Strona główna // Kursy // Górnictwo // Dla osób dozoru

Kursy

Kurs specjalistyczny dla osób dozoru ruchu elektrycznego w podziemnych zakładach górniczych w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej (DEx).

Najbliższy termin:

do ustalenia

Kontakt:

kontakt@bialecki.pl

Uczestnik szkolenia uzyska:

 • umiejętność prawidłowej eksploatacji i konserwacji maszyn i urządzeń budowy przeciwwybuchowej w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem palnych par i gazów,
 • zwiększenie stopnia bezpieczeństwa pracy osób znajdujących się w pomieszczeniach i strefach zagrożonych wybuchem palnych par i gazów od maszyn i urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Opis efektów kształcenia.
Uczestnicy kursu powinni:

 • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • stosować prawidłowe metody wykonywania czynności na danym stanowisku, 
 • wykonywać w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku,
 • przestrzegać parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku, 
 • rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku.

Kadra dydaktyczna na kursach w specjalnościach górniczych posiada niezbędne wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne oraz dodatkowo legitymuje się długoletnią praktyką w pracy w zakładach ruchu górniczego i prowadzeniu kursów i szkoleń.

 

 

Do kogo skierowane?

Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dozoru ruchu elektrycznego, metanometrii, automatyki itp. podziemnego zakładu górniczego pracujących na dole i na powierzchni,
 • każdej osoby dozoru ruchu elektrycznego w podziemnych zakładach górniczych, która w okresie co 5 lat powinna być przeszkolona w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i napraw maszyn i urządzeń budowy przeciwwybuchowej (zgodnie z Załącznikiem nr 5 "Zwalczanie zagrożeń" do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. z 2002 r. nr 139, poz. 1169 z późniejszymi zmianami).

Warunki przyjęcia na kurs:

 • wykształcenie co najmniej średnie techniczne o specjalności: elektryk, elektronik, automatyk lub specjalność pokrewna,
 • staż pracy dla osób dozoru: minimum roczny dla techników, półroczny dla osób z wyższym wykształceniem.

 

Formularz zamówienia:

Termin szkolenia *
Imię i Nazwisko:*
Numer telefonu:*
Adres e-mail:
Uwagi:
*Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o. [czytaj dalej...], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. [zwiń]

token
Prosimy przepisać kod z obrazka:*

(*) pola obowiązkowe

Newsletterosoba fizyczna
firma

Tagi

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

katowice@bialecki.pl
tel. +48 697 630 005

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

41-605 Świętochłowice
ul. Emanuela Imieli 27

biuro@bialecki.pl
tel. +48 32 411 27 27

43-110 Tychy
ul. Fabryczna 2

tychy@bialecki.pl
tel. +48 510 124 990