Strona główna // Kursy // Górnictwo // Dział Górniczy

Kursy

Kurs w zakresie zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i pobierania próbek pyłu dla określania części niepalnych.

Najbliższy termin:

24.02.2021

Jastrzębie-Zdrój

Osoba kontaktowa:

Ewelina Uss

tel.: 32 411 05 04, kontakt@bialecki.pl

Sprawdź inne terminy

Celem kursu jest opanowanie wiedzy z zakresu zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i umiejętności pobierania prób pyłu w celu określenia zawartości części niepalnych.

Cele pomocnicze kursu z zakresu WIEDZY

Uczestnik kursu po jego ukończeniu:

 • będzie znał klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego:
 • pokładów węgla lub ich części,
 • wyrobisk lub ich części w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,
 • będzie znał terminologię dotyczącą zagrożenia pyłowego,
 • będzie znał parametry wybuchu pyłu węglowego,
 • będzie znał skutki wybuchu pyłu węglowego,
 • będzie znał środki i metody zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Cele pomocnicze z zakresu UMIEJĘTNOŚCI.

Uczestnik kursu po jego ukończeniu:

 • potrafi ocenić stan zabezpieczenia wyrobiska przed wybuchem pyłu węglowego,
 • wykaże się umiejętnością pobierania prób pyłu ze strefy opylania w celu określenia zawartości części niepalnych.

Cele pomocnicze z zakresu POSTAWY.

 • wykaże właściwą postawę w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia wybuchem pyłu węglowego dla ludzi lub ruchu kopalni.

Opis efektów kształcenia.
Uczestnicy kursu powinni:

 • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • stosować prawidłowe metody wykonywania czynności na danym stanowisku, 
 • wykonywać w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku,
 • przestrzegać parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku, 
 • rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku.

Kadra dydaktyczna na kursach w specjalnościach górniczych posiada niezbędne wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne oraz dodatkowo legitymuje się długoletnią praktyką w pracy w zakładach ruchu górniczego i prowadzeniu kursów i szkoleń.

 

Do kogo skierowane?

Wstępne wymagania dla uczestników kształcenia:

 • wiek: minimum 21 lat,
 • wykształcenie: minimum zawodowe,
 • staż pracy: minimum 3 lata w ruchu zakładu górniczego na dole kopalni.
   

 

Formularz zamówienia:

Termin szkolenia *
Imię i Nazwisko:*
Numer telefonu:*
Adres e-mail:
Uwagi:
*Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o. [czytaj dalej...], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. [zwiń]

token
Prosimy przepisać kod z obrazka:*

(*) pola obowiązkowe

Newsletterosoba fizyczna
firma

Tagi

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

biuro@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

Ruda Śląska/Katowice


ruda@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

43-110 Tychy
ul. Fabryczna 2

tychy@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04