Strona główna // Kursy // Górnictwo // Kursy specjalistyczne przed dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku

Kursy / Kursy specjalistyczne przed dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku

Nazwa
Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisko górnika Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisko górnika
Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisko górnika rabunkarza Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisko górnika rabunkarza
Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisku cieśli szybowego Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisku cieśli szybowego
Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika
Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika i gónika rabunkarza Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika i gónika rabunkarza
Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika rabunkarza Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika rabunkarza
Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku cieśli szybowego Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku cieśli szybowego
Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprway techniki strałowej Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprway techniki strałowej
Kurs spec. przed dop. do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał Kurs spec. przed dop. do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał
Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy zagrożenia tąpaniami Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy zagrożenia tąpaniami
Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy podsadzania wyrobisk górnicznych Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy podsadzania wyrobisk górnicznych
Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych
Szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy techniki strzałowej Szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy techniki strzałowej
Szkolenie specjal. osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał Szkolenie specjal. osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał
Szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy zagrozenia tąpaniami Szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy zagrozenia tąpaniami
Szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy podsadzania wwyrobisk góniczych Szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy podsadzania wwyrobisk góniczych
Szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych Szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych

Newsletterosoba fizyczna
firma
do góry

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

biuro@bialecki.pl
 

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 476 24 45
tel./ fax +48 32 476 13 63

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 397 18 01
tel./ fax +48 12 636 08 00

41-706 Ruda Śląska
 ul. Kłodnicka 56E

ruda@bialecki.pl
tel. +48 32 718 36 63
tel./ fax +48 32 718 31 20