Strona główna // Kursy // Górnictwo

Kursy / Górnictwo

Nazwa
Kurs metaniarzy - pomiarowców. Kurs metaniarzy - pomiarowców.
Kurs obsługi stacji odmetanowania. Kurs obsługi stacji odmetanowania.
Kurs obsługi i konserwacji urządzeń metanometrii automatycznej – zabezpieczenie metanometryczne kopalń. Kurs obsługi i konserwacji urządzeń metanometrii automatycznej – zabezpieczenie metanometryczne kopalń.
Kurs dla osób dozoru w zakresie techniki strzałowej, gospodarki środkami strzałowymi i bezpieczeństwa przy robotach strzałowych ( zagrożenie metanowe i pyłowe). Kurs dla osób dozoru w zakresie techniki strzałowej, gospodarki środkami strzałowymi i bezpieczeństwa przy robotach strzałowych   ( zagrożenie metanowe i pyłowe).
Kurs w zakresie konserwacji, napraw i remontów urządzeń mechanicznej przeróbki węgla. Kurs w zakresie konserwacji, napraw i remontów urządzeń mechanicznej przeróbki węgla.
Uzupełniający kurs specjalistyczny wydawcy środków strzałowych Uzupełniający kurs specjalistyczny wydawcy środków strzałowych
Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika i gónika rabunkarza Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika i gónika rabunkarza
Kurs konserwatorów maszyn wyciągowych dla mechaników. Kurs konserwatorów maszyn wyciągowych dla mechaników.
Darmowe kursy technik mechanik MEC.09 Darmowe kursy technik mechanik MEC.09
Kurs dla osób zatrudnionych przy konserwacji i naprawie lamp górniczych. Kurs dla osób zatrudnionych przy konserwacji i naprawie lamp górniczych.
Kurs cieśli torowego. Kurs cieśli torowego.
Kurs obsługi wywrotów wozów oraz stałych stanowisk sprzęgania i rozprzęgania wozów wraz z przynależnymi urządzeniami. Kurs obsługi wywrotów wozów oraz stałych stanowisk sprzęgania i rozprzęgania wozów wraz z przynależnymi urządzeniami.
Kurs obsługi stacji załadowczej i manewrowego. Kurs obsługi stacji załadowczej i manewrowego.
Kurs konwojentów (manewrowych) kopalnianej kolei podziemnej. Kurs konwojentów (manewrowych) kopalnianej kolei podziemnej.
Kurs obsługi urządzeń do czyszczenia wozów i rewidentów wozów kopalnianych. Kurs obsługi urządzeń do czyszczenia wozów i rewidentów wozów kopalnianych.
Kurs dla elektryków kombajnów chodnikowych w zakresie konserwacji, napraw i remontów. Kurs dla elektryków kombajnów chodnikowych w zakresie konserwacji, napraw i remontów.
Seminarium dla inżynierów i techników strzałowych wraz ze szkoleniem BHP. Seminarium dla inżynierów i techników strzałowych wraz ze szkoleniem BHP.
Kurs obsługi obiektu suszarni na zakładzie przeróbki mechanicznej węgla w zakresie dyspozytora, przodowego i obsługi palenisk. Kurs obsługi obiektu suszarni na zakładzie przeróbki mechanicznej węgla w zakresie dyspozytora, przodowego i obsługi palenisk.
Podstawowy kurs specjalistyczny instruktora strzałowego Podstawowy kurs specjalistyczny instruktora strzałowego
Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika rabunkarza Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika rabunkarza

Newsletterosoba fizyczna
firma

Tagi

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

katowice@bialecki.pl
tel. +48 697 630 005

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

41-605 Świętochłowice
ul. Emanuela Imieli 27

swiony@bialecki.pl
tel. +48 32 411 27 27

43-110 Tychy
ul. Fabryczna 2

tychy@bialecki.pl
tel. +48 32 413 17 17