertnice do kotwi Ruda Śląska 28.05.2018 Wiertnice do kotwi
Szkl. cykliczne dot. robót strzałowych dla osób dozoru nadzorujących roboty strzałowe, górników strzałowych, instruktorów strzałowych i wydawców materiałów wybuchowych Jastrzębie-Zdrój 28.05.2018 Szkl. cykliczne dot. robót strzałowych dla osób dozoru nadzorujących roboty strzałowe, górników strzałowych, instruktorów strzałowych i wydawców materiałów wybuchowych
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Ruda Śląska 28.05.2018 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Kafary Kraków 28.05.2018 Kafary
Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych Ruda Śląska 28.05.2018 Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych Ruda Śląska 28.05.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające Ruda Śląska 28.05.2018 Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające
Florystyka - stopień II Kraków 28.05.2018 Florystyka - stopień II
Koparkoładowarki Ruda Śląska 28.05.2018 Koparkoładowarki
Walce drogowe Ruda Śląska 28.05.2018 Walce drogowe
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Kraków 28.05.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Kraków 28.05.2018 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Spycharki o mocy silnika do 110 kW Kraków 28.05.2018 Spycharki o mocy silnika do 110 kW
Repavery i remixery Ruda Śląska 28.05.2018 Repavery i remixery
Palownice Ruda Śląska 28.05.2018 Palownice
Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów Ruda Śląska 28.05.2018 Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów
Kursu dokształcający początkowy: Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas Jastrzębie-Zdrój 28.05.2018 Kursu dokształcający początkowy: Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
Spycharki o mocy silnika do 110 kW Ruda Śląska 28.05.2018 Spycharki o mocy silnika do 110 kW
Walce drogowe Kraków 28.05.2018 Walce drogowe
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Ruda Śląska 28.05.2018 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Konserwacja suwnic Jastrzębie-Zdrój 28.05.2018 Konserwacja suwnic
Uzupełniający kurs specjalistyczny techniki strzałowej w zakresie metod strzelania Jastrzębie-Zdrój 28.05.2018 Uzupełniający kurs specjalistyczny techniki strzałowej w zakresie metod strzelania
2018 / Czerwiec
import_contacts Kurs place Miasto watch_later Data rozpoczęcia
Pogłębiarki ssące śródlądowe Jastrzębie-Zdrój 04.06.2018 Pogłębiarki ssące śródlądowe
Koparki wielonaczyniowe Jastrzębie-Zdrój 04.06.2018 Koparki wielonaczyniowe
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych Jastrzębie-Zdrój 04.06.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Wiertnice do kotwi Jastrzębie-Zdrój 04.06.2018 Wiertnice do kotwi
Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień. Ruda Śląska 04.06.2018 Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień.
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 04.06.2018 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Jastrzębie-Zdrój 04.06.2018 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Remontery nawierzchni dróg Jastrzębie-Zdrój 04.06.2018 Remontery nawierzchni dróg
Kurs specjalistyczny maszynisty lokomotyw pod ziemią, w zakresie lokomotyw powietrznych, spalinowych i elektrycznych szynowych Ruda Śląska 04.06.2018 Kurs specjalistyczny maszynisty lokomotyw pod ziemią, w zakresie  lokomotyw powietrznych, spalinowych i elektrycznych szynowych
Kafary Jastrzębie-Zdrój 04.06.2018 Kafary
Spycharki o mocy silnika do 110 kW Jastrzębie-Zdrój 04.06.2018 Spycharki o mocy silnika do 110 kW
Obsługa podestów Kraków 04.06.2018 Obsługa podestów
Maszyny do stabilizacji gruntu Jastrzębie-Zdrój 04.06.2018 Maszyny do stabilizacji gruntu
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych Jastrzębie-Zdrój 04.06.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające Jastrzębie-Zdrój 04.06.2018 Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające
Koparkoładowarki Jastrzębie-Zdrój 04.06.2018 Koparkoładowarki
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Kraków 04.06.2018 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG Kraków 04.06.2018 Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG
Podajniki do betonu Jastrzębie-Zdrój 04.06.2018 Podajniki do betonu
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Jastrzębie-Zdrój 04.06.2018 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania Jastrzębie-Zdrój 04.06.2018 Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania
Kurs ponadpodstawowy spawania Kraków 04.06.2018 Kurs ponadpodstawowy spawania
Obsługa żurawi Kraków 04.06.2018 Obsługa żurawi
Zgarniarki Jastrzębie-Zdrój 04.06.2018 Zgarniarki
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Jastrzębie-Zdrój 04.06.2018 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Repavery i remixery Jastrzębie-Zdrój 04.06.2018 Repavery i remixery
Kurs podstawowy spawania Kraków 04.06.2018 Kurs podstawowy spawania
Palownice Jastrzębie-Zdrój 04.06.2018 Palownice
Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów Jastrzębie-Zdrój 04.06.2018 Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów
Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych Jastrzębie-Zdrój 04.06.2018 Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych
Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury Jastrzębie-Zdrój 04.06.2018 Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury
Obsługa suwnic Kraków 04.06.2018 Obsługa suwnic
Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające Jastrzębie-Zdrój 04.06.2018 Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 04.06.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne Jastrzębie-Zdrój 04.06.2018 Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne
Pompy do mieszanki betonowej Jastrzębie-Zdrój 04.06.2018 Pompy do mieszanki betonowej
Równiarki Jastrzębie-Zdrój 04.06.2018 Równiarki
Walce drogowe Jastrzębie-Zdrój 04.06.2018 Walce drogowe
Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych Jastrzębie-Zdrój 04.06.2018 Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Jastrzębie-Zdrój 06.06.2018 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy Jastrzębie-Zdrój 06.06.2018 Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy
Szkolenie okresowe dla pracodawców Kraków 06.06.2018 Szkolenie okresowe dla pracodawców
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych Kraków 06.06.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Kraków 06.06.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
Obsługa suwnic Ruda Śląska 06.06.2018 Obsługa suwnic
Spycharki - wszystkie typy Jastrzębie-Zdrój 06.06.2018 Spycharki - wszystkie typy
Obsługa wciągników i wciągarek Ruda Śląska 06.06.2018 Obsługa wciągników i wciągarek
Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kraków 06.06.2018 Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kraków 06.06.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami. Kraków 06.06.2018 Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami.
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Kraków 06.06.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych.
Wiertnice dla technologii bezwykopowych wszystkie typy Jastrzębie-Zdrój 06.06.2018 Wiertnice dla technologii bezwykopowych wszystkie typy
Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Kraków 06.06.2018 Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy Kraków 08.06.2018 Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy
Kurs w zakresie długiego splatania lin stalowych. Ruda Śląska 11.06.2018 Kurs w zakresie długiego splatania lin stalowych.
Pompy do mieszanki betonowej Kraków 11.06.2018 Pompy do mieszanki betonowej
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Kraków 11.06.2018 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Kurs w zakresie krótkiego splatania lin stalowych. Ruda Śląska 11.06.2018 Kurs w zakresie krótkiego splatania lin stalowych.
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Kraków 11.06.2018 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Kraków 11.06.2018 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Kosmetyka - kurs podstawowy Kraków 11.06.2018 Kosmetyka - kurs podstawowy
Konserwacja wciągników i wciągarek Ruda Śląska 11.06.2018 Konserwacja wciągników i wciągarek
Podajniki do betonu Kraków 11.06.2018 Podajniki do betonu
Konserwacja suwnic Ruda Śląska 11.06.2018 Konserwacja suwnic
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Kraków 11.06.2018 Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż
Kurs - pedicure kosmetyczny z elementami medycznymi Kraków 11.06.2018 Kurs - pedicure kosmetyczny z elementami medycznymi
Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy Kraków 11.06.2018 Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy
Florystyka - kurs podstawowy Kraków 11.06.2018 Florystyka - kurs podstawowy
Kurs metaniarzy - pomiarowców. Jastrzębie-Zdrój 12.06.2018 Kurs metaniarzy - pomiarowców.
Przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy Kraków 14.06.2018 Przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Jastrzębie-Zdrój 15.06.2018 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Jastrzębie-Zdrój 15.06.2018 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3 Jastrzębie-Zdrój 15.06.2018 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3
Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2 Jastrzębie-Zdrój 15.06.2018 Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2
Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników Kraków 15.06.2018 Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników
Koparkoładowarki Sosnowiec 18.06.2018 Koparkoładowarki
Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień. Ruda Śląska 18.06.2018 Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień.
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Sosnowiec 18.06.2018 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Sosnowiec 18.06.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Obsługa podestów Kraków 18.06.2018 Obsługa podestów
Kurs obsługi kołowrotów i ciągników linowych Ruda Śląska 18.06.2018 Kurs obsługi kołowrotów i ciągników linowych
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Kraków 18.06.2018 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG Kraków 18.06.2018 Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG
Kurs ponadpodstawowy spawania Kraków 18.06.2018 Kurs ponadpodstawowy spawania
Obsługa żurawi Kraków 18.06.2018 Obsługa żurawi
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Sosnowiec 18.06.2018 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Kurs podstawowy spawania Kraków 18.06.2018 Kurs podstawowy spawania
Obsługa suwnic Kraków 18.06.2018 Obsługa suwnic
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Jastrzębie-Zdrój 18.06.2018 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Kraków 20.06.2018 Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
Szkolenie okresowe dla pracodawców Kraków 20.06.2018 Szkolenie okresowe dla pracodawców
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych Kraków 20.06.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Kraków 20.06.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kraków 20.06.2018 Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kraków 20.06.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Kraków 20.06.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych.
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami. Kraków 20.06.2018 Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami.
Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy Kraków 22.06.2018 Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy
Zgarniarki Ruda Śląska 25.06.2018 Zgarniarki
Podajniki do betonu Ruda Śląska 25.06.2018 Podajniki do betonu
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych Ruda Śląska 25.06.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury Ruda Śląska 25.06.2018 Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Kraków 25.06.2018 Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające Ruda Śląska 25.06.2018 Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające
Maszyny do stabilizacji gruntu Ruda Śląska 25.06.2018 Maszyny do stabilizacji gruntu
Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych Ruda Śląska 25.06.2018 Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych
Kurs pedagogiczny dla wykładowców niepublicznych placówek oświatowych. Kraków 25.06.2018 Kurs pedagogiczny dla wykładowców niepublicznych placówek oświatowych.
Pogłębiarki ssące śródlądowe Ruda Śląska 25.06.2018 Pogłębiarki ssące śródlądowe
Koparki wielonaczyniowe Ruda Śląska 25.06.2018 Koparki wielonaczyniowe
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Ruda Śląska 25.06.2018 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Remontery nawierzchni dróg Ruda Śląska 25.06.2018 Remontery nawierzchni dróg
Kafary Ruda Śląska 25.06.2018 Kafary
Równiarki Ruda Śląska 25.06.2018 Równiarki
Pompy do mieszanki betonowej Ruda Śląska 25.06.2018 Pompy do mieszanki betonowej
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Ruda Śląska 25.06.2018 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Wiertnice do kotwi Ruda Śląska 25.06.2018 Wiertnice do kotwi
Florystyka - stopień II Kraków 25.06.2018 Florystyka - stopień II
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Ruda Śląska 25.06.2018 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych Ruda Śląska 25.06.2018 Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych Ruda Śląska 25.06.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające Ruda Śląska 25.06.2018 Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające
Koparkoładowarki Ruda Śląska 25.06.2018 Koparkoładowarki
Walce drogowe Ruda Śląska 25.06.2018 Walce drogowe
Repavery i remixery Ruda Śląska 25.06.2018 Repavery i remixery
Palownice Ruda Śląska 25.06.2018 Palownice
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Ruda Śląska 25.06.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów Ruda Śląska 25.06.2018 Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów
Spycharki o mocy silnika do 110 kW Ruda Śląska 25.06.2018 Spycharki o mocy silnika do 110 kW
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Ruda Śląska 25.06.2018 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne Ruda Śląska 25.06.2018 Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne
Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania Ruda Śląska 25.06.2018 Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Jastrzębie-Zdrój 29.06.2018 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3 Jastrzębie-Zdrój 29.06.2018 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3
Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2 Jastrzębie-Zdrój 29.06.2018 Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Jastrzębie-Zdrój 29.06.2018 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
2018 / Lipiec
import_contacts Kurs place Miasto watch_later Data rozpoczęcia
Palownice Kraków 02.07.2018 Palownice
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych Kraków 02.07.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych Kraków 02.07.2018 Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych
Koparkoładowarki Kraków 02.07.2018 Koparkoładowarki
Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury Kraków 02.07.2018 Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych Kraków 02.07.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Kraków 02.07.2018 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Obsługa podestów Kraków 02.07.2018 Obsługa podestów
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Kraków 02.07.2018 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne Kraków 02.07.2018 Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne
Kurs podstawowy spawania Kraków 02.07.2018 Kurs podstawowy spawania
Kurs ponadpodstawowy spawania Kraków 02.07.2018 Kurs ponadpodstawowy spawania
Kafary Kraków 02.07.2018 Kafary
Obsługa żurawi Kraków 02.07.2018 Obsługa żurawi
Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG Kraków 02.07.2018 Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Kraków 02.07.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Kraków 02.07.2018 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Spycharki o mocy silnika do 110 kW Kraków 02.07.2018 Spycharki o mocy silnika do 110 kW
Obsługa suwnic Kraków 02.07.2018 Obsługa suwnic
Walce drogowe Kraków 02.07.2018 Walce drogowe
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Jastrzębie-Zdrój 03.07.2018 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy Jastrzębie-Zdrój 03.07.2018 Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy
Spycharki - wszystkie typy Jastrzębie-Zdrój 03.07.2018 Spycharki - wszystkie typy
Wiertnice dla technologii bezwykopowych wszystkie typy Jastrzębie-Zdrój 03.07.2018 Wiertnice dla technologii bezwykopowych wszystkie typy
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami. Kraków 04.07.2018 Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami.
Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Kraków 04.07.2018 Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
Szkolenie okresowe dla pracodawców Kraków 04.07.2018 Szkolenie okresowe dla pracodawców
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych Kraków 04.07.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Kraków 04.07.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kraków 04.07.2018 Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kraków 04.07.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Kraków 04.07.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych.
Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy Kraków 06.07.2018 Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych Jastrzębie-Zdrój 09.07.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Wiertnice do kotwi Jastrzębie-Zdrój 09.07.2018 Wiertnice do kotwi
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 09.07.2018 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Jastrzębie-Zdrój 09.07.2018 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Remontery nawierzchni dróg Jastrzębie-Zdrój 09.07.2018 Remontery nawierzchni dróg
Kafary Jastrzębie-Zdrój 09.07.2018 Kafary
Spycharki o mocy silnika do 110 kW Jastrzębie-Zdrój 09.07.2018 Spycharki o mocy silnika do 110 kW
Maszyny do stabilizacji gruntu Jastrzębie-Zdrój 09.07.2018 Maszyny do stabilizacji gruntu
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych Jastrzębie-Zdrój 09.07.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające Jastrzębie-Zdrój 09.07.2018 Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające
Koparkoładowarki Jastrzębie-Zdrój 09.07.2018 Koparkoładowarki
Podajniki do betonu Jastrzębie-Zdrój 09.07.2018 Podajniki do betonu
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Jastrzębie-Zdrój 09.07.2018 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania Jastrzębie-Zdrój 09.07.2018 Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania
Zgarniarki Jastrzębie-Zdrój 09.07.2018 Zgarniarki
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Jastrzębie-Zdrój 09.07.2018 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Repavery i remixery Jastrzębie-Zdrój 09.07.2018 Repavery i remixery
Palownice Jastrzębie-Zdrój 09.07.2018 Palownice
Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów Jastrzębie-Zdrój 09.07.2018 Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów
Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych Jastrzębie-Zdrój 09.07.2018 Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych
Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury Jastrzębie-Zdrój 09.07.2018 Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury
Kosmetyka - kurs podstawowy Kraków 09.07.2018 Kosmetyka - kurs podstawowy
Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające Jastrzębie-Zdrój 09.07.2018 Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 09.07.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Pompy do mieszanki betonowej Jastrzębie-Zdrój 09.07.2018 Pompy do mieszanki betonowej
Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne Jastrzębie-Zdrój 09.07.2018 Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne
Równiarki Jastrzębie-Zdrój 09.07.2018 Równiarki
Kurs - pedicure kosmetyczny z elementami medycznymi Kraków 09.07.2018 Kurs - pedicure kosmetyczny z elementami medycznymi
Walce drogowe Jastrzębie-Zdrój 09.07.2018 Walce drogowe
Florystyka - kurs podstawowy Kraków 09.07.2018 Florystyka - kurs podstawowy
Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych Jastrzębie-Zdrój 09.07.2018 Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych
Pogłębiarki ssące śródlądowe Jastrzębie-Zdrój 09.07.2018 Pogłębiarki ssące śródlądowe
Koparki wielonaczyniowe Jastrzębie-Zdrój 09.07.2018 Koparki wielonaczyniowe
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Kraków 16.07.2018 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Pompy do mieszanki betonowej Kraków 16.07.2018 Pompy do mieszanki betonowej
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Kraków 16.07.2018 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Jastrzębie-Zdrój 16.07.2018 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Kurs podstawowy spawania Kraków 16.07.2018 Kurs podstawowy spawania
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Kraków 16.07.2018 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Obsługa podestów Kraków 16.07.2018 Obsługa podestów
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Kraków 16.07.2018 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Podajniki do betonu Kraków 16.07.2018 Podajniki do betonu
Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy Kraków 16.07.2018 Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy
Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG Kraków 16.07.2018 Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Kraków 16.07.2018 Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż
Kurs ponadpodstawowy spawania Kraków 16.07.2018 Kurs ponadpodstawowy spawania
Obsługa żurawi Kraków 16.07.2018 Obsługa żurawi
Obsługa suwnic Kraków 16.07.2018 Obsługa suwnic
Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kraków 18.07.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Kraków 18.07.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych.
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami. Kraków 18.07.2018 Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami.
Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Kraków 18.07.2018 Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
Szkolenie okresowe dla pracodawców Kraków 18.07.2018 Szkolenie okresowe dla pracodawców
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych Kraków 18.07.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Kraków 18.07.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kraków 18.07.2018 Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy Kraków 19.07.2018 Przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy Kraków 20.07.2018 Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy
Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników Kraków 20.07.2018 Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Sosnowiec 23.07.2018 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Sosnowiec 23.07.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Sosnowiec 23.07.2018 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Koparkoładowarki Sosnowiec 23.07.2018 Koparkoładowarki
Pogłębiarki ssące śródlądowe Ruda Śląska 30.07.2018 Pogłębiarki ssące śródlądowe
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych Ruda Śląska 30.07.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury Ruda Śląska 30.07.2018 Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Kraków 30.07.2018 Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające Ruda Śląska 30.07.2018 Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające
Maszyny do stabilizacji gruntu Ruda Śląska 30.07.2018 Maszyny do stabilizacji gruntu
Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych Ruda Śląska 30.07.2018 Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Ruda Śląska 30.07.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Koparki wielonaczyniowe Ruda Śląska 30.07.2018 Koparki wielonaczyniowe
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Ruda Śląska 30.07.2018 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Kurs pedagogiczny dla wykładowców niepublicznych placówek oświatowych. Kraków 30.07.2018 Kurs pedagogiczny dla wykładowców niepublicznych placówek oświatowych.
Remontery nawierzchni dróg Ruda Śląska 30.07.2018 Remontery nawierzchni dróg
Kafary Ruda Śląska 30.07.2018 Kafary
Równiarki Ruda Śląska 30.07.2018 Równiarki
Pompy do mieszanki betonowej Ruda Śląska 30.07.2018 Pompy do mieszanki betonowej
Kurs podstawowy spawania Kraków 30.07.2018 Kurs podstawowy spawania
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Ruda Śląska 30.07.2018 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Wiertnice do kotwi Ruda Śląska 30.07.2018 Wiertnice do kotwi
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Kraków 30.07.2018 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Ruda Śląska 30.07.2018 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Florystyka - stopień II Kraków 30.07.2018 Florystyka - stopień II
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych Ruda Śląska 30.07.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
Obsługa podestów Kraków 30.07.2018 Obsługa podestów
Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych Ruda Śląska 30.07.2018 Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych
Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające Ruda Śląska 30.07.2018 Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające
Koparkoładowarki Ruda Śląska 30.07.2018 Koparkoładowarki
Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG Kraków 30.07.2018 Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG
Walce drogowe Ruda Śląska 30.07.2018 Walce drogowe
Kurs ponadpodstawowy spawania Kraków 30.07.2018 Kurs ponadpodstawowy spawania
Obsługa żurawi Kraków 30.07.2018 Obsługa żurawi
Repavery i remixery Ruda Śląska 30.07.2018 Repavery i remixery
Palownice Ruda Śląska 30.07.2018 Palownice
Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów Ruda Śląska 30.07.2018 Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów
Spycharki o mocy silnika do 110 kW Ruda Śląska 30.07.2018 Spycharki o mocy silnika do 110 kW
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Ruda Śląska 30.07.2018 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne Ruda Śląska 30.07.2018 Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne
Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania Ruda Śląska 30.07.2018 Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania
Obsługa suwnic Kraków 30.07.2018 Obsługa suwnic
Zgarniarki Ruda Śląska 30.07.2018 Zgarniarki
Podajniki do betonu Ruda Śląska 30.07.2018 Podajniki do betonu
2018 / Sierpień
import_contacts Kurs place Miasto watch_later Data rozpoczęcia
Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kraków 01.08.2018 Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kraków 01.08.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Kraków 01.08.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych.
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami. Kraków 01.08.2018 Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami.
Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Kraków 01.08.2018 Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
Szkolenie okresowe dla pracodawców Kraków 01.08.2018 Szkolenie okresowe dla pracodawców
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych Kraków 01.08.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Kraków 01.08.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 06.08.2018 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych Kraków 06.08.2018 Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych
Koparkoładowarki Kraków 06.08.2018 Koparkoładowarki
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Jastrzębie-Zdrój 06.08.2018 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Remontery nawierzchni dróg Jastrzębie-Zdrój 06.08.2018 Remontery nawierzchni dróg
Kafary Jastrzębie-Zdrój 06.08.2018 Kafary
Spycharki o mocy silnika do 110 kW Jastrzębie-Zdrój 06.08.2018 Spycharki o mocy silnika do 110 kW
Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury Kraków 06.08.2018 Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury
Maszyny do stabilizacji gruntu Jastrzębie-Zdrój 06.08.2018 Maszyny do stabilizacji gruntu
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych Jastrzębie-Zdrój 06.08.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające Jastrzębie-Zdrój 06.08.2018 Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające
Koparkoładowarki Jastrzębie-Zdrój 06.08.2018 Koparkoładowarki
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Jastrzębie-Zdrój 06.08.2018 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Jastrzębie-Zdrój 06.08.2018 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania Jastrzębie-Zdrój 06.08.2018 Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych Kraków 06.08.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Kraków 06.08.2018 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Podajniki do betonu Jastrzębie-Zdrój 06.08.2018 Podajniki do betonu
Zgarniarki Jastrzębie-Zdrój 06.08.2018 Zgarniarki
Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne Kraków 06.08.2018 Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne
Repavery i remixery Jastrzębie-Zdrój 06.08.2018 Repavery i remixery
Palownice Jastrzębie-Zdrój 06.08.2018 Palownice
Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów Jastrzębie-Zdrój 06.08.2018 Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów
Kafary Kraków 06.08.2018 Kafary
Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych Jastrzębie-Zdrój 06.08.2018 Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych
Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury Jastrzębie-Zdrój 06.08.2018 Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 06.08.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające Jastrzębie-Zdrój 06.08.2018 Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające
Pompy do mieszanki betonowej Jastrzębie-Zdrój 06.08.2018 Pompy do mieszanki betonowej
Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne Jastrzębie-Zdrój 06.08.2018 Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Kraków 06.08.2018 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Spycharki o mocy silnika do 110 kW Kraków 06.08.2018 Spycharki o mocy silnika do 110 kW
Równiarki Jastrzębie-Zdrój 06.08.2018 Równiarki
Walce drogowe Kraków 06.08.2018 Walce drogowe
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Kraków 06.08.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Walce drogowe Jastrzębie-Zdrój 06.08.2018 Walce drogowe
Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych Jastrzębie-Zdrój 06.08.2018 Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych
Pogłębiarki ssące śródlądowe Jastrzębie-Zdrój 06.08.2018 Pogłębiarki ssące śródlądowe
Koparki wielonaczyniowe Jastrzębie-Zdrój 06.08.2018 Koparki wielonaczyniowe
Palownice Kraków 06.08.2018 Palownice
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych Jastrzębie-Zdrój 06.08.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Wiertnice do kotwi Jastrzębie-Zdrój 06.08.2018 Wiertnice do kotwi
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych Kraków 06.08.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Jastrzębie-Zdrój 07.08.2018 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy Jastrzębie-Zdrój 07.08.2018 Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy
Spycharki - wszystkie typy Jastrzębie-Zdrój 07.08.2018 Spycharki - wszystkie typy
Wiertnice dla technologii bezwykopowych wszystkie typy Jastrzębie-Zdrój 07.08.2018 Wiertnice dla technologii bezwykopowych wszystkie typy
Obsługa suwnic Kraków 13.08.2018 Obsługa suwnic
Kurs podstawowy spawania Kraków 13.08.2018 Kurs podstawowy spawania
Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG Kraków 13.08.2018 Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Kraków 13.08.2018 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Obsługa podestów Kraków 13.08.2018 Obsługa podestów
Kurs ponadpodstawowy spawania Kraków 13.08.2018 Kurs ponadpodstawowy spawania
Obsługa żurawi Kraków 13.08.2018 Obsługa żurawi
Przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy Kraków 16.08.2018 Przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy Kraków 17.08.2018 Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy
Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników Kraków 17.08.2018 Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Jastrzębie-Zdrój 20.08.2018 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Pompy do mieszanki betonowej Kraków 20.08.2018 Pompy do mieszanki betonowej
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Kraków 20.08.2018 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Kraków 20.08.2018 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Podajniki do betonu Kraków 20.08.2018 Podajniki do betonu
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Kraków 20.08.2018 Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż
Kosmetyka - kurs podstawowy Kraków 20.08.2018 Kosmetyka - kurs podstawowy
Florystyka - kurs podstawowy Kraków 20.08.2018 Florystyka - kurs podstawowy
Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy Kraków 20.08.2018 Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy
Kurs - pedicure kosmetyczny z elementami medycznymi Kraków 20.08.2018 Kurs - pedicure kosmetyczny z elementami medycznymi
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Kraków 20.08.2018 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające Ruda Śląska 27.08.2018 Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające
Maszyny do stabilizacji gruntu Ruda Śląska 27.08.2018 Maszyny do stabilizacji gruntu
Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych Ruda Śląska 27.08.2018 Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Ruda Śląska 27.08.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Obsługa suwnic Kraków 27.08.2018 Obsługa suwnic
Koparki wielonaczyniowe Ruda Śląska 27.08.2018 Koparki wielonaczyniowe
Pogłębiarki ssące śródlądowe Ruda Śląska 27.08.2018 Pogłębiarki ssące śródlądowe
Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów Ruda Śląska 27.08.2018 Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Ruda Śląska 27.08.2018 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Remontery nawierzchni dróg Ruda Śląska 27.08.2018 Remontery nawierzchni dróg
Kafary Ruda Śląska 27.08.2018 Kafary
Kurs podstawowy spawania Kraków 27.08.2018 Kurs podstawowy spawania
Równiarki Ruda Śląska 27.08.2018 Równiarki
Pompy do mieszanki betonowej Ruda Śląska 27.08.2018 Pompy do mieszanki betonowej
Kurs pedagogiczny dla wykładowców niepublicznych placówek oświatowych. Kraków 27.08.2018 Kurs pedagogiczny dla wykładowców niepublicznych placówek oświatowych.
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Ruda Śląska 27.08.2018 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Wiertnice do kotwi Ruda Śląska 27.08.2018 Wiertnice do kotwi
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Ruda Śląska 27.08.2018 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Florystyka - stopień II Kraków 27.08.2018 Florystyka - stopień II
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych Ruda Śląska 27.08.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG Kraków 27.08.2018 Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG
Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych Ruda Śląska 27.08.2018 Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych
Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające Ruda Śląska 27.08.2018 Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające
Koparkoładowarki Ruda Śląska 27.08.2018 Koparkoładowarki
Walce drogowe Ruda Śląska 27.08.2018 Walce drogowe
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Kraków 27.08.2018 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Repavery i remixery Ruda Śląska 27.08.2018 Repavery i remixery
Palownice Ruda Śląska 27.08.2018 Palownice
Obsługa podestów Kraków 27.08.2018 Obsługa podestów
Spycharki o mocy silnika do 110 kW Ruda Śląska 27.08.2018 Spycharki o mocy silnika do 110 kW
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Ruda Śląska 27.08.2018 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne Ruda Śląska 27.08.2018 Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne
Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania Ruda Śląska 27.08.2018 Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania
Kurs ponadpodstawowy spawania Kraków 27.08.2018 Kurs ponadpodstawowy spawania
Obsługa żurawi Kraków 27.08.2018 Obsługa żurawi
Zgarniarki Ruda Śląska 27.08.2018 Zgarniarki
Podajniki do betonu Ruda Śląska 27.08.2018 Podajniki do betonu
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych Ruda Śląska 27.08.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury Ruda Śląska 27.08.2018 Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Kraków 27.08.2018 Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kraków 29.08.2018 Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kraków 29.08.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Kraków 29.08.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych.
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami. Kraków 29.08.2018 Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami.
Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Kraków 29.08.2018 Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
Szkolenie okresowe dla pracodawców Kraków 29.08.2018 Szkolenie okresowe dla pracodawców
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych Kraków 29.08.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Kraków 29.08.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy Kraków 31.08.2018 Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy
2018 / Wrzesień
import_contacts Kurs place Miasto watch_later Data rozpoczęcia
Remontery nawierzchni dróg Jastrzębie-Zdrój 03.09.2018 Remontery nawierzchni dróg
Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień. Ruda Śląska 03.09.2018 Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień.
