Strona główna // Kursy // Kursy komputerowe // ECDL

Kursy

ECDL PTI STANDARD

Najbliższy termin:

do ustalenia

Kontakt:

it@bialecki.pl

Certyfikat ECDL PTI STANDARD potwierdza posiadanie rozszerzonych kompetencji komputerowych. Skierowany jest do wszystkich osób chcących podnieś swoje umiejętności posługiwania się programami komputerowymi i siecią Internet lub chcących potwierdzić posiadanie tych umiejętności. Certyfikat składa się z 7 modułów (B1 Podstawy pracy z komputerem, B2 Podstawy pracy w sieci, B3 Przetwarzanie tekstów, B4 Arkusze kalkulacyjne), S1 Użytkowanie baz danych, S2 Grafika menedżerska i prezentacyjna, S3 IT Security, które należy zakończyć egzaminem. Certyfikat PTI STANDARD może uzyskać również osoba posiadająca certyfikat ECDL BASE, która zalicza 3 dodatkowe moduły S1, S2 i S3.

Cele kształcenia.
Celem nauczania jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi systemu operacyjnego, zarządzania zasobami, obsługi urządzeń peryferyjnych, obsługi aplikacji biurowych i oprogramowania, na zakładanym poziomie nauczania.

Opis efektów kształcenia.
Uczestnicy kursu powinni:

  • znać narzędzia zastosowane w oprogramowaniu zgodnie z temetyką kursu,
  • znać i stosować dobre praktyki podczas korzystania z oprogramowania,
  • znać nazewnictwo dostępnych funkcji oraz znać do czego jest wykorzystywane,
  • potrafić wprowadzać dane w odpowiednim formacie, które są wykorzystywane przez funkcje oprogramowania.

Kadra dydaktyczna prowadząca kursy komputerowe posiada niezbędne wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne, ukończonych wiele kursów i seminariów związanych z tematyką prowadzonych zajęć oraz legitymuje się długoletnim doświadczeniem pedagogicznym oraz zawodowym.

Do kogo skierowane?

Czas trwania:
180 godzin lekcyjnych (36 dni po 5 godzin, możliwość dopasowania do potrzeb klienta).
Moduł B1: 20 godzin lekcyjnych, Moduł B2: 15 godzin lekcyjnych, Moduł B3: 30 godzin lekcyjnych, Moduł B4: 35 godzin lekcyjnych, Moduł S1: 35 godzin lekcyjnych, Moduł S2: 25 godzin lekcyjnych, Moduł S3: 20 godzin lekcyjnych.

Wymagania:
Chęć do nauki.

Egzamin ECDL:
Aby otrzymać certyfikat ECDL PTI STANDARD należy zdać egzaminy z siedmiu modułów: B1 Podstawy pracy z komputerem, B2 Podstawy pracy w sieci, B3 Przetwarzanie tekstów, B4 Arkusze kalkulacyjne, S1 Użytkowanie baz danych, S2 Grafika menedżerska i prezentacyjna, S3 IT Security. Certyfikat może otrzymać również osoba posiadająca certyfikat ECDL BASE i zdająca egzaminy z trzech modułów: S1 Użytkowanie baz danych, S2 Grafika menedżerska i prezentacyjna, S3 IT Security. Podane powyżej egzaminy wchodzą również w skład innych certyfikatów, dlatego zaliczenia z nich mogą zostać wykorzystane do wybranej przez uczestnika certyfikacji.

Nasze atuty:
• certyfikowane Laboratorium Mobilne ECDL,
• najnowsze oprogramowanie Windows 10 oraz Office 2016,
• możliwość ustalenia dogodnych terminów i czasu trwania zajęć,
• dopasowanie treści zajęć i przykładów do uczestników,
• możliwość rozpoczęcia kursu już od 1 uczestnika!,
• zapewniamy dużo ćwiczeń i praktycznych przykładów podczas zajęć,
• możliwość omówienia zastosowań wykorzystywanych u klienta po wcześniejszych konsultacjach.

 

Formularz zamówienia:

Termin szkolenia *
Imię i Nazwisko:*
Numer telefonu:*
Adres e-mail:
Uwagi:
*Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o. [czytaj dalej...], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. [zwiń]

token
Prosimy przepisać kod z obrazka:*

(*) pola obowiązkowe

Newsletterosoba fizyczna
firma

Tagi

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

katowice@bialecki.pl
tel. +48 697 630 005

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

Ruda Śląska/Katowice


ruda@bialecki.pl
tel. +48 697 630 005

43-110 Tychy
ul. Fabryczna 2

tychy@bialecki.pl
tel. +48 510 124 990