Strona główna // Kursy // Uprawnienia UDT // Obsługa urządzeń

Kursy

Obsługa żurawi

Najbliższy termin:

do ustalenia

Kontakt:

kontakt@bialecki.pl

Kursy obsługi żurawi są realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. 

Czas trwania: min. 28 godzin.

Celem kursu jest przygotowanie kandydata do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie obsługi żurawia. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia do obsługi żurawia w jednym z następujących zakresów:

 • żurawie: [II Ż]
  • stacjonarne,
  • przewoźne,
  • przenośne,
  • samojezdne.
 • żurawie: [I Ż]
  • wieżowe oraz szybkomontujące
  • szynowe

W celu przystąpienia do egzaminu należy złożyć wniosek o jego przeprowadzenie wraz z pozytywnym orzeczeniem lekarskim i psychologicznym stwierdzającym przydatność do obsługi żurawia. Urząd Dozoru Technicznego i jego jednostki terenowe prowadzą rejestry wydawanych zaświadczeń i wydaje duplikaty w/w uprawnień. Zaświadczenie ważne jest na czas nieograniczony.

Cele kształcenia.
Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy w zakresie zasad obsługi lub konserwacji danego urządzenia transportu bliskiego podlegającego dozorowi technicznemu przez Urząd Dozoru Technicznego

Opis efektów kształcenia.
Uczestnicy kursu powinni:

 • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • stosować prawidłowe metody wykonywania czynności na danym stanowisku, 
 • wykonywać w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku 
 • przestrzegać parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku 
 • rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku.

Wykładowcy prowadzący zajęcia teoretyczne na kursach operatorów maszyn i urządzeń podlegających pod UDT posiadają odpowiednie wykształcenie i wiedzę potrzebne do prowadzenia zajęć, uprawnienia pedagogiczne, długoletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe w obsłudze oraz konserwacji urządzeń podlegających pod UDT.

Instruktorzy zajęć praktycznych posiadają niezbędne uprawnienia w zakresie obsługi danej maszyny, kurs pedagogiczny, długoletnią praktykę w obsłudze oraz konserwacji urządzeń podlegających pod UDT.
 

Kursy na żurawie - szkolenia na żurawie - obsługę żurawi - Działamy na terenie całego kraju a zwłaszcza Kraków, Katowice, Jastrzębie Zdrój, Nowy Targ, Wadowice, Zakopane, Nowy Sącz, Tarnów, Olkusz, Zabrze, Sosnowiec, Ruda Śląska,Tychy, Katowice, Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza

Do kogo skierowane?

Minimalne warunki przyjęcia na kurs:

 • wiek: 18 lat,
 • praktyki przy żurawiu,
 • badanie psychologiczne,
 • badanie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania obsługi żurawia

 

Formularz zamówienia:

Termin szkolenia *
Imię i Nazwisko:*
Numer telefonu:*
Adres e-mail:
Uwagi:
*Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o. [czytaj dalej...], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. [zwiń]

token
Prosimy przepisać kod z obrazka:*

(*) pola obowiązkowe

Powiązane oferty:

Kurs Miasto Najbliższy termin
Obsługa dźwigów do ustalenia do ustalenia Obsługa dźwigów
Obsługa podestów Kraków 03.12.2021 Obsługa podestów
Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy Świętochłowice 11.01.2022 Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego - hakowy
Obsługa wciągników i wciągarek Świętochłowice 25.01.2022 Obsługa wciągników i wciągarek
Obsługa suwnic do ustalenia do ustalenia Obsługa suwnic

Newsletterosoba fizyczna
firma

Tagi

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

katowice@bialecki.pl
tel. +48 697 630 005

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

41-605 Świętochłowice
ul. Emanuela Imieli 27

biuro@bialecki.pl
tel. +48 32 411 27 27

43-110 Tychy
ul. Fabryczna 2

tychy@bialecki.pl
tel. +48 510 124 990