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Jastrzębie-Zdrój 03.09.2018 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Kafary Jastrzębie-Zdrój 03.09.2018 Kafary
Spycharki o mocy silnika do 110 kW Jastrzębie-Zdrój 03.09.2018 Spycharki o mocy silnika do 110 kW
Maszyny do stabilizacji gruntu Jastrzębie-Zdrój 03.09.2018 Maszyny do stabilizacji gruntu
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych Jastrzębie-Zdrój 03.09.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Sosnowiec 03.09.2018 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające Jastrzębie-Zdrój 03.09.2018 Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające
Koparkoładowarki Jastrzębie-Zdrój 03.09.2018 Koparkoładowarki
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Jastrzębie-Zdrój 03.09.2018 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania Jastrzębie-Zdrój 03.09.2018 Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Sosnowiec 03.09.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Podajniki do betonu Jastrzębie-Zdrój 03.09.2018 Podajniki do betonu
Zgarniarki Jastrzębie-Zdrój 03.09.2018 Zgarniarki
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Jastrzębie-Zdrój 03.09.2018 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Repavery i remixery Jastrzębie-Zdrój 03.09.2018 Repavery i remixery
Palownice Jastrzębie-Zdrój 03.09.2018 Palownice
Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów Jastrzębie-Zdrój 03.09.2018 Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów
Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych Jastrzębie-Zdrój 03.09.2018 Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych
Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury Jastrzębie-Zdrój 03.09.2018 Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Sosnowiec 03.09.2018 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 03.09.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające Jastrzębie-Zdrój 03.09.2018 Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające
Pompy do mieszanki betonowej Jastrzębie-Zdrój 03.09.2018 Pompy do mieszanki betonowej
Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne Jastrzębie-Zdrój 03.09.2018 Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne
Walce drogowe Jastrzębie-Zdrój 03.09.2018 Walce drogowe
Równiarki Jastrzębie-Zdrój 03.09.2018 Równiarki
Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych Jastrzębie-Zdrój 03.09.2018 Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych
Pogłębiarki ssące śródlądowe Jastrzębie-Zdrój 03.09.2018 Pogłębiarki ssące śródlądowe
Koparki wielonaczyniowe Jastrzębie-Zdrój 03.09.2018 Koparki wielonaczyniowe
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych Jastrzębie-Zdrój 03.09.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Wiertnice do kotwi Jastrzębie-Zdrój 03.09.2018 Wiertnice do kotwi
Koparkoładowarki Sosnowiec 03.09.2018 Koparkoładowarki
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 03.09.2018 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy Jastrzębie-Zdrój 04.09.2018 Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy
Spycharki - wszystkie typy Jastrzębie-Zdrój 04.09.2018 Spycharki - wszystkie typy
Wiertnice dla technologii bezwykopowych wszystkie typy Jastrzębie-Zdrój 04.09.2018 Wiertnice dla technologii bezwykopowych wszystkie typy
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Jastrzębie-Zdrój 04.09.2018 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych Kraków 10.09.2018 Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych
Koparkoładowarki Kraków 10.09.2018 Koparkoładowarki
Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury Kraków 10.09.2018 Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury
Obsługa suwnic Kraków 10.09.2018 Obsługa suwnic
Kurs podstawowy spawania Kraków 10.09.2018 Kurs podstawowy spawania
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych Kraków 10.09.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Kraków 10.09.2018 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne Kraków 10.09.2018 Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne
Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG Kraków 10.09.2018 Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG
Kafary Kraków 10.09.2018 Kafary
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Ruda Śląska 10.09.2018 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Kraków 10.09.2018 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Spycharki o mocy silnika do 110 kW Kraków 10.09.2018 Spycharki o mocy silnika do 110 kW
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Kraków 10.09.2018 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Walce drogowe Kraków 10.09.2018 Walce drogowe
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Kraków 10.09.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Obsługa podestów Kraków 10.09.2018 Obsługa podestów
Palownice Kraków 10.09.2018 Palownice
Kurs ponadpodstawowy spawania Kraków 10.09.2018 Kurs ponadpodstawowy spawania
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych Kraków 10.09.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Obsługa żurawi Kraków 10.09.2018 Obsługa żurawi
Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kraków 12.09.2018 Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kraków 12.09.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Kraków 12.09.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych.
Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Kraków 12.09.2018 Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami. Kraków 12.09.2018 Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami.
Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Kraków 12.09.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych Kraków 12.09.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
Szkolenie okresowe dla pracodawców Kraków 12.09.2018 Szkolenie okresowe dla pracodawców
Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy Kraków 14.09.2018 Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Jastrzębie-Zdrój 14.09.2018 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Kurs - pedicure kosmetyczny z elementami medycznymi Kraków 17.09.2018 Kurs - pedicure kosmetyczny z elementami medycznymi
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Jastrzębie-Zdrój 17.09.2018 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Kurs wiertaczy dołowych. Ruda Śląska 17.09.2018 Kurs wiertaczy dołowych.
Kurs spec. przed dop. do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał Ruda Śląska 17.09.2018 Kurs spec. przed dop. do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał
Kosmetyka - kurs podstawowy Kraków 17.09.2018 Kosmetyka - kurs podstawowy
Florystyka - kurs podstawowy Kraków 17.09.2018 Florystyka - kurs podstawowy
Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień. Ruda Śląska 17.09.2018 Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień.
Szkolenie specjal. osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał Ruda Śląska 20.09.2018 Szkolenie specjal. osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał
Przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy Kraków 21.09.2018 Przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników Kraków 21.09.2018 Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników
Obsługa żurawi Kraków 24.09.2018 Obsługa żurawi
Maszyny do stabilizacji gruntu Ruda Śląska 24.09.2018 Maszyny do stabilizacji gruntu
Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych Ruda Śląska 24.09.2018 Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Ruda Śląska 24.09.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Pogłębiarki ssące śródlądowe Ruda Śląska 24.09.2018 Pogłębiarki ssące śródlądowe
Koparki wielonaczyniowe Ruda Śląska 24.09.2018 Koparki wielonaczyniowe
Pompy do mieszanki betonowej Kraków 24.09.2018 Pompy do mieszanki betonowej
Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów Ruda Śląska 24.09.2018 Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Ruda Śląska 24.09.2018 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Kraków 24.09.2018 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Kurs podstawowy spawania Kraków 24.09.2018 Kurs podstawowy spawania
Obsługa suwnic Kraków 24.09.2018 Obsługa suwnic
Remontery nawierzchni dróg Ruda Śląska 24.09.2018 Remontery nawierzchni dróg
Kafary Ruda Śląska 24.09.2018 Kafary
Równiarki Ruda Śląska 24.09.2018 Równiarki
Pompy do mieszanki betonowej Ruda Śląska 24.09.2018 Pompy do mieszanki betonowej
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Ruda Śląska 24.09.2018 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Wiertnice do kotwi Ruda Śląska 24.09.2018 Wiertnice do kotwi
Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG Kraków 24.09.2018 Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Kraków 24.09.2018 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Kurs pedagogiczny dla wykładowców niepublicznych placówek oświatowych. Kraków 24.09.2018 Kurs pedagogiczny dla wykładowców niepublicznych placówek oświatowych.
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Ruda Śląska 24.09.2018 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Florystyka - stopień II Kraków 24.09.2018 Florystyka - stopień II
Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych Ruda Śląska 24.09.2018 Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych Ruda Śląska 24.09.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające Ruda Śląska 24.09.2018 Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające
Podajniki do betonu Kraków 24.09.2018 Podajniki do betonu
Koparkoładowarki Ruda Śląska 24.09.2018 Koparkoładowarki
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Kraków 24.09.2018 Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż
Konserwacja wciągników i wciągarek Ruda Śląska 24.09.2018 Konserwacja wciągników i wciągarek
Walce drogowe Ruda Śląska 24.09.2018 Walce drogowe
Repavery i remixery Ruda Śląska 24.09.2018 Repavery i remixery
Palownice Ruda Śląska 24.09.2018 Palownice
Konserwacja suwnic Ruda Śląska 24.09.2018 Konserwacja suwnic
Spycharki o mocy silnika do 110 kW Ruda Śląska 24.09.2018 Spycharki o mocy silnika do 110 kW
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Ruda Śląska 24.09.2018 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne Ruda Śląska 24.09.2018 Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne
Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania Ruda Śląska 24.09.2018 Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Kraków 24.09.2018 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy Kraków 24.09.2018 Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy
Zgarniarki Ruda Śląska 24.09.2018 Zgarniarki
Podajniki do betonu Ruda Śląska 24.09.2018 Podajniki do betonu
Obsługa podestów Kraków 24.09.2018 Obsługa podestów
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Kraków 24.09.2018 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych Ruda Śląska 24.09.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury Ruda Śląska 24.09.2018 Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Kraków 24.09.2018 Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Kurs ponadpodstawowy spawania Kraków 24.09.2018 Kurs ponadpodstawowy spawania
Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające Ruda Śląska 24.09.2018 Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Kraków 26.09.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych.
Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kraków 26.09.2018 Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kraków 26.09.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami. Kraków 26.09.2018 Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami.
Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Kraków 26.09.2018 Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych Kraków 26.09.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
Szkolenie okresowe dla pracodawców Kraków 26.09.2018 Szkolenie okresowe dla pracodawców
Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Kraków 26.09.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy Kraków 28.09.2018 Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Jastrzębie-Zdrój 28.09.2018 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
2018 / Październik
import_contacts Kurs place Miasto watch_later Data rozpoczęcia
Spycharki o mocy silnika do 110 kW Jastrzębie-Zdrój 01.10.2018 Spycharki o mocy silnika do 110 kW
Maszyny do stabilizacji gruntu Jastrzębie-Zdrój 01.10.2018 Maszyny do stabilizacji gruntu
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych Jastrzębie-Zdrój 01.10.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające Jastrzębie-Zdrój 01.10.2018 Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające
Koparkoładowarki Jastrzębie-Zdrój 01.10.2018 Koparkoładowarki
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Jastrzębie-Zdrój 01.10.2018 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania Jastrzębie-Zdrój 01.10.2018 Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania
Podajniki do betonu Jastrzębie-Zdrój 01.10.2018 Podajniki do betonu
Zgarniarki Jastrzębie-Zdrój 01.10.2018 Zgarniarki
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Jastrzębie-Zdrój 01.10.2018 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Repavery i remixery Jastrzębie-Zdrój 01.10.2018 Repavery i remixery
Palownice Jastrzębie-Zdrój 01.10.2018 Palownice
Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów Jastrzębie-Zdrój 01.10.2018 Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów
Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych Jastrzębie-Zdrój 01.10.2018 Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych
Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury Jastrzębie-Zdrój 01.10.2018 Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 01.10.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające Jastrzębie-Zdrój 01.10.2018 Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające
Pompy do mieszanki betonowej Jastrzębie-Zdrój 01.10.2018 Pompy do mieszanki betonowej
Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne Jastrzębie-Zdrój 01.10.2018 Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne
Kafary Jastrzębie-Zdrój 01.10.2018 Kafary
Równiarki Jastrzębie-Zdrój 01.10.2018 Równiarki
Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych Jastrzębie-Zdrój 01.10.2018 Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych
Pogłębiarki ssące śródlądowe Jastrzębie-Zdrój 01.10.2018 Pogłębiarki ssące śródlądowe
Koparki wielonaczyniowe Jastrzębie-Zdrój 01.10.2018 Koparki wielonaczyniowe
Walce drogowe Jastrzębie-Zdrój 01.10.2018 Walce drogowe
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych Jastrzębie-Zdrój 01.10.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Wiertnice do kotwi Jastrzębie-Zdrój 01.10.2018 Wiertnice do kotwi
Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień. Ruda Śląska 01.10.2018 Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień.
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 01.10.2018 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Remontery nawierzchni dróg Jastrzębie-Zdrój 01.10.2018 Remontery nawierzchni dróg
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Jastrzębie-Zdrój 01.10.2018 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy Jastrzębie-Zdrój 02.10.2018 Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy
Spycharki - wszystkie typy Jastrzębie-Zdrój 02.10.2018 Spycharki - wszystkie typy
Wiertnice dla technologii bezwykopowych wszystkie typy Jastrzębie-Zdrój 02.10.2018 Wiertnice dla technologii bezwykopowych wszystkie typy
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Jastrzębie-Zdrój 02.10.2018 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Kurs ponadpodstawowy spawania Kraków 08.10.2018 Kurs ponadpodstawowy spawania
Obsługa żurawi Kraków 08.10.2018 Obsługa żurawi
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Sosnowiec 08.10.2018 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Kurs podstawowy spawania Kraków 08.10.2018 Kurs podstawowy spawania
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Sosnowiec 08.10.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG Kraków 08.10.2018 Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG
Kurs konwojentów (manewrowych) kopalnianej kolei podziemnej. Ruda Śląska 08.10.2018 Kurs konwojentów (manewrowych) kopalnianej kolei podziemnej.
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Sosnowiec 08.10.2018 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Kurs metaniarzy - pomiarowców. Ruda Śląska 08.10.2018 Kurs metaniarzy - pomiarowców.
Obsługa suwnic Kraków 08.10.2018 Obsługa suwnic
Koparkoładowarki Sosnowiec 08.10.2018 Koparkoładowarki
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Kraków 08.10.2018 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Obsługa podestów Kraków 08.10.2018 Obsługa podestów
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Kraków 10.10.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych.
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami. Kraków 10.10.2018 Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami.
Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Kraków 10.10.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kraków 10.10.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych Kraków 10.10.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kraków 10.10.2018 Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Kraków 10.10.2018 Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
Szkolenie okresowe dla pracodawców Kraków 10.10.2018 Szkolenie okresowe dla pracodawców
Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy Kraków 12.10.2018 Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy
Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury Kraków 15.10.2018 Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych Kraków 15.10.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Kraków 15.10.2018 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Kosmetyka - kurs podstawowy Kraków 15.10.2018 Kosmetyka - kurs podstawowy
Kurs - pedicure kosmetyczny z elementami medycznymi Kraków 15.10.2018 Kurs - pedicure kosmetyczny z elementami medycznymi
Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne Kraków 15.10.2018 Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Jastrzębie-Zdrój 15.10.2018 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Kafary Kraków 15.10.2018 Kafary
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Kraków 15.10.2018 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Spycharki o mocy silnika do 110 kW Kraków 15.10.2018 Spycharki o mocy silnika do 110 kW
Walce drogowe Kraków 15.10.2018 Walce drogowe
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Kraków 15.10.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Florystyka - kurs podstawowy Kraków 15.10.2018 Florystyka - kurs podstawowy
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych Kraków 15.10.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Palownice Kraków 15.10.2018 Palownice
Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych Kraków 15.10.2018 Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych
Koparkoładowarki Kraków 15.10.2018 Koparkoładowarki
Przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy Kraków 18.10.2018 Przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Kurs dla osób zatrudnionych przy konserwacji i naprawie lamp górniczych. Ruda Śląska 19.10.2018 Kurs dla osób zatrudnionych przy konserwacji i naprawie lamp górniczych.
Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników Kraków 19.10.2018 Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników
Obsługa podestów Kraków 22.10.2018 Obsługa podestów
Kurs podstawowy spawania Kraków 22.10.2018 Kurs podstawowy spawania
Obsługa żurawi Kraków 22.10.2018 Obsługa żurawi
Kurs ponadpodstawowy spawania Kraków 22.10.2018 Kurs ponadpodstawowy spawania
Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG Kraków 22.10.2018 Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG
Obsługa suwnic Kraków 22.10.2018 Obsługa suwnic
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Kraków 22.10.2018 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Szkolenie okresowe dla pracodawców Kraków 24.10.2018 Szkolenie okresowe dla pracodawców
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Kraków 24.10.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych.
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych Kraków 24.10.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami. Kraków 24.10.2018 Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami.
Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kraków 24.10.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kraków 24.10.2018 Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Kraków 24.10.2018 Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Kraków 24.10.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy Kraków 26.10.2018 Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Kraków 29.10.2018 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Pompy do mieszanki betonowej Kraków 29.10.2018 Pompy do mieszanki betonowej
Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów Ruda Śląska 29.10.2018 Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Ruda Śląska 29.10.2018 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Pogłębiarki ssące śródlądowe Ruda Śląska 29.10.2018 Pogłębiarki ssące śródlądowe
Remontery nawierzchni dróg Ruda Śląska 29.10.2018 Remontery nawierzchni dróg
Kafary Ruda Śląska 29.10.2018 Kafary
Równiarki Ruda Śląska 29.10.2018 Równiarki
Pompy do mieszanki betonowej Ruda Śląska 29.10.2018 Pompy do mieszanki betonowej
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Ruda Śląska 29.10.2018 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Wiertnice do kotwi Ruda Śląska 29.10.2018 Wiertnice do kotwi
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Ruda Śląska 29.10.2018 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Kraków 29.10.2018 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Florystyka - stopień II Kraków 29.10.2018 Florystyka - stopień II
Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych Ruda Śląska 29.10.2018 Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych Ruda Śląska 29.10.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające Ruda Śląska 29.10.2018 Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające
Podajniki do betonu Kraków 29.10.2018 Podajniki do betonu
Koparkoładowarki Ruda Śląska 29.10.2018 Koparkoładowarki
Kurs pedagogiczny dla wykładowców niepublicznych placówek oświatowych. Kraków 29.10.2018 Kurs pedagogiczny dla wykładowców niepublicznych placówek oświatowych.
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Kraków 29.10.2018 Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż
Walce drogowe Ruda Śląska 29.10.2018 Walce drogowe
Repavery i remixery Ruda Śląska 29.10.2018 Repavery i remixery
Palownice Ruda Śląska 29.10.2018 Palownice
Spycharki o mocy silnika do 110 kW Ruda Śląska 29.10.2018 Spycharki o mocy silnika do 110 kW
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Ruda Śląska 29.10.2018 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne Ruda Śląska 29.10.2018 Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne
Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania Ruda Śląska 29.10.2018 Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania
Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy Kraków 29.10.2018 Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy
Zgarniarki Ruda Śląska 29.10.2018 Zgarniarki
Podajniki do betonu Ruda Śląska 29.10.2018 Podajniki do betonu
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Kraków 29.10.2018 Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Kraków 29.10.2018 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych Ruda Śląska 29.10.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury Ruda Śląska 29.10.2018 Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury
Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające Ruda Śląska 29.10.2018 Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające
Maszyny do stabilizacji gruntu Ruda Śląska 29.10.2018 Maszyny do stabilizacji gruntu
Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych Ruda Śląska 29.10.2018 Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Ruda Śląska 29.10.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Koparki wielonaczyniowe Ruda Śląska 29.10.2018 Koparki wielonaczyniowe
Spycharki - wszystkie typy Jastrzębie-Zdrój 30.10.2018 Spycharki - wszystkie typy
Wiertnice dla technologii bezwykopowych wszystkie typy Jastrzębie-Zdrój 30.10.2018 Wiertnice dla technologii bezwykopowych wszystkie typy
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Jastrzębie-Zdrój 30.10.2018 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy Jastrzębie-Zdrój 30.10.2018 Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy
2018 / Listopad
import_contacts Kurs place Miasto watch_later Data rozpoczęcia
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Kraków 05.11.2018 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Kurs podstawowy spawania Kraków 05.11.2018 Kurs podstawowy spawania
Maszyny do stabilizacji gruntu Jastrzębie-Zdrój 05.11.2018 Maszyny do stabilizacji gruntu
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych Jastrzębie-Zdrój 05.11.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające Jastrzębie-Zdrój 05.11.2018 Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające
Koparkoładowarki Jastrzębie-Zdrój 05.11.2018 Koparkoładowarki
Kurs ponadpodstawowy spawania Kraków 05.11.2018 Kurs ponadpodstawowy spawania
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Jastrzębie-Zdrój 05.11.2018 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania Jastrzębie-Zdrój 05.11.2018 Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania
Obsługa żurawi Kraków 05.11.2018 Obsługa żurawi
Podajniki do betonu Jastrzębie-Zdrój 05.11.2018 Podajniki do betonu
Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG Kraków 05.11.2018 Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG
Zgarniarki Jastrzębie-Zdrój 05.11.2018 Zgarniarki
Repavery i remixery Jastrzębie-Zdrój 05.11.2018 Repavery i remixery
Palownice Jastrzębie-Zdrój 05.11.2018 Palownice
Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów Jastrzębie-Zdrój 05.11.2018 Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów
Obsługa suwnic Kraków 05.11.2018 Obsługa suwnic
Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych Jastrzębie-Zdrój 05.11.2018 Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych
Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury Jastrzębie-Zdrój 05.11.2018 Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 05.11.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające Jastrzębie-Zdrój 05.11.2018 Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające
Pompy do mieszanki betonowej Jastrzębie-Zdrój 05.11.2018 Pompy do mieszanki betonowej
Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne Jastrzębie-Zdrój 05.11.2018 Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne
Kafary Jastrzębie-Zdrój 05.11.2018 Kafary
Równiarki Jastrzębie-Zdrój 05.11.2018 Równiarki
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Jastrzębie-Zdrój 05.11.2018 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych Jastrzębie-Zdrój 05.11.2018 Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych
Pogłębiarki ssące śródlądowe Jastrzębie-Zdrój 05.11.2018 Pogłębiarki ssące śródlądowe
Koparki wielonaczyniowe Jastrzębie-Zdrój 05.11.2018 Koparki wielonaczyniowe
Obsługa podestów Kraków 05.11.2018 Obsługa podestów
Walce drogowe Jastrzębie-Zdrój 05.11.2018 Walce drogowe
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych Jastrzębie-Zdrój 05.11.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Wiertnice do kotwi Jastrzębie-Zdrój 05.11.2018 Wiertnice do kotwi
Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień. Ruda Śląska 05.11.2018 Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień.
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Jastrzębie-Zdrój 05.11.2018 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Remontery nawierzchni dróg Jastrzębie-Zdrój 05.11.2018 Remontery nawierzchni dróg
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Jastrzębie-Zdrój 05.11.2018 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Spycharki o mocy silnika do 110 kW Jastrzębie-Zdrój 05.11.2018 Spycharki o mocy silnika do 110 kW
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Kraków 07.11.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych.
Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Kraków 07.11.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kraków 07.11.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kraków 07.11.2018 Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Kraków 07.11.2018 Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami. Kraków 07.11.2018 Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami.
