Strona główna // Kursy // Górnictwo // Kursy specjalistyczne przed dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku

Kursy

Kurs spec. przed dop. do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał

Najbliższy termin:

do ustalenia

Kontakt:

kontakt@bialecki.pl

Czas trwania: 40 godzin.

Cel kształcenia:
Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z całokształtem przepisów prawa Geologicznego i Górniczego dotyczących:

 • przewietrzania kopalni,
 • zwalczania zagrożenia związanego z podwyższoną temperaturą powietrza kopalnianego oraz zagadnienia klimatyzacji kopalni,
 • zwalczania zagrożenia metanowego,
 • zwalczania zagrozenia wyrzutami metanu i skał,
 • zwalczania zagrozeń pyłowych,
 • zwalczania zagrożeń pożarowych wraz ze stosowaniem profilaktyki przeciwpożarowej,
 • ratownictwa górniczego.

Celem kursu jest również zapoznanie słuchaczy z problematyką i celami prac zwiazanych z likwidacją zagrozeń gazowych, pyłowych i klimatycznych, ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa górniczego w podziemnych zakłądach górniczych.

Opis efektów kształcenia.
Uczestnicy kursu powinni:

 • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • stosować prawidłowe metody wykonywania czynności na danym stanowisku,
 • wykonywać w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku,
 • przestrzegać parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku,
 • rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku.

Kadra dydaktyczna na kursach w specjalnościach górniczych posiada niezbędne wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne oraz dodatkowo legitymuje się długoletnią praktyką w pracy w zakładach ruchu górniczego i prowadzeniu kursów i szkoleń. 

Do kogo skierowane?

Kandydat na kurs powinien posiadać kwalifikacje ogólne i zawodowe określone w Rozporządzeniu z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji.

Formularz zamówienia:

Termin szkolenia *
Imię i Nazwisko:*
Numer telefonu:*
Adres e-mail:
Uwagi:
token
Prosimy przepisać kod z obrazka:*

(*) pola obowiązkowe

Newsletterosoba fizyczna
firma

Tagi

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

biuro@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

41-706 Ruda Śląska
ul. Kłodnicka 56E

ruda@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

43-110 Tychy
ul. Fabryczna 2

tychy@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04