Strona główna // Kursy // Górnictwo // Dział Górniczy

Kursy / Dział Górniczy

Nazwa
Kurs rewidentów kolejek podwieszanych. Kurs rewidentów kolejek podwieszanych.
Kurs rewidentów kolejek spągowych. Kurs rewidentów kolejek spągowych.
Kurs operatorów ciągników manewrowych z napędem pneumatycznym. Kurs operatorów ciągników manewrowych z napędem pneumatycznym.
Kurs operatorów ciągników manewrowych z napędem elektrycznym. Kurs operatorów ciągników manewrowych z napędem elektrycznym.
Kurs w zakresie krótkiego splatania lin stalowych. Kurs w zakresie krótkiego splatania lin stalowych.
Kurs w zakresie długiego splatania lin stalowych. Kurs w zakresie długiego splatania lin stalowych.
Weryfikacja w zakresie uprawnień do splatania lin stalowych splotem długim. Weryfikacja w zakresie uprawnień do splatania lin stalowych splotem długim.
Szkolenie w zakresie problematyki lin stalowych dla osób dozoru ruchu przeprowadzających kontrolę urządzeń transportu linowego, kołowrotów bezpieczeństwa, zgniatarek itp. Szkolenie w zakresie problematyki lin stalowych dla osób dozoru ruchu przeprowadzających kontrolę urządzeń transportu linowego, kołowrotów bezpieczeństwa, zgniatarek itp.
Kurs zalewania stopem końcówek okrągłych lin, zwłaszcza wyrównawczych, w stożkowych uchwytach zawieszeń. Kurs zalewania stopem końcówek okrągłych lin, zwłaszcza wyrównawczych, w stożkowych uchwytach zawieszeń.
Kurs obsługi kołowrotów "KUBA", "KCh" mających zastosowanie w robotach szybowych. Kurs obsługi kołowrotów "KUBA", "KCh" mających zastosowanie w robotach szybowych.
Szkolenie kontrolerów zawiesi. Szkolenie kontrolerów zawiesi.
Kurs dla pracowników punktu wydawczego w zakresie obsługi, kontroli i konserwacji ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego. Kurs dla pracowników punktu wydawczego w zakresie obsługi, kontroli i konserwacji ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego.
Kurs w zakresie utrzymania, kontroli, konserwacji, napraw oraz wydawania metanomierzy przenośnych w zakładach górniczych. Kurs w zakresie utrzymania, kontroli, konserwacji, napraw oraz wydawania metanomierzy przenośnych w zakładach górniczych.
Szkolenie w zakresie prawidłowego używania prawidłowego używania sprzętu ochrony dróg oddechowych dla pracowników przebywających w pokładach węgla zagrożonych wyrzutami gazów i skał. Szkolenie w zakresie prawidłowego używania prawidłowego używania sprzętu ochrony dróg oddechowych dla pracowników przebywających w pokładach węgla zagrożonych wyrzutami gazów i skał.
Kurs obsługi górniczych urządzeń chłodniczych - klimatyzacyjnych. Kurs obsługi górniczych urządzeń chłodniczych - klimatyzacyjnych.
Kurs dla osób obsługujących wentylatory głównego przewietrzania kopalń. Kurs dla osób obsługujących wentylatory głównego przewietrzania kopalń.
Kurs metaniarzy - pomiarowców. Kurs metaniarzy - pomiarowców.
Kurs obsługi stacji odmetanowania. Kurs obsługi stacji odmetanowania.
Kurs obsługi i konserwacji urządzeń metanometrii automatycznej – zabezpieczenie metanometryczne kopalń. Kurs obsługi i konserwacji urządzeń metanometrii automatycznej – zabezpieczenie metanometryczne kopalń.
Kurs dla osób zatrudnionych przy konserwacji i naprawie lamp górniczych. Kurs dla osób zatrudnionych przy konserwacji i naprawie lamp górniczych.

Newsletterosoba fizyczna
firma

Tagi

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

katowice@bialecki.pl
tel. +48 697 630 005

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

41-605 Świętochłowice
ul. Emanuela Imieli 27

swiony@bialecki.pl
tel. +48 32 411 27 27

43-110 Tychy
ul. Fabryczna 2

tychy@bialecki.pl
tel. +48 32 413 17 17