Szkolenie okresowe dla pracodawców Kraków 07.11.2018 Szkolenie okresowe dla pracodawców
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych Kraków 07.11.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy Kraków 09.11.2018 Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Sosnowiec 12.11.2018 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Sosnowiec 12.11.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Jastrzębie-Zdrój 12.11.2018 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Sosnowiec 12.11.2018 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Florystyka - kurs podstawowy Kraków 12.11.2018 Florystyka - kurs podstawowy
Kosmetyka - kurs podstawowy Kraków 12.11.2018 Kosmetyka - kurs podstawowy
Koparkoładowarki Sosnowiec 12.11.2018 Koparkoładowarki
Kurs - pedicure kosmetyczny z elementami medycznymi Kraków 12.11.2018 Kurs - pedicure kosmetyczny z elementami medycznymi
Przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy Kraków 15.11.2018 Przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników Kraków 16.11.2018 Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników
Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury Kraków 19.11.2018 Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Kraków 19.11.2018 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG Kraków 19.11.2018 Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych Kraków 19.11.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Kraków 19.11.2018 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Kurs ponadpodstawowy spawania Kraków 19.11.2018 Kurs ponadpodstawowy spawania
Obsługa suwnic Kraków 19.11.2018 Obsługa suwnic
Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne Kraków 19.11.2018 Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne
Obsługa żurawi Kraków 19.11.2018 Obsługa żurawi
Kafary Kraków 19.11.2018 Kafary
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Kraków 19.11.2018 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Spycharki o mocy silnika do 110 kW Kraków 19.11.2018 Spycharki o mocy silnika do 110 kW
Walce drogowe Kraków 19.11.2018 Walce drogowe
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Kraków 19.11.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych Kraków 19.11.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Palownice Kraków 19.11.2018 Palownice
Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych Kraków 19.11.2018 Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych
Koparkoładowarki Kraków 19.11.2018 Koparkoładowarki
Obsługa podestów Kraków 19.11.2018 Obsługa podestów
Kurs podstawowy spawania Kraków 19.11.2018 Kurs podstawowy spawania
Szkolenie okresowe dla pracodawców Kraków 22.11.2018 Szkolenie okresowe dla pracodawców
Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kraków 22.11.2018 Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Kraków 22.11.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych.
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych Kraków 22.11.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kraków 22.11.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Kraków 22.11.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Kraków 22.11.2018 Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami. Kraków 22.11.2018 Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami.
Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy Kraków 23.11.2018 Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy
Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów Ruda Śląska 26.11.2018 Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Ruda Śląska 26.11.2018 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Koparki wielonaczyniowe Ruda Śląska 26.11.2018 Koparki wielonaczyniowe
Remontery nawierzchni dróg Ruda Śląska 26.11.2018 Remontery nawierzchni dróg
Kafary Ruda Śląska 26.11.2018 Kafary
Równiarki Ruda Śląska 26.11.2018 Równiarki
Pompy do mieszanki betonowej Ruda Śląska 26.11.2018 Pompy do mieszanki betonowej
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Ruda Śląska 26.11.2018 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Wiertnice do kotwi Ruda Śląska 26.11.2018 Wiertnice do kotwi
Florystyka - stopień II Kraków 26.11.2018 Florystyka - stopień II
Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych Ruda Śląska 26.11.2018 Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych Ruda Śląska 26.11.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej Ruda Śląska 26.11.2018 Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające Ruda Śląska 26.11.2018 Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające
Koparkoładowarki Ruda Śląska 26.11.2018 Koparkoładowarki
Walce drogowe Ruda Śląska 26.11.2018 Walce drogowe
Repavery i remixery Ruda Śląska 26.11.2018 Repavery i remixery
Palownice Ruda Śląska 26.11.2018 Palownice
Kurs pedagogiczny dla wykładowców niepublicznych placówek oświatowych. Kraków 26.11.2018 Kurs pedagogiczny dla wykładowców niepublicznych placówek oświatowych.
Spycharki o mocy silnika do 110 kW Ruda Śląska 26.11.2018 Spycharki o mocy silnika do 110 kW
Wielozadaniowe nośniki osprzętu Ruda Śląska 26.11.2018 Wielozadaniowe nośniki osprzętu
Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne Ruda Śląska 26.11.2018 Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne
Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania Ruda Śląska 26.11.2018 Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania
Zgarniarki Ruda Śląska 26.11.2018 Zgarniarki
Podajniki do betonu Ruda Śląska 26.11.2018 Podajniki do betonu
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Kraków 26.11.2018 Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych Ruda Śląska 26.11.2018 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury Ruda Śląska 26.11.2018 Wiertnice dla technologii bezwykopowych do 800 mm średnicy rury
Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające Ruda Śląska 26.11.2018 Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające
Maszyny do stabilizacji gruntu Ruda Śląska 26.11.2018 Maszyny do stabilizacji gruntu
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej Ruda Śląska 26.11.2018 Koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych Ruda Śląska 26.11.2018 Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych
Pogłębiarki ssące śródlądowe Ruda Śląska 26.11.2018 Pogłębiarki ssące śródlądowe
2018 / Grudzień
import_contacts Kurs place Miasto watch_later Data rozpoczęcia
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym Kraków 03.12.2018 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Pompy do mieszanki betonowej Kraków 03.12.2018 Pompy do mieszanki betonowej
Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG Kraków 03.12.2018 Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG
Obsługa żurawi Kraków 03.12.2018 Obsługa żurawi
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Kraków 03.12.2018 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Kraków 03.12.2018 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Kurs ponadpodstawowy spawania Kraków 03.12.2018 Kurs ponadpodstawowy spawania
Podajniki do betonu Kraków 03.12.2018 Podajniki do betonu
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Kraków 03.12.2018 Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż
Obsługa suwnic Kraków 03.12.2018 Obsługa suwnic
Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy Kraków 03.12.2018 Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew Kraków 03.12.2018 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
Kurs podstawowy spawania Kraków 03.12.2018 Kurs podstawowy spawania
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Jastrzębie-Zdrój 03.12.2018 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Obsługa podestów Kraków 03.12.2018 Obsługa podestów
Spycharki - wszystkie typy Jastrzębie-Zdrój 04.12.2018 Spycharki - wszystkie typy
Wiertnice dla technologii bezwykopowych wszystkie typy Jastrzębie-Zdrój 04.12.2018 Wiertnice dla technologii bezwykopowych wszystkie typy
Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy Jastrzębie-Zdrój 04.12.2018 Koparki jednonaczyniowe - wszystkie typy
Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy Jastrzębie-Zdrój 04.12.2018 Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie typy
Szkolenie okresowe dla pracodawców Kraków 05.12.2018 Szkolenie okresowe dla pracodawców
Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kraków 05.12.2018 Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych Kraków 05.12.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kraków 05.12.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Kraków 05.12.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Kraków 05.12.2018 Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Kraków 05.12.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych.
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami. Kraków 05.12.2018 Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami.
Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy Kraków 07.12.2018 Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy
Kurs - pedicure kosmetyczny z elementami medycznymi Kraków 10.12.2018 Kurs - pedicure kosmetyczny z elementami medycznymi
Florystyka - kurs podstawowy Kraków 10.12.2018 Florystyka - kurs podstawowy
Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG Kraków 17.12.2018 Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG
Florystyka - stopień II Kraków 17.12.2018 Florystyka - stopień II
Kosmetyka - kurs podstawowy Kraków 17.12.2018 Kosmetyka - kurs podstawowy
Kurs pedagogiczny dla wykładowców niepublicznych placówek oświatowych. Kraków 17.12.2018 Kurs pedagogiczny dla wykładowców niepublicznych placówek oświatowych.
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Kraków 17.12.2018 Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Kurs ponadpodstawowy spawania Kraków 17.12.2018 Kurs ponadpodstawowy spawania
Obsługa żurawi Kraków 17.12.2018 Obsługa żurawi
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Kraków 17.12.2018 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Obsługa suwnic Kraków 17.12.2018 Obsługa suwnic
Kurs podstawowy spawania Kraków 17.12.2018 Kurs podstawowy spawania
Obsługa podestów Kraków 17.12.2018 Obsługa podestów
Szkolenie okresowe dla pracodawców Kraków 19.12.2018 Szkolenie okresowe dla pracodawców
Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kraków 19.12.2018 Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Kraków 19.12.2018 Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych Kraków 19.12.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami. Kraków 19.12.2018 Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami.
Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kraków 19.12.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Kraków 19.12.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Kraków 19.12.2018 Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych.
Przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy Kraków 20.12.2018 Przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy Kraków 21.12.2018 Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy
Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników Kraków 21.12.2018 Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

Newsletterosoba fizyczna
firma

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

biuro@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

41-706 Ruda Śląska
ul. Kłodnicka 56E

ruda@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

41-200 Sosnowiec
ul. Teatralna 9

sosnowiec@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04