Strona główna // Kursy // Kursy komputerowe // ECDL

Kursy

ECDL PROFILE DIGCOMP

Najbliższy termin:

do ustalenia

Kontakt:

it@bialecki.pl

Certyfikaty ECDL PROFILE DIGCOMP są skierowane dla osób, które chcą potwierdzić swoją wiedzą bądź zdobyć nowe umiejętności. Certyfikaty zostały przygotowane w odpowiedzi na „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”, obowiązujące od 2 czerwca 2015 r. Certyfikaty pozwalają zrealizować wytyczne certyfikacji kompetencji szkoleń nabywanych w ramach szkoleń z EFS. Zakres certyfikacji ECDL jest szerszy niż przedstawione w wyżej wymienionym dokumencie 21 kompetencje cyfrowe, dlatego stworzono 19 certyfikatów pozwalających wypełnienie założeń podanych w wytycznych. Ilość certyfikatów może się zwiększać w zależności od zapotrzebowania. Wszystkie informacje na temat certyfikatów ECDL PROFILE DIGCOMP znajdują się na stronie www.ecdl.pl.

Cele kształcenia.
Celem nauczania jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi systemu operacyjnego, zarządzania zasobami, obsługi urządzeń peryferyjnych, obsługi aplikacji biurowych i oprogramowania, na zakładanym poziomie nauczania.

Opis efektów kształcenia.
Uczestnicy kursu powinni:

  • znać narzędzia zastosowane w oprogramowaniu zgodnie z temetyką kursu,
  • znać i stosować dobre praktyki podczas korzystania z oprogramowania,
  • znać nazewnictwo dostępnych funkcji oraz znać do czego jest wykorzystywane,
  • potrafić wprowadzać dane w odpowiednim formacie, które są wykorzystywane przez funkcje oprogramowania.

Kadra dydaktyczna prowadząca kursy komputerowe posiada niezbędne wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne, ukończonych wiele kursów i seminariów związanych z tematyką prowadzonych zajęć oraz legitymuje się długoletnim doświadczeniem pedagogicznym oraz zawodowym.

Do kogo skierowane?

Czas trwania:
140 godzin lekcyjnych (28 dni po 5 godzin, możliwość dopasowania do potrzeb klienta).
Moduł B1: 20 godzin lekcyjnych, Moduł B2: 15 godzin lekcyjnych, Moduł B3: 30 godzin lekcyjnych, Moduł B4: 35 godzin lekcyjnych, Moduł S3: 20 godzin lekcyjnych, Moduł S9: 20 godzin lekcyjnych,

Wymagania:
Chęć do nauki.

Egzamin ECDL:
Aby zapełnić wszystkie wytyczne ramy kompetencji cyfrowych DIGCOMP stworzono 19 certyfikatów ECDL PROFILE DIGCOMP. Certyfikaty posiadają różne zakres tematyczny oraz różny poziom zaawansowania. Certyfikat potwierdzający wszystkie 21 kompetencji cyfrowych jest ECDL PROFILE DIGCOMP 16 składający się z 6 egzaminów: B1 Podstawy pracy z komputerem, B2 Podstawy pracy w sieci, B3 Przetwarzanie tekstów, B4 Arkusze kalkulacyjne, S3 IT Security i Moduł S9 Rozwiązywanie problemów. Wszystkie informacje dotyczące egzaminów ECDL PROFILE DIGCOMP znajdują się na stronie www.ecdl.pl

Nasze atuty:
• certyfikowane Laboratorium Mobilne ECDL,
• najnowsze oprogramowanie Windows 10 oraz Office 2016,
• możliwość ustalenia dogodnych terminów i czasu trwania zajęć,
• dopasowanie treści zajęć i przykładów do uczestników,
• możliwość rozpoczęcia kursu już od 1 uczestnika!,
• zapewniamy dużo ćwiczeń i praktycznych przykładów podczas zajęć,
• możliwość omówienia zastosowań wykorzystywanych u klienta po wcześniejszych konsultacjach

 

Formularz zamówienia:

Termin szkolenia *
Imię i Nazwisko:*
Numer telefonu:*
Adres e-mail:
Uwagi:
*Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o. [czytaj dalej...], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. [zwiń]

token
Prosimy przepisać kod z obrazka:*

(*) pola obowiązkowe

Newsletterosoba fizyczna
firma

Tagi

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

katowice@bialecki.pl
tel. +48 697 630 005

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

Ruda Śląska/Katowice


ruda@bialecki.pl
tel. +48 697 630 005

43-110 Tychy
ul. Fabryczna 2

tychy@bialecki.pl
tel. +48 510 124 990