Strona główna // Kursy // Górnictwo

Kursy / Górnictwo

Nazwa
Kurs obsługi mieszalników, pomp i urządzeń do wytwarzania mieszanin samo zestalających. Kurs obsługi mieszalników, pomp i urządzeń do wytwarzania mieszanin samo zestalających.
Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych
Kurs naprawy pomp wysokociśnieniowych - hydraulicznych. Kurs naprawy pomp wysokociśnieniowych - hydraulicznych.
Kurs dla osób dozoru do spraw zwalczania zagrożeń pyłowych (technik pyłowy). Kurs dla osób dozoru do spraw zwalczania zagrożeń pyłowych (technik pyłowy).
Szkolenie dla osób obsługujących urządzenie budowy przeciwwybuchowej w zakresie jego prawidłowej eksploatacji. Szkolenie dla osób obsługujących urządzenie budowy przeciwwybuchowej w zakresie jego prawidłowej eksploatacji.
Kurs specjalistyczny dla elektromonterów łączności i metanometrii. Kurs specjalistyczny dla elektromonterów łączności i metanometrii.
Kurs specjalistyczny operatora samojezdnych maszyn przodkowych, w zakresie obsługi ładowarek samojezdnych. Kurs specjalistyczny operatora samojezdnych maszyn przodkowych, w zakresie obsługi ładowarek samojezdnych.
Szkolenie dla konserwatorów sprzętu p.poż mające na celu doskonalenie wiedzy w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw gaśnic przenośnych i przewoźnych oraz urządzeń gaśniczych. Szkolenie dla konserwatorów sprzętu p.poż mające na celu doskonalenie wiedzy w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw gaśnic przenośnych i przewoźnych oraz urządzeń gaśniczych.
Szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy techniki strzałowej Szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy techniki strzałowej
Kurs naprawy górniczych pomp wirowych. Kurs naprawy górniczych pomp wirowych.
Kurs montażu i demontażu rurociągów. Kurs montażu i demontażu rurociągów.
Kurs kierowników lampiarń kopalnianych. Kurs kierowników lampiarń kopalnianych.
Kurs obsługi i eksploatacji zabezpieczeń upływowych w sieci do 1 kV. Kurs obsługi i eksploatacji zabezpieczeń upływowych w sieci do 1 kV.
Kurs obsługi i eksploatacji zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieci powyżej 1 kV. Kurs obsługi i eksploatacji zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieci powyżej 1 kV.
Kurs specjalistyczny operatora samojezdnych maszyn przodkowych, w zakresie obsługi wozów wiertniczych Kurs specjalistyczny operatora samojezdnych maszyn przodkowych, w zakresie obsługi wozów wiertniczych
Kurs obsługi elektronarzędzi, urządzeń warsztatowych oraz wciągników łańcuchowych linowych z napędem ręcznym. Kurs obsługi elektronarzędzi, urządzeń warsztatowych oraz wciągników łańcuchowych linowych z napędem ręcznym.
Szkolenie specjal. osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał Szkolenie specjal. osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał
Kurs konserwacji napraw i remontów ładowarek samojezdnych. Kurs konserwacji napraw i remontów ładowarek samojezdnych.
Kurs dla pracowników punktu wydawania sprzętu strzałowego. Kurs dla pracowników punktu wydawania sprzętu strzałowego.
Kurs specjalistyczny dla osób dozoru ruchu elektrycznego w podziemnych zakładach górniczych w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej (DEx). Kurs specjalistyczny dla osób dozoru ruchu elektrycznego w podziemnych zakładach górniczych w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej (DEx).

Newsletterosoba fizyczna
firma

Tagi

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

katowice@bialecki.pl
tel. +48 697 630 005

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

41-605 Świętochłowice
ul. Emanuela Imieli 27

swiony@bialecki.pl
tel. +48 32 411 27 27

43-110 Tychy
ul. Fabryczna 2

tychy@bialecki.pl
tel. +48 32 413 17 17