Strona główna // Kursy // Górnictwo

Kursy / Górnictwo

Nazwa
Kurs obsługi maszyn i urządzeń zakładu przeróbki mechanicznej węgla w kopalni węgla kamiennego. Kurs obsługi maszyn i urządzeń zakładu przeróbki mechanicznej węgla w kopalni węgla kamiennego.
Uzupełniający kurs specjalistyczny techniki strzałowej w zakresie metod strzelania Uzupełniający kurs specjalistyczny techniki strzałowej w zakresie metod strzelania
Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisku cieśli szybowego Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisku cieśli szybowego
Kurs dla mechaników w zakresie konserwacji i napraw kolejek podwieszanych linowych. Kurs dla mechaników w zakresie konserwacji i napraw kolejek podwieszanych linowych.
Kurs dla elektryków w zakresie konserwacji i napraw kolejek spągowych. Kurs dla elektryków w zakresie konserwacji i napraw kolejek spągowych.
Kurs obsługi kołowrotów "KUBA", "KCh" mających zastosowanie w robotach szybowych. Kurs obsługi kołowrotów "KUBA", "KCh" mających zastosowanie w robotach szybowych.
Szkolenie kontrolerów zawiesi. Szkolenie kontrolerów zawiesi.
Kurs dla pracowników punktu wydawczego w zakresie obsługi, kontroli i konserwacji ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego. Kurs dla pracowników punktu wydawczego w zakresie obsługi, kontroli i konserwacji ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego.
Kurs w zakresie utrzymania, kontroli, konserwacji, napraw oraz wydawania metanomierzy przenośnych w zakładach górniczych. Kurs w zakresie utrzymania, kontroli, konserwacji, napraw oraz wydawania metanomierzy przenośnych w zakładach górniczych.
Darmowe kursy górnika GIW.09 Darmowe kursy górnika GIW.09
Szkolenie w zakresie prawidłowego używania prawidłowego używania sprzętu ochrony dróg oddechowych dla pracowników przebywających w pokładach węgla zagrożonych wyrzutami gazów i skał. Szkolenie w zakresie prawidłowego używania prawidłowego używania sprzętu ochrony dróg oddechowych dla pracowników przebywających w pokładach węgla zagrożonych wyrzutami gazów i skał.
Kurs obsługi górniczych urządzeń chłodniczych - klimatyzacyjnych. Kurs obsługi górniczych urządzeń chłodniczych - klimatyzacyjnych.
Seminarium dla kierowników robót górniczych i nadsztygarów ds. przewozu dołowego. Seminarium dla kierowników robót górniczych i nadsztygarów ds. przewozu dołowego.
Kurs obsługi dyspozytorni zakładu przeróbki mechanicznej węgla. Kurs obsługi dyspozytorni zakładu przeróbki mechanicznej węgla.
Podstawowy kurs specjalistyczny wydawcy środków strzałowych Podstawowy kurs specjalistyczny wydawcy środków strzałowych
Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika
Kurs dla mechaników w zakresie konserwacji i napraw kolejek spągowych. Kurs dla mechaników w zakresie konserwacji i napraw kolejek spągowych.
Kurs konserwatorów maszyn wyciągowych dla elektryków. Kurs konserwatorów maszyn wyciągowych dla elektryków.
Darmowe kursy ślusarza MEC.02 Darmowe kursy ślusarza MEC.02
Kurs dla osób obsługujących wentylatory głównego przewietrzania kopalń. Kurs dla osób obsługujących wentylatory głównego przewietrzania kopalń.

Newsletterosoba fizyczna
firma

Tagi

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

katowice@bialecki.pl
tel. +48 697 630 005

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

41-605 Świętochłowice
ul. Emanuela Imieli 27

swiony@bialecki.pl
tel. +48 32 411 27 27

43-110 Tychy
ul. Fabryczna 2

tychy@bialecki.pl
tel. +48 32 413 17 17