Strona główna // Kursy // Górnictwo

Kursy / Górnictwo

Nazwa
Szkolenie w zakresie budowy i eksploatacji systemów sterowania i diagnostyki typu MAKS dla kombajnów ścianowych. Szkolenie w zakresie budowy i eksploatacji systemów sterowania i diagnostyki typu MAKS dla kombajnów ścianowych.
Kurs w zakresie systemów komputerowego sterowania pracą zakładu przeróbki mechanicznej węgla Kurs w zakresie systemów komputerowego sterowania pracą zakładu przeróbki mechanicznej węgla
Szkolenie dla osób dozoru maszynowego i górniczego w zakresie użytkowania maszyn stosowanych w nowoczesnych kompleksach ścianowych. Szkolenie dla osób dozoru maszynowego i górniczego w zakresie użytkowania maszyn stosowanych w nowoczesnych kompleksach ścianowych.
Kurs specjalistyczny sygnalisty szybowego Kurs specjalistyczny sygnalisty szybowego
Kurs spec. przed dop. do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów,skał i Kurs spec. przed dop. do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów,skał i
Kurs w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw lokomotyw. Kurs w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw lokomotyw.
Kurs obsługi pomp wysokociśnieniowych - hydraulicznych. Kurs obsługi pomp wysokociśnieniowych - hydraulicznych.
Kurs obsługi i konserwacji pomp głównego i pomocniczego odwadniania kopalni Kurs obsługi i konserwacji pomp głównego i pomocniczego odwadniania kopalni
Szkolenie dla osób dozoru ruchu nadzorujących prace spawalnicze w zakładach górniczych. Szkolenie dla osób dozoru ruchu nadzorujących prace spawalnicze w zakładach górniczych.
Zagrożenia porażeniowe w kopalnianych sieciach powierzchniowych (dla osób z wykształceniem elektrycznym) Zagrożenia porażeniowe w kopalnianych sieciach powierzchniowych (dla osób z wykształceniem elektrycznym)
Kurs specjalistyczny operatora samojezdnych maszyn przodkowych, w zakresie obsługi kombajnów ścianowych Kurs specjalistyczny operatora samojezdnych maszyn przodkowych, w zakresie obsługi kombajnów ścianowych
Kurs obsługi rozładunku wagonów specjalnych cystern przy użyciu sprężonego powietrza. Kurs obsługi rozładunku wagonów specjalnych cystern przy użyciu sprężonego powietrza.
Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy podsadzania wyrobisk górnicznych Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy podsadzania wyrobisk górnicznych
Kurs w zakresie konserwacji, napraw i remontów obudów zmechanizowanych. Kurs w zakresie konserwacji, napraw i remontów obudów zmechanizowanych.
Kurs regeneracji przewodów hydraulicznych. Kurs regeneracji przewodów hydraulicznych.
Kurs obsługi pras hydraulicznych stosowanych w górnictwie. Kurs obsługi pras hydraulicznych stosowanych w górnictwie.
Szkolenie dla osób dozoru w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego. Szkolenie dla osób dozoru w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego.
Szkolenie w zakresie systemu blokad metanometrycznych SBM-96 oraz CSD. Szkolenie w zakresie systemu blokad metanometrycznych SBM-96  oraz CSD.
Kurs w zakresie obsługi i konserwacji rozruszników stycznikowych i zespołów transformatorowych produkcji APATOR MINING posiadających certyfikaty badań wg Dyrektywy 94/9/WE ATEX - kurs rozszerzony Kurs w zakresie obsługi i konserwacji rozruszników stycznikowych i zespołów transformatorowych produkcji APATOR MINING posiadających certyfikaty badań wg Dyrektywy 94/9/WE ATEX - kurs rozszerzony
Kurs specjalistyczny operatora samojezdnych maszyn przodkowych, w zakresie obsługi kombajnów chodnikowych Kurs specjalistyczny operatora samojezdnych maszyn przodkowych, w zakresie obsługi  kombajnów chodnikowych

Newsletterosoba fizyczna
firma

Tagi

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

katowice@bialecki.pl
tel. +48 697 630 005

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

41-605 Świętochłowice
ul. Emanuela Imieli 27

swiony@bialecki.pl
tel. +48 32 411 27 27

43-110 Tychy
ul. Fabryczna 2

tychy@bialecki.pl
tel. +48 32 413 17 17