Strona główna // Kursy // Górnictwo // Dział Mechaniczny

Kursy

Kurs konserwatorów maszyn wyciągowych dla mechaników.

Najbliższy termin:

do ustalenia

Kontakt:

kontakt@bialecki.pl

Celem kursu dla osób, które są kandydatami do zatrudnienia w brygadach konserwatorów maszyn wyciągowych, jest przyswojenie przez uczestników, a także rozszerzenie przez nich wiadomości z zakresu:

 • maszyn wyciągowych, ich podstawowych elementów mechanicznych,
 • hamulców wraz z problematyką hamowania,
 • zagadnienia sprzężenia pomiędzy liną a pędnią ciernej maszyny wyciągowej,
 • układów regulacji i zabezpieczeń w odniesieniu do maszyn wyciągowych,
 • zabiegów konserwacyjnych i naprawczych w odniesieniu do maszyn wyciągowych,
 • zagrożeń występujących w zakładzie górniczym a w szczególności związanych z maszynami wyciągowymi,
 • postanowień obowiązujących przepisów odnoszących się w szczególności do ruchu maszyn wyciągowych.

Uczestnicy kursu, w wyniku jego odbycia, powinni posiąść podstawy do w pełni świadomego i właściwego wypełniania zadań w ramach brygady konserwatorów maszyn wyciągowych.

Opis efektów kształcenia.
Uczestnicy kursu powinni:

 • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • stosować prawidłowe metody wykonywania czynności na danym stanowisku, 
 • wykonywać w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku,
 • przestrzegać parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku, 
 • rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku.

Kadra dydaktyczna na kursach w specjalnościach górniczych posiada niezbędne wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne oraz dodatkowo legitymuje się długoletnią praktyką w pracy w zakładach ruchu górniczego i prowadzeniu kursów i szkoleń.

 

Do kogo skierowane?

Warunki przyjęcia na kurs:

 • wykształcenie:minimum zawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne,
 • staż pracy:minimum 6 m-cy w ruchu zakładu górniczego w oddziale eksploatującym maszyny wyciągowe.
   

 

Formularz zamówienia:

Termin szkolenia *
Imię i Nazwisko:*
Numer telefonu:*
Adres e-mail:
Uwagi:
*Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o. [czytaj dalej...], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. [zwiń]

token
Prosimy przepisać kod z obrazka:*

(*) pola obowiązkowe

Newsletterosoba fizyczna
firma

Tagi

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

katowice@bialecki.pl
tel. +48 697 630 005

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

41-605 Świętochłowice
ul. Emanuela Imieli 27

swiony@bialecki.pl
tel. +48 32 411 27 27

43-110 Tychy
ul. Fabryczna 2

tychy@bialecki.pl
tel. +48 32 413 17 17