Strona główna // Kursy // Górnictwo // Dla osób dozoru

Kursy

Szkolenie dla osób dozoru ruchu nadzorujących prace spawalnicze w zakładach górniczych.

Najbliższy termin:

do ustalenia

Kontakt:

kontakt@bialecki.pl

Kształcenie ma na celu poprawę stanu bezpieczeństwa przy prowadzeniu prac spawalniczych w wyrobiskach podziemnych, w szybach i szybikach, na wieżach szybowych oraz na powierzchni zakładu górniczego (dotyczy takich miejsc jak: zakład przeróbczy, zwałowiska węgla i kamienia, place składowe, magazyny, warsztaty, obiekty oraz pomieszczenia użytkowane przez obce podmioty gospodarcze, inne obiekty i pomieszczenia zlokalizowane na powierzchni zakładu górniczego).

Szkolenie osób dozoru ma na celu:

  • przypomnienie o występujących zagrożeniach naturalnych w zakładzie górniczym, głównie: pożarowym, metanowym, wybuchem pyłu węglowego, 
  • przypomnienie obowiązujących rozporządzeń i zarządzeń wydanych w sprawach bhp,
  • omówienie wybranych zagadnień z prawa pracy,
  • zapoznanie z analizami zagrożeń wypadkowych i stanem bezpieczeństwa w zakładach górniczych w aspekcie wypadków zaistniałych przy prowadzeniu prac spawalniczych.

Opis efektów kształcenia.
Uczestnicy kursu powinni:

  • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
  • stosować prawidłowe metody wykonywania czynności na danym stanowisku, 
  • wykonywać w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku,
  • przestrzegać parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku, 
  • rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku.

Kadra dydaktyczna na kursach w specjalnościach górniczych posiada niezbędne wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne oraz dodatkowo legitymuje się długoletnią praktyką w pracy w zakładach ruchu górniczego i prowadzeniu kursów i szkoleń.

 

 

Do kogo skierowane?

Wstępne wymagania dla uczestników kształcenia:

  • zatrudnienie w charakterze osoby dozoru ruchu górniczego nadzorującej wykonywanie stałych lub okresowych prac spawalniczych na dole lub powierzchni zakładu górniczego.

 

Formularz zamówienia:

Termin szkolenia *
Imię i Nazwisko:*
Numer telefonu:*
Adres e-mail:
Uwagi:
*Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o. [czytaj dalej...], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. [zwiń]

token
Prosimy przepisać kod z obrazka:*

(*) pola obowiązkowe

Newsletterosoba fizyczna
firma

Tagi

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

katowice@bialecki.pl
tel. +48 697 630 005

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

41-605 Świętochłowice
ul. Emanuela Imieli 27

biuro@bialecki.pl
tel. +48 32 411 27 27

43-110 Tychy
ul. Fabryczna 2

tychy@bialecki.pl
tel. +48 510 124 990