Strona główna // Kursy // Górnictwo // Dla osób dozoru

Kursy

Kurs dla osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy transportu w wyrobiskach podziemnych do 45 stopni.

Najbliższy termin:

do ustalenia

Kontakt:

kontakt@bialecki.pl

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z całokształtem spraw związanych z transportem w wyrobiskach podziemnych zakładu górniczego, a w szczególności:

 • z przepisami, obowiązującymi normami, zarządzeniami i dokumentacjami dotyczącymi organizacji, urządzeń i maszyn związanych z transportem,
 • zapoznanie z budową urządzeń i układów transportu w wyrobiskach poziomych i pochyłych o nachyleniu do 45°,
 • z zagrożeniami związanymi z transportem w wyrobiskach podziemnych,
 • zapoznanie z maszynami i urządzeniami transportowymi i warunkami ich użytkowania i obsługi.

Nauczanie umożliwia również opanowanie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • organizacji transportu zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • egzekwowania prawidłowego użytkowania i obsługi maszyn i urządzeń związanych z transportem,
 • analizy i oceny zagrożeń związanych z transportem,
 • efektywnego i bezpiecznego prowadzenia prac transportowych,
 • kontroli i nadzoru prac transportowych.

Opis efektów kształcenia.
Uczestnicy kursu powinni:

 • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • stosować prawidłowe metody wykonywania czynności na danym stanowisku, 
 • wykonywać w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku,
 • przestrzegać parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku, 
 • rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku.

Kadra dydaktyczna na kursach w specjalnościach górniczych posiada niezbędne wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne oraz dodatkowo legitymuje się długoletnią praktyką w pracy w zakładach ruchu górniczego i prowadzeniu kursów i szkoleń.

 

 

Do kogo skierowane?

Kurs przeznaczony jest dla osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy transportu w wyrobiskach podziemnych do 45°. 

Formularz zamówienia:

Termin szkolenia *
Imię i Nazwisko:*
Numer telefonu:*
Adres e-mail:
Uwagi:
*Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o. [czytaj dalej...], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. [zwiń]

token
Prosimy przepisać kod z obrazka:*

(*) pola obowiązkowe

Newsletterosoba fizyczna
firma

Tagi

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

katowice@bialecki.pl
tel. +48 697 630 005

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

41-605 Świętochłowice
ul. Emanuela Imieli 27

biuro@bialecki.pl
tel. +48 32 411 27 27

43-110 Tychy
ul. Fabryczna 2

tychy@bialecki.pl
tel. +48 510 124 990