Strona główna // Kursy // Górnictwo // Dział Górniczy

Kursy

Kurs podsadzania wyrobisk górniczych przy zastosowaniu podsadzki samozestalającej.

Najbliższy termin:

do ustalenia

Kontakt:

kontakt@bialecki.pl

Cel kształcenia:
Uzyskanie przez uczestników wiadomości :

 • dotyczących gospodarczego wykorzystania odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych,
 • dotyczących materiałów stosowanych do podsadzki samozestalającej, ich własności fizycznych i chemicznych,
 • z zakresu technologii wykonywania podsadzki samozestalającej,
 • dotyczącej znajomości obowiązujących instrukcji i technologii,
 • z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu czynności podsadzania.

Opanowanie przez uczestników kursu umiejętności :

 • praktycznego wykonywania czynności wynikających z technologii podsadzania zgodnie z obowiązującymi instrukcjami,
 • oceny warunków środowiska pracy pod względem wentylacyjnym i górniczym,
 • oceny jakości wykonywania podsadzki samozestalającej,
 • zachowania się w przypadku spostrzeżenia zagrożenia dla ludzi lub ruchu zakładu górniczego albo uszkodzenia lub nieprawidłowego działania urządzeń podsadzkowych,
 • podawania meldunków poprzez środki łączności,
 • udzielania pierwszej pomocy.

Opis efektów kształcenia.
Uczestnicy kursu powinni:

 • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • stosować prawidłowe metody wykonywania czynności na danym stanowisku, 
 • wykonywać w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku,
 • przestrzegać parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku, 
 • rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku.

Kadra dydaktyczna na kursach w specjalnościach górniczych posiada niezbędne wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne oraz dodatkowo legitymuje się długoletnią praktyką w pracy w zakładach ruchu górniczego i prowadzeniu kursów i szkoleń.


 

Do kogo skierowane?

Warunki przyjęcia na kurs:

 • staż pracy: minimum 6 m-cy w ruchu zakładu górniczego.

 

Formularz zamówienia:

Termin szkolenia *
Imię i Nazwisko:*
Numer telefonu:*
Adres e-mail:
Uwagi:
*Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o. [czytaj dalej...], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. [zwiń]

token
Prosimy przepisać kod z obrazka:*

(*) pola obowiązkowe

Newsletterosoba fizyczna
firma

Tagi

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

katowice@bialecki.pl
tel. +48 697 630 005

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

41-605 Świętochłowice
ul. Emanuela Imieli 27

swiony@bialecki.pl
tel. +48 32 411 27 27

43-110 Tychy
ul. Fabryczna 2

tychy@bialecki.pl
tel. +48 32 413 17 17