Strona główna // Kursy // Górnictwo // Dział Górniczy

Kursy

Szkolenie osób zatrudnionych w rejonach, w których występuje zagrożenie wyrzutami metanu i skał.

Najbliższy termin:

do ustalenia

Kontakt:

kontakt@bialecki.pl

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności z zakresu:

  • tektoniki pokładów węgla i wpływu zjawisk geomechanicznych na zagrożenia wyrzutami metanu i skał,
  • przewietrzania wyrobisk górniczych,
  • zagrożenia wyrzutami metanu i skał,
  • profilaktyki przy prowadzeniu robót górniczych w warunkach zagrożenia wyrzutami metanu i skał.

Obowiązek odbycia cyklicznego szkolenia dla osób zatrudnionych w rejonach, w których występuje zagrożenie wyrzutami metanu i skał wynika z punktu V ppkt. 2 Zarządzenia Prezesa JSW S.A z dnia 29.06.2010r. w sprawie zasad organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla zakładów JSW S.A. r.

Opis efektów kształcenia.
Uczestnicy kursu powinni:

  • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
  • stosować prawidłowe metody wykonywania czynności na danym stanowisku, 
  • wykonywać w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku,
  • przestrzegać parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku, 
  • rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku.

Kadra dydaktyczna na kursach w specjalnościach górniczych posiada niezbędne wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne oraz dodatkowo legitymuje się długoletnią praktyką w pracy w zakładach ruchu górniczego i prowadzeniu kursów i szkoleń.

 

Do kogo skierowane?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych lub przewidzianych do zatrudnienia w rejonach, w których występuje zagrożenie wyrzutami metanu i skał.

Szkolenie cykliczne należy powtarzać nie rzadziej niż raz na 2 lata.
 

Formularz zamówienia:

Termin szkolenia *
Imię i Nazwisko:*
Numer telefonu:*
Adres e-mail:
Uwagi:
*Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o. [czytaj dalej...], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. [zwiń]

token
Prosimy przepisać kod z obrazka:*

(*) pola obowiązkowe

Newsletterosoba fizyczna
firma

Tagi

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

katowice@bialecki.pl
tel. +48 697 630 005

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

Ruda Śląska/Katowice


ruda@bialecki.pl
tel. +48 697 630 005

43-110 Tychy
ul. Fabryczna 2

tychy@bialecki.pl
tel. +48 510 124 990