Strona główna // Kursy // Górnictwo // Kursy specjalistyczne

Kursy

Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej wymagany dla elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV

Najbliższy termin:

do ustalenia

Kontakt:

kontakt@bialecki.pl

 Kurs kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Ośrodka.

 Czas trwania: min. 24 godziny.

UWAGA!

Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej dla elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych do 1 kV, należy powtarzać co 5 lat.

Opis efektów kształcenia.
Uczestnicy kursu powinni:

  • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
  • stosować prawidłowe metody wykonywania czynności na danym stanowisku, 
  • wykonywać w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku,
  • przestrzegać parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku, 
  • rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku.

Kadra dydaktyczna na kursach w specjalnościach górniczych posiada niezbędne wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne oraz dodatkowo legitymuje się długoletnią praktyką w pracy w zakładach ruchu górniczego i prowadzeniu kursów i szkoleń.
 

Do kogo skierowane?

Warunki przyjęcia na kurs: 

  • posiadanie kwalifikacji elektromontera,
  • wiek: minimum 18 lat,
  • staż pracy: minimum 12 miesięcy pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego pod nadzorem upoważnionego elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV,  
  • posiadanie orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego, wydanego na podstawie wyniku badań psychologicznych.

 

Formularz zamówienia:

Termin szkolenia *
Imię i Nazwisko:*
Numer telefonu:*
Adres e-mail:
Uwagi:
token
Prosimy przepisać kod z obrazka:*

(*) pola obowiązkowe

Newsletterosoba fizyczna
firma

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

biuro@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

41-706 Ruda Śląska
ul. Kłodnicka 56E

ruda@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

41-200 Sosnowiec
ul. Teatralna 9

sosnowiec@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04