Strona główna // Kursy

Kursy

Nazwa
Kurs obsługi kołowrotów "KUBA", "KCh" mających zastosowanie w robotach szybowych. Kurs obsługi kołowrotów "KUBA", "KCh" mających zastosowanie w robotach szybowych.
Szkolenie kontrolerów zawiesi. Szkolenie kontrolerów zawiesi.
Podajniki do betonu Podajniki do betonu
Elektrownie polowe Elektrownie polowe
Kurs dla pracowników punktu wydawczego w zakresie obsługi, kontroli i konserwacji ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego. Kurs dla pracowników punktu wydawczego w zakresie obsługi, kontroli i konserwacji ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego.
Kurs w zakresie utrzymania, kontroli, konserwacji, napraw oraz wydawania metanomierzy przenośnych w zakładach górniczych. Kurs w zakresie utrzymania, kontroli, konserwacji, napraw oraz wydawania metanomierzy przenośnych w zakładach górniczych.
Darmowe kursy górnika GIW.09 Darmowe kursy górnika GIW.09
Szkolenie w zakresie prawidłowego używania prawidłowego używania sprzętu ochrony dróg oddechowych dla pracowników przebywających w pokładach węgla zagrożonych wyrzutami gazów i skał. Szkolenie w zakresie prawidłowego używania prawidłowego używania sprzętu ochrony dróg oddechowych dla pracowników przebywających w pokładach węgla zagrożonych wyrzutami gazów i skał.
Kurs obsługi górniczych urządzeń chłodniczych - klimatyzacyjnych. Kurs obsługi górniczych urządzeń chłodniczych - klimatyzacyjnych.
Seminarium dla kierowników robót górniczych i nadsztygarów ds. przewozu dołowego. Seminarium dla kierowników robót górniczych i nadsztygarów ds. przewozu dołowego.
Kurs obsługi dyspozytorni zakładu przeróbki mechanicznej węgla. Kurs obsługi dyspozytorni zakładu przeróbki mechanicznej węgla.
Badania psychologiczne i lekarskie na broń Badania psychologiczne i lekarskie na broń
Obsługa żurawi Obsługa żurawi
Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień. Egzamin weryfikacyjny spawaczy – odnowienie uprawnień.
Konserwacja żurawi Konserwacja żurawi
Podstawowy kurs specjalistyczny wydawcy środków strzałowych Podstawowy kurs specjalistyczny wydawcy środków strzałowych
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika Szkolenie specjalistyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku górnika
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Newsletterosoba fizyczna
firma

Tagi

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

biuro@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

41-706 Ruda Śląska
ul. Kłodnicka 54
(obok boiska KS Grunwald)
ruda@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

43-110 Tychy
ul. Fabryczna 2

tychy@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04