Strona główna // Kursy // Górnictwo // Dział Elektryczny

Kursy / Dział Elektryczny

Nazwa
Kurs dla elektryków w zakresie konserwacji i napraw kolejek podwieszanych szynowych, podwieszanych linowych oraz spągowych. Kurs dla elektryków w zakresie konserwacji i napraw kolejek podwieszanych szynowych,  podwieszanych linowych oraz spągowych.
Kurs dla elektryków w zakresie konserwacji i napraw kolejek linowych. Kurs dla elektryków w zakresie konserwacji i napraw kolejek linowych.
Kurs dla elektryków w zakresie konserwacji i napraw kolejek spągowych. Kurs dla elektryków w zakresie konserwacji i napraw kolejek spągowych.
Kurs konserwatorów maszyn wyciągowych dla elektryków. Kurs konserwatorów maszyn wyciągowych dla elektryków.
Kurs dla elektryków kombajnów chodnikowych w zakresie konserwacji, napraw i remontów. Kurs dla elektryków kombajnów chodnikowych w zakresie konserwacji, napraw i remontów.
Kurs dla elektryków kombajnów ścianowych w zakresie konserwacji, napraw i remontów. Kurs dla elektryków kombajnów ścianowych w zakresie konserwacji, napraw i remontów.
Zagrożenia porażeniowe w kopalnianych sieciach powierzchniowych (dla osób z wykształceniem elektrycznym) Zagrożenia porażeniowe w kopalnianych sieciach powierzchniowych (dla osób z wykształceniem elektrycznym)
Szkolenie w zakresie systemu blokad metanometrycznych SBM-96 oraz CSD. Szkolenie w zakresie systemu blokad metanometrycznych SBM-96  oraz CSD.
Kurs w zakresie obsługi i konserwacji rozruszników stycznikowych i zespołów transformatorowych produkcji APATOR MINING posiadających certyfikaty badań wg Dyrektywy 94/9/WE ATEX - kurs rozszerzony Kurs w zakresie obsługi i konserwacji rozruszników stycznikowych i zespołów transformatorowych produkcji APATOR MINING posiadających certyfikaty badań wg Dyrektywy 94/9/WE ATEX - kurs rozszerzony
Szkolenie dla osób obsługujących urządzenie budowy przeciwwybuchowej w zakresie jego prawidłowej eksploatacji. Szkolenie dla osób obsługujących urządzenie budowy przeciwwybuchowej w zakresie jego prawidłowej eksploatacji.
Kurs specjalistyczny dla elektromonterów łączności i metanometrii. Kurs specjalistyczny dla elektromonterów łączności i metanometrii.
Kurs obsługi i eksploatacji zabezpieczeń upływowych w sieci do 1 kV. Kurs obsługi i eksploatacji zabezpieczeń upływowych w sieci do 1 kV.
Kurs obsługi i eksploatacji zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieci powyżej 1 kV. Kurs obsługi i eksploatacji zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieci powyżej 1 kV.
Szkolenie w zakresie przepisów ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiary ochronne urządzeń o napięciu znamionowym pow. 1 kV. Szkolenie w zakresie przepisów ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiary ochronne urządzeń o napięciu znamionowym pow. 1 kV.
Szkolenie w zakresie przepisów ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiary ochronne urządzeń o napięciu znamionowym do 1 kV. Szkolenie w zakresie przepisów ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiary ochronne urządzeń o napięciu znamionowym do 1 kV.
Kurs obsługi i eksploatacji zabezpieczeń upływowych w sieci powyżej 1 kV. Kurs obsługi i eksploatacji zabezpieczeń upływowych w sieci powyżej 1 kV.
Kurs w zakresie obsługi i konserwacji przewoźnych stacji transformatorowych. Kurs w zakresie obsługi i konserwacji przewoźnych stacji transformatorowych.
Kurs w zakresie obsługi i konserwacji wyłączników stycznikowych, stacji kompaktowych i zespołów transformatorowych. Kurs w zakresie obsługi i konserwacji wyłączników stycznikowych, stacji kompaktowych i zespołów transformatorowych.
Kurs monterów instalujących i eksploatujących urządzenia teletechniczne w kopalni. Kurs monterów instalujących i eksploatujących urządzenia teletechniczne w kopalni.
Technologie naprawy i łączenia kabli oraz przewodów oponowych na napięcie do 6 kV. Technologie naprawy i łączenia kabli oraz przewodów oponowych na napięcie do 6 kV.
« poprzednia | 12 | następna »

Newsletterosoba fizyczna
firma

Tagi

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

katowice@bialecki.pl
tel. +48 697 630 005

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

Ruda Śląska/Katowice


ruda@bialecki.pl
tel. +48 697 630 005

43-110 Tychy
ul. Fabryczna 2

tychy@bialecki.pl
tel. +48 510 124 990