Strona główna // Kursy // Górnictwo // Dla osób dozoru

Kursy / Dla osób dozoru

Nazwa
Kurs w zakresie kotwienia górotworu dla osób nadzorujących. Kurs w zakresie kotwienia górotworu dla osób nadzorujących.
Szkolenie dla osób dozoru w zakresie łączenia lin sposobami krótkiego i długiego splatania. Szkolenie dla osób dozoru w zakresie łączenia lin sposobami krótkiego i długiego splatania.
Seminarium dla kierowników robót górniczych i nadsztygarów ds. przewozu dołowego. Seminarium dla kierowników robót górniczych i nadsztygarów ds. przewozu dołowego.
Kurs dla osób dozoru w zakresie techniki strzałowej, gospodarki środkami strzałowymi i bezpieczeństwa przy robotach strzałowych ( zagrożenie metanowe i pyłowe). Kurs dla osób dozoru w zakresie techniki strzałowej, gospodarki środkami strzałowymi i bezpieczeństwa przy robotach strzałowych   ( zagrożenie metanowe i pyłowe).
Seminarium dla inżynierów i techników strzałowych wraz ze szkoleniem BHP. Seminarium dla inżynierów i techników strzałowych wraz ze szkoleniem BHP.
Kurs instruktorów szkolenia praktycznego (dla nowoprzyjętych). Kurs instruktorów szkolenia praktycznego (dla nowoprzyjętych).
Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
Szkolenie dla osób dozoru maszynowego i górniczego w zakresie użytkowania maszyn stosowanych w nowoczesnych kompleksach ścianowych. Szkolenie dla osób dozoru maszynowego i górniczego w zakresie użytkowania maszyn stosowanych w nowoczesnych kompleksach ścianowych.
Szkolenie dla osób dozoru ruchu nadzorujących prace spawalnicze w zakładach górniczych. Szkolenie dla osób dozoru ruchu nadzorujących prace spawalnicze w zakładach górniczych.
Szkolenie dla osób dozoru w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego. Szkolenie dla osób dozoru w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego.
Kurs dla osób dozoru do spraw zwalczania zagrożeń pyłowych (technik pyłowy). Kurs dla osób dozoru do spraw zwalczania zagrożeń pyłowych (technik pyłowy).
Kurs kierowników lampiarń kopalnianych. Kurs kierowników lampiarń kopalnianych.
Kurs specjalistyczny dla osób dozoru ruchu elektrycznego w podziemnych zakładach górniczych w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej (DEx). Kurs specjalistyczny dla osób dozoru ruchu elektrycznego w podziemnych zakładach górniczych w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej (DEx).
Zagrożenie porażeniowe w kopalnianych sieciach dołowych (tylko dla dozoru) Zagrożenie porażeniowe w kopalnianych sieciach dołowych (tylko dla dozoru)
Zagrożenie porażeniowe w kopalnianych sieciach powierzchniowych (dla dozoru) Zagrożenie porażeniowe w kopalnianych sieciach powierzchniowych (dla dozoru)
Szkolenie dotyczące problematyki przepisów prawa pracy związanych z czasem w górnictwie. Szkolenie dotyczące problematyki przepisów prawa pracy związanych z czasem w górnictwie.
Kurs dla osób dozoru ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje roboty wiertnicze. Kurs dla osób dozoru ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje roboty wiertnicze.
Podstawowe wymagania i pomiary parametrów elektrycznych urządzeń stosowanych w podziemnych zakładach górniczych – dla dozoru. Podstawowe wymagania i pomiary parametrów elektrycznych urządzeń stosowanych w podziemnych zakładach górniczych – dla dozoru.
Szkolenie dla osób dozoru nadzorujących przewóz ludzi w wyrobiskach poziomych i pochyłych o nachyleniu do 45 stopni. Szkolenie dla osób dozoru nadzorujących przewóz ludzi w wyrobiskach poziomych i pochyłych o nachyleniu do 45 stopni.
Kurs dla osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy transportu w wyrobiskach podziemnych do 45 stopni. Kurs dla osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy transportu w wyrobiskach podziemnych do 45 stopni.
« poprzednia | 12 | następna »

Newsletterosoba fizyczna
firma

Tagi

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

katowice@bialecki.pl
tel. +48 697 630 005

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

41-605 Świętochłowice
ul. Emanuela Imieli 27

swiony@bialecki.pl
tel. +48 32 411 27 27

43-110 Tychy
ul. Fabryczna 2

tychy@bialecki.pl
tel. +48 32 413 17 17