Strona główna // Kursy // Górnictwo // Kursy specjalistyczne przed dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku

Kursy

Szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych

Najbliższy termin:

18.11.2019

Ruda Śląska

Osoba kontaktowa:

Piotr Kęska

tel.: 32 411 05 04, kontakt@bialecki.pl

Sprawdź inne terminy

Szkolenie należy powtarzać co 5 lat.

Czas trwania: 16 godzin.

Cel kształcenia
Celem szkolenia specjalistycznego jest zaktualizowanie wiedzy w zakresie:

 • zasad bezpieczeństwa dotyczącego specyfiki przedmiotowej specjalności,
 • obowiazujących wymogów prawnych,
 • stosowania nowoczesnych rozwiazań technologicznych w przedmiotowym zakresie.

 

Opis efektów kształcenia.
Uczestnicy kursu powinni:

 • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • stosować prawidłowe metody wykonywania czynności na danym stanowisku,
 • wykonywać w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku,
 • przestrzegać parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku,
 • rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku.

Kadra dydaktyczna na kursach w specjalnościach górniczych posiada niezbędne wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne oraz dodatkowo legitymuje się długoletnią praktyką w pracy w zakładach ruchu górniczego i prowadzeniu kursów i szkoleń.

Do kogo skierowane?

Wstępne wymagania dla uczestników kształcenia:

Szkoleni8u poddani zostaną pracownicy zatrudnieni na następujących stanowiskach:

 • Główny Mechanik w specjalności górniczych wyciągów szybowych,
 • Osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczych wyciagów szybowych
 • Osoby średniego dozoru ruchu w specjalności górniczych wyciagów szybowych
 • Osoby niższego dozoru ruchu w specjalności górniczych wyciagów szybowych
 • Osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej - maszyn i urządzeń dołowych, nadzorujacych w ramach tej specjalności ruchu górniczych wyciągów szybowych,
 • Osoby średniego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej - maszyn i urządzeń dołowych, nadzorujacych w ramach tej specjalności ruchu górniczych wyciągów szybowych,
 • Osoby niższego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej - maszyn i urządzeń dołowych, nadzorujacych w ramach tej specjalności ruchu górniczych wyciągów szybowych.

 

Formularz zamówienia:

Termin szkolenia *
Imię i Nazwisko:*
Numer telefonu:*
Adres e-mail:
Uwagi:
*Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o. [czytaj dalej...], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. [zwiń]

token
Prosimy przepisać kod z obrazka:*

(*) pola obowiązkowe

Newsletterosoba fizyczna
firma

Tagi

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

biuro@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

41-706 Ruda Śląska
ul. Kłodnicka 56E

ruda@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

43-110 Tychy
ul. Fabryczna 2

tychy@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04