Strona główna // Kursy // Górnictwo

Kursy / Górnictwo

Nazwa
Kurs w zakresie zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i pobierania próbek pyłu dla określania części niepalnych. Kurs w zakresie zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i pobierania próbek pyłu dla określania części niepalnych.
Kurs w zakresie zwalczania zagrożenia działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia i pobierania próbek dla określenia stężenia pyłu w powietrzu. Kurs w zakresie zwalczania zagrożenia działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia i pobierania próbek dla określenia stężenia pyłu w powietrzu.
Kurs – metody laboratoryjne pomiaru parametrów fizykochemicznych pyłów kopalnianych. Kurs – metody laboratoryjne pomiaru parametrów fizykochemicznych pyłów kopalnianych.
Kurs w zakresie wulkanizacji taśm przenośnikowych oraz łączenia ich innymi sposobami. Kurs w zakresie wulkanizacji taśm przenośnikowych oraz łączenia ich innymi sposobami.
Kurs wykonywania torkretu i obsługi urządzeń do torkretowania. Kurs wykonywania torkretu i obsługi urządzeń do torkretowania.
Iskrobezpieczne układy sterowania maszyn i urządzeń górniczych. Iskrobezpieczne układy sterowania maszyn i urządzeń górniczych.
Układy sterowania kolejkami podwieszanymi i spągowymi. Układy sterowania kolejkami podwieszanymi i spągowymi.
Szkolenie cykliczne dotyczące robót strzałowych dla górników strzałowych, instruktorów strzałowych i wydawców materiałów wybuchowych. Szkolenie cykliczne dotyczące robót strzałowych dla górników strzałowych, instruktorów strzałowych i wydawców materiałów wybuchowych.
Kurs obsługi nożyc gilotynowych stosowanych w górnictwie. Kurs obsługi nożyc gilotynowych stosowanych w górnictwie.
Kurs obsługi giętarko-prostowarki. Kurs obsługi giętarko-prostowarki.
Kurs w zakresie obsługi agregatu pompowego MONO-WT.820/1 Kurs w zakresie obsługi agregatu pompowego MONO-WT.820/1
Kurs pomocnika maszynisty kolejek podwieszanych i spągowych - uzyskanie kwalifikacji manewrowego oraz obsługi wciągników i wciągarek belek transportowych. Kurs pomocnika maszynisty kolejek podwieszanych i spągowych - uzyskanie kwalifikacji manewrowego oraz obsługi wciągników i wciągarek belek transportowych.
Szkolenie dla osób dozoru z zakresu korozji betonowej obudowy szybów oraz konstrukcji z betonu wykonanego w podziemnych wyrobiskach Szkolenie dla osób dozoru z zakresu korozji betonowej obudowy szybów oraz konstrukcji z betonu wykonanego w podziemnych wyrobiskach
Przeszkolenie w zakresie obsługi i konserwacji zastawu remontowego do robót szybowych ZR-2x320-500/600 z firmy SADEX z Rybnika. Przeszkolenie w zakresie obsługi i konserwacji zastawu remontowego do robót szybowych ZR-2x320-500/600 z  firmy SADEX z Rybnika.
Kurs ślusarzy dołowych urządzeń odmetanowania. Kurs ślusarzy dołowych urządzeń odmetanowania.
Kurs montażu, demontażu, obsługi i konserwacji instalacji odpylających. Kurs montażu, demontażu, obsługi i konserwacji instalacji odpylających.
Kurs obsługi belek nośnych zestawów transportowych. Kurs obsługi belek nośnych zestawów transportowych.
Kurs operatorów ciągników manewrowych z napędem spalinowym Kurs operatorów ciągników manewrowych z napędem spalinowym
Kurs w zakresie mikroprocesorowych systemów sterowania typu BETACONTROL i CARBOCONTROL. Kurs w zakresie mikroprocesorowych systemów sterowania typu BETACONTROL i CARBOCONTROL.
Kurs w zakresie ryzyka związanego z występowaniem prądów błądzących na powierzchni i w podziemiach kopalń. Kurs w zakresie ryzyka związanego z występowaniem prądów błądzących na powierzchni i w podziemiach kopalń.

Newsletterosoba fizyczna
firma

Tagi

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

katowice@bialecki.pl
tel. +48 697 630 005

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

Ruda Śląska/Katowice


ruda@bialecki.pl
tel. +48 697 630 005

43-110 Tychy
ul. Fabryczna 2

tychy@bialecki.pl
tel. +48 510 124 990