Strona główna // Kursy // Szkolenia BHP // Szkolenia BHP podstawowe

Kursy

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

Najbliższy termin:

do ustalenia

Kontakt:

kontakt@bialecki.pl

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Celem szkolenia jest aktualizację i uzupełnianie wiedzy i umiejetności w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń związanych z pracą,
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
  • kształtowanie warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • postepowania w razie wypadku oraz sytuacjach awaryjnych.

Cele kształcenia.
Celem szkolenia jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy szczególnie w zakresie oceny zagrożenia, metod ochrony przed zagrożeniami, kształtowania warunków pracy i postępowania w razie wypadku na stanowisku pracy.

Opis efektów kształcenia.
Uczestnicy kursu powinni:

  • znać regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • organizować pracę zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • identyfikować zagrożenia na stanowisku pracy,
  • znać i stosować metody ochrony przed zagrożeniami,
  • znać zasady udzielania pomocy w razie wypadku,
  • znać zasady postępowania podczas pożaru i ewakuacji.

Kadra dydaktyczna prowadząca szkolenia z zakresu BHP posiada niezbędne wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne oraz legitymuje się długoletnim doświadczeniem pedagogicznym oraz zawodowym.
 

 

Formularz zamówienia:

Termin szkolenia *
Imię i Nazwisko:*
Numer telefonu:*
Adres e-mail:
Uwagi:
token
Prosimy przepisać kod z obrazka:*

(*) pola obowiązkowe

Powiązane oferty:

Kurs Miasto Najbliższy termin
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych. do ustalenia do ustalenia Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych.
Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. do ustalenia do ustalenia Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Newsletterosoba fizyczna
firma

Tagi

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

biuro@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

41-706 Ruda Śląska
ul. Kłodnicka 56E

ruda@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

43-110 Tychy
ul. Fabryczna 2

tychy@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04