Strona główna // Kursy // Górnictwo // Kursy specjalistyczne przed dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku

Kursy / Kursy specjalistyczne przed dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku

Nazwa
Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisko górnika Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisko górnika
Kurs gónika rabunkarza Kurs gónika rabunkarza
Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisku cieśli szybowego Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisku cieśli szybowego
Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika
Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika i gónika rabunkarza Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika i gónika rabunkarza
Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika rabunkarza Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika rabunkarza
Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku cieśli szybowego Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku cieśli szybowego
Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprway techniki strzałowej Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprway techniki strzałowej
Kurs spec. przed dop. do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów,skał i Kurs spec. przed dop. do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów,skał i
Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy podsadzania wyrobisk górnicznych Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy podsadzania wyrobisk górnicznych
Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych
Szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy techniki strzałowej Szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy techniki strzałowej
Szkolenie specjal. osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał Szkolenie specjal. osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał
Szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy zagrozenia tąpaniami Szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy zagrozenia tąpaniami
Szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy podsadzania wwyrobisk góniczych Szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy podsadzania wwyrobisk góniczych
Szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych Szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych

Newsletterosoba fizyczna
firma

Tagi

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

katowice@bialecki.pl
tel. +48 697 630 005

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

41-605 Świętochłowice
ul. Emanuela Imieli 27

swiony@bialecki.pl
tel. +48 32 411 27 27

43-110 Tychy
ul. Fabryczna 2

tychy@bialecki.pl
tel. +48 32 413 17 17