Strona główna // Kursy // Maszyny budowlane i drogowe // Operatorzy maszyn różnych i innych urządzeń technicznych

Kursy

Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż

Najbliższy termin:

do ustalenia

Kontakt:

kontakt@bialecki.pl

Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych są realizowane zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych z późniejszymi zmianami.

Czas trwania:  80 godziny.

Celem kursu jest przygotowanie kandydata do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie w zakresie rusztowań budowlano-montażowych metalowych - montaż i demontaż. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia do wykonywania montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych (otrzymuje świadectwo oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych).

Uprawnienia operatora waców drogowych nie dotyczą walców doczepnych.

W celu przystąpienia do egzaminu należy złożyć wniosek o jego przeprowadzenie wraz z potwierdzonym na nim pozytywnym orzeczeniem lekarskim stwierdzającym przydatność do wykonywania zawodu operatora rusztowań budowlano-montażowych metalowych - montaż i demontaż. Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS w Warszawie prowadzi listę wydawanych świadectw i wpisów do książki operatora i wydaje duplikaty w/w uprawnień.

Cele kształcenia.
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn do robót ziemnych w danej klasie uprawnień.

Opis efektów kształcenia.
Uczestnicy kursu powinni:

  • organizować stanowisko pracy,
  • przygotować maszynę do pracy w różnych warunkach oraz z różnymi osprzętami i narzędziami roboczymi,
  • wykonywać prace maszyną samodzielnie oraz we współpracy z innymi maszynami i środkami transportu,
  • wykonywać obsługi techniczne oraz proste regulacje i naprawy,
  • sporządzać dokumentację eksploatacyjną.

Wykładowcy prowadzący zajęcia teoretyczne na kursach operatorów maszyn do robót ziemnych posiadają odpowiednie wykształcenie i wiedzę potrzebne do prowadzenia zajęć, uprawnienia pedagogiczne, długoletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe oraz akceptację IMBiGS do prowadzenia zajęć na kursach operatorów maszyn do robót ziemnych.

Instruktorzy zajęć praktycznych posiadają niezbędne uprawnienia w zakresie obsługi danej maszyny, kurs pedagogiczny, długoletnią praktykę w pracy na maszynach oraz akceptację IMBiGS do prowadzenia zajęć praktycznych na kursach operatorów maszyn do robót ziemnych.

Terminy egzaminów teoretycznych w roku 2017 r.

Jastrzębie Zdrój Ruda Śląska Kraków
20.02.2017 17.02.2017 20.01.2017
27.03.2017 24.03.2017 22.02.2017
04.05.2017 28.04.2017 29.03.2017 
20.06.2017 09.06.2017 09.05.2017 
14.07.2017 14.07.2017 14.06.2017
18.08.2017 25.08.2017 20.07.2017
22.09.2017 18.10.2017 24.08.2017
20.10.2017  24.11.2017 27.09.2017
 24.11.2017  22.12.2017 31.10.2017
 20.12.2017   08.12.2017

Do kogo skierowane?

  Minimalne warunki przyjęcia na kurs:

  • wiek: 18 lat,
  • wykształcenie: podstawowe,
  • badanie psychologiczne,
  • badanie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych

 

Formularz zamówienia:

Termin szkolenia *
Imię i Nazwisko:*
Numer telefonu:*
Adres e-mail:
Uwagi:
token
Prosimy przepisać kod z obrazka:*

(*) pola obowiązkowe

Newsletterosoba fizyczna
firma

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

biuro@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

41-706 Ruda Śląska
ul. Kłodnicka 56E

ruda@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

41-200 Sosnowiec
ul. Teatralna 9

sosnowiec@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

Opieka nad stroną: Punkt Odniesienia