Strona główna // Kursy // Górnictwo // Dział Powierzchni

Kursy

Kurs obsługi obiektu suszarni na zakładzie przeróbki mechanicznej węgla w zakresie dyspozytora, przodowego i obsługi palenisk.

Najbliższy termin:

do ustalenia

Kontakt:

kontakt@bialecki.pl

Uzyskanie wiadomości z zakresu:

 • znajomości obiektów zakładu przeróbki mechanicznej węgla,
 • znajomości urządzeń wyposażenia stanowiska dyspozytora suszarni oraz urządzeń technologicznych tego obiektu,
 • znajomość obowiązków dyspozytora, przodowego i obsługi palenisk,
 • znajomości dokumentacji dyspozytora suszarni,
 • znajomość dokumentacji techniczno ruchowej urządzeń suszarni,
 • znajomości charakterystyki palenisk,
 • znajomości przepisów BHP i p.poż. w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla, a w szczególności obiektu suszarni.

Opanowanie umiejętności :

 • współpracy z oddziałami zakładu przeróbki mechanicznej węgla,
 • postępowania w sytuacjach awaryjnych,
 • prawidłowego nadzorowania z dyspozytorni ruchu suszarni węgla – tablica synoptyczna, obsługa komputera, łączność telefoniczna,
 • prowadzenia dokumentacji ruchu suszarni,
 • obejmowania (przejmowania) służby od poprzednika i przekazywania służby następcy,
 • współpracy z dyspozytorem ZPMW, osobami kierownictwa i dozoru,
 • obsługi paleniska,
 • obsługi wszystkich urządzeń obiektu suszarni dla przodowego.

Opis efektów kształcenia.
Uczestnicy kursu powinni:

 • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • stosować prawidłowe metody wykonywania czynności na danym stanowisku, 
 • wykonywać w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku,
 • przestrzegać parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku, 
 • rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku.

Kadra dydaktyczna na kursach w specjalnościach górniczych posiada niezbędne wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne oraz dodatkowo legitymuje się długoletnią praktyką w pracy w zakładach ruchu górniczego i prowadzeniu kursów i szkoleń.

 

 

Do kogo skierowane?

Wstępne wymagania dla uczestników kształcenia:

 • wiek minimum 24 lata (w zakresie obsługi palenisk wymagany wiek: 21 lat)
 • wykształcenie minimum zawodowe lub średnie,
 • staż pracy: minimum 3 lata w oddziałach przeróbki mechanicznej węgla,
 • badanie psychologiczne.

 

Formularz zamówienia:

Termin szkolenia *
Imię i Nazwisko:*
Numer telefonu:*
Adres e-mail:
Uwagi:
*Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o. [czytaj dalej...], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. [zwiń]

token
Prosimy przepisać kod z obrazka:*

(*) pola obowiązkowe

Newsletterosoba fizyczna
firma

Tagi

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

katowice@bialecki.pl
tel. +48 697 630 005

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

41-605 Świętochłowice
ul. Emanuela Imieli 27

swiony@bialecki.pl
tel. +48 32 411 27 27

43-110 Tychy
ul. Fabryczna 2

tychy@bialecki.pl
tel. +48 32 413 17 17