Strona główna // Kursy // Górnictwo

Kursy / Górnictwo

Nazwa
Podstawowe wymagania i pomiary parametrów elektrycznych urządzeń stosowanych w podziemnych zakładach górniczych – dla dozoru. Podstawowe wymagania i pomiary parametrów elektrycznych urządzeń stosowanych w podziemnych zakładach górniczych – dla dozoru.
Kurs specjalistyczny maszynisty kolejek podwieszanych pod ziemią, w zakresie kolejek podwieszanych szynowych Kurs specjalistyczny maszynisty kolejek podwieszanych pod ziemią, w zakresie kolejek podwieszanych szynowych
Szkolenie dla osób dozoru nadzorujących przewóz ludzi w wyrobiskach poziomych i pochyłych o nachyleniu do 45 stopni. Szkolenie dla osób dozoru nadzorujących przewóz ludzi w wyrobiskach poziomych i pochyłych o nachyleniu do 45 stopni.
Kurs w zakresie obsługi i konserwacji wyłączników stycznikowych, stacji kompaktowych i zespołów transformatorowych. Kurs w zakresie obsługi i konserwacji wyłączników stycznikowych, stacji kompaktowych i zespołów transformatorowych.
Kurs specjalistyczny maszynisty kolejek podwieszanych pod ziemią, w zakresie kolejek podwieszanych linowych Kurs specjalistyczny maszynisty kolejek podwieszanych pod ziemią, w zakresie kolejek podwieszanych linowych
Kurs dla osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy transportu w wyrobiskach podziemnych do 45 stopni. Kurs dla osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy transportu w wyrobiskach podziemnych do 45 stopni.
Kurs monterów instalujących i eksploatujących urządzenia teletechniczne w kopalni. Kurs monterów instalujących i eksploatujących urządzenia teletechniczne w kopalni.
Kurs dla osób dozoru ruchu lokomotywowego przewozu dołowego kopalń. Kurs dla osób dozoru ruchu lokomotywowego przewozu dołowego kopalń.
Kurs specjalistyczny maszynisty kolejek spągowych pod ziemią, w zakresie kolejek spągowych Kurs specjalistyczny maszynisty kolejek spągowych pod ziemią, w zakresie kolejek spągowych
Szkl. cykliczne dot. robót strzałowych dla osób dozoru nadzorujących roboty strzałowe, górników strzałowych, instruktorów strzałowych i wydawców materiałów wybuchowych Szkl. cykliczne dot. robót strzałowych dla osób dozoru nadzorujących roboty strzałowe, górników strzałowych, instruktorów strzałowych i wydawców materiałów wybuchowych
Kurs sanitariuszy. Kurs sanitariuszy.
Technologie naprawy i łączenia kabli oraz przewodów oponowych na napięcie do 6 kV. Technologie naprawy i łączenia kabli oraz przewodów oponowych na napięcie do 6 kV.
Kurs obsługi urządzeń rozładunku wozów z urobkiem na nadszybiu w kopalniach węgla kamiennego. Kurs obsługi urządzeń rozładunku wozów z urobkiem na nadszybiu w kopalniach węgla kamiennego.
Kurs w zakresie zasad eksploatacji górniczych kabli i przewodów oponowych oraz technologii ich naprawy i łączenia. Kurs w zakresie zasad eksploatacji górniczych kabli i przewodów oponowych oraz technologii ich naprawy i łączenia.
Kurs specjalistyczny rewidenta urządzeń wyciągowych. Kurs specjalistyczny rewidenta urządzeń wyciągowych.
Zagrożenia porażeniowe w kopalnianych sieciach dołowych (dla osób z wykształceniem elektrycznym) Zagrożenia porażeniowe w kopalnianych sieciach dołowych (dla osób z wykształceniem elektrycznym)
Podstawowe wymagania i pomiary parametrów elektrycznych urządzeń stosowanych w podziemnych zakładach górniczych – dla elektryków. Podstawowe wymagania i pomiary parametrów elektrycznych urządzeń stosowanych w podziemnych zakładach górniczych – dla elektryków.
Kurs specjalistyczny rewidenta urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa. Kurs specjalistyczny rewidenta urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa.
Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej dla rewidentów urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa. Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej dla rewidentów urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa.
Kurs konserwacji napraw i remontów ładowarek samojezdnych dla elektryków. Kurs konserwacji napraw i remontów ładowarek samojezdnych dla elektryków.

Newsletterosoba fizyczna
firma

Tagi

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

katowice@bialecki.pl
tel. +48 697 630 005

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

Ruda Śląska/Katowice


ruda@bialecki.pl
tel. +48 697 630 005

43-110 Tychy
ul. Fabryczna 2

tychy@bialecki.pl
tel. +48 510 124 990