Strona główna // Kursy // Górnictwo // Dział Górniczy

Kursy / Dział Górniczy

Nazwa
Kurs sanitariuszy. Kurs sanitariuszy.
Kurs obsługi urządzeń rozładunku wozów z urobkiem na nadszybiu w kopalniach węgla kamiennego. Kurs obsługi urządzeń rozładunku wozów z urobkiem na nadszybiu w kopalniach węgla kamiennego.
Szkolenie dla osób dozoru ruchu oraz górników strzałowych i przodowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie dla osób dozoru ruchu oraz górników strzałowych i przodowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Procedury atestacyjne dla maszyn i urządzeń górniczych. Procedury atestacyjne dla maszyn i urządzeń górniczych.
Kurs dla osób dozoru-dyspozytorów kopalnianych stacji geofizyki górniczej. Kurs dla osób dozoru-dyspozytorów kopalnianych stacji geofizyki górniczej.
Kurs w zakresie metanometrii automatycznej w kopalniach gazowych dla dozoru. Kurs w zakresie metanometrii automatycznej w kopalniach gazowych dla dozoru.
Kurs dyspozytorów metanometrii w kopalniach eksploatujących pola II, III i IV kat. Zagrożenia metanowego. Kurs dyspozytorów metanometrii w kopalniach eksploatujących pola II, III i IV kat. Zagrożenia metanowego.
Szkolenie dla osób dozoru ruchu oddziału eksploatującego urządzenie budowy przeciwwybuchowej w zakresie jego prawidłowej eksploatacji. Szkolenie dla osób dozoru ruchu oddziału eksploatującego urządzenie budowy przeciwwybuchowej w zakresie jego prawidłowej eksploatacji.
Kurs w zakresie systemów automatyzacji i układów sterowania górniczych przenośników taśmowych. Kurs w zakresie systemów automatyzacji i układów sterowania górniczych przenośników taśmowych.
Obsługa zakładowych central telefonicznych Obsługa zakładowych central telefonicznych
Kurs pobierania prób węgla, obsługi urządzeń do pobierania prób węgla oraz obsługi urządzeń pomiarowych. Kurs pobierania prób węgla, obsługi urządzeń do pobierania prób węgla oraz obsługi urządzeń pomiarowych.
Kurs w zakresie zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i pobierania próbek pyłu dla określania części niepalnych. Kurs w zakresie zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i pobierania próbek pyłu dla określania części niepalnych.
Kurs w zakresie zwalczania zagrożenia działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia i pobierania próbek dla określenia stężenia pyłu w powietrzu. Kurs w zakresie zwalczania zagrożenia działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia i pobierania próbek dla określenia stężenia pyłu w powietrzu.
Kurs – metody laboratoryjne pomiaru parametrów fizykochemicznych pyłów kopalnianych. Kurs – metody laboratoryjne pomiaru parametrów fizykochemicznych pyłów kopalnianych.
Kurs w zakresie wulkanizacji taśm przenośnikowych oraz łączenia ich innymi sposobami. Kurs w zakresie wulkanizacji taśm przenośnikowych oraz łączenia ich innymi sposobami.
Kurs wykonywania torkretu i obsługi urządzeń do torkretowania. Kurs wykonywania torkretu i obsługi urządzeń do torkretowania.
Iskrobezpieczne układy sterowania maszyn i urządzeń górniczych. Iskrobezpieczne układy sterowania maszyn i urządzeń górniczych.
Układy sterowania kolejkami podwieszanymi i spągowymi. Układy sterowania kolejkami podwieszanymi i spągowymi.
Szkolenie cykliczne dotyczące robót strzałowych dla górników strzałowych, instruktorów strzałowych i wydawców materiałów wybuchowych. Szkolenie cykliczne dotyczące robót strzałowych dla górników strzałowych, instruktorów strzałowych i wydawców materiałów wybuchowych.
Kurs obsługi nożyc gilotynowych stosowanych w górnictwie. Kurs obsługi nożyc gilotynowych stosowanych w górnictwie.

Newsletterosoba fizyczna
firma

Tagi

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

katowice@bialecki.pl
tel. +48 697 630 005

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

41-605 Świętochłowice
ul. Emanuela Imieli 27

swiony@bialecki.pl
tel. +48 32 411 27 27

43-110 Tychy
ul. Fabryczna 2

tychy@bialecki.pl
tel. +48 32 413 17 17