Strona główna // Kursy // Górnictwo // Dział Górniczy

Kursy

Kurs montażu i demontażu zmechanizowanych obudów ścianowych.

Najbliższy termin:

do ustalenia

Kontakt:

kontakt@bialecki.pl

Cel kształcenia:
Uzyskanie przez uczestników kursu wiadomości:

 • z zakresu budowy zestawów obudowy zmechanizowanej,
 • dotyczących rodzajów najczęściej stosowanych zestawów,
 • dotyczących transportu zmechanizowanych obudów ścianowych w rejonie komory montażowej,
 • dotyczące komory montażowej i jej wyposażenia,
 • z zakresu znajomości obowiązujących instrukcji i technologii,
 • obejmujące sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w komorze montażowej.

Opanowanie przez uczestników kursu umiejętności:

 • praktycznego wykonywania czynności w komorze montażowej,
 • oceny warunków środowiska pracy pod względem górniczym, wyposażenia technicznego i urządzeń zabezpieczających,
 • oceny jakości zespołów obudowy,
 • zachowania się w przypadku spostrzeżenia zagrożenia dla ludzi lub zakładu górniczego albo uszkodzenia lub nieprawidłowego działania urządzeń w komorze montażowej,
 • korzystania ze środków łączności,
 • udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Opis efektów kształcenia.
Uczestnicy kursu powinni:

 • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • stosować prawidłowe metody wykonywania czynności na danym stanowisku, 
 • wykonywać w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku,
 • przestrzegać parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku, 
 • rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku.

Kadra dydaktyczna na kursach w specjalnościach górniczych posiada niezbędne wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne oraz dodatkowo legitymuje się długoletnią praktyką w pracy w zakładach ruchu górniczego i prowadzeniu kursów i szkoleń.

 

 

Do kogo skierowane?

Warunki przyjęcia na kurs:

 • staż pracy: minimum 6 m-cy w ruchu zakładu górniczego.

 

Formularz zamówienia:

Termin szkolenia *
Imię i Nazwisko:*
Numer telefonu:*
Adres e-mail:
Uwagi:
*Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o. [czytaj dalej...], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. [zwiń]

token
Prosimy przepisać kod z obrazka:*

(*) pola obowiązkowe

Newsletterosoba fizyczna
firma

Tagi

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

katowice@bialecki.pl
tel. +48 697 630 005

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

41-605 Świętochłowice
ul. Emanuela Imieli 27

swiony@bialecki.pl
tel. +48 32 411 27 27

43-110 Tychy
ul. Fabryczna 2

tychy@bialecki.pl
tel. +48 32 413 17 17