Strona główna // Kursy // Górnictwo // Dział Górniczy

Kursy

Szkolenie w zakresie badań wskaźników zagrożenia wyrzutami gazów i skał.

Najbliższy termin:

do ustalenia

Kontakt:

kontakt@bialecki.pl

Cel główny:

 • opanowanie umiejętności wykonywania pomiarów parametrów zagrożenia wyrzutowego.


Cele pomocnicze:

Uczestnicy po szkoleniu będą wiedzieć: 

 • że przez zagrożenie wyrzutami metanu i skał - rozumie się naturalną skłonność do występowania zjawisk gazogeodynamicznych w postaci wyrzutu metanu i skał lub nagłego wypływu gazów z górotworu do wyrobiska,
 • co rozumie się przez wyrzut metanu i skał (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych),
 • co rozumie się przez nagły wypływ gazów,
 • co to jest kawerna powyrzutowa,
 • będą znać objawy wskazujące na zwiększenie zagrożenia wyrzutami metanu i skał,
 • powinni wiedzieć, że wskaźnikami zagrożenia wyrzutami metanu i skał są:
  • zwięzłość węgla,
  • desorpcja metanu,
  • ilość zwiercin z otworów małośrednicowych,
 • będą znać instrukcje:
  • dla pomiarowców dokonujących pomiarów wskaźnika desorpcji z próbek zwiercin desorbometrem cieczowym,
  • dla pracowników dokonujących pomiaru ilości zwiercin z otworów małośrednicowych dla oceny zagrożenia wyrutami metanu i skał,
  • dla pracowników dokonujących pomiar wskaźnika zwięzłości węgla metodą protodiakonową.

Opis efektów kształcenia.
Uczestnicy kursu powinni:

 • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • stosować prawidłowe metody wykonywania czynności na danym stanowisku, 
 • wykonywać w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku,
 • przestrzegać parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku, 
 • rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku.

Kadra dydaktyczna na kursach w specjalnościach górniczych posiada niezbędne wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne oraz dodatkowo legitymuje się długoletnią praktyką w pracy w zakładach ruchu górniczego i prowadzeniu kursów i szkoleń.

 

 

Do kogo skierowane?

Warunki przyjęcia na kurs:

 • staż pracy: minimum 3 m-ce w ruchu zakładu górniczego.

 

Formularz zamówienia:

Termin szkolenia *
Imię i Nazwisko:*
Numer telefonu:*
Adres e-mail:
Uwagi:
*Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o. [czytaj dalej...], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. [zwiń]

token
Prosimy przepisać kod z obrazka:*

(*) pola obowiązkowe

Newsletterosoba fizyczna
firma

Tagi

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

katowice@bialecki.pl
tel. +48 697 630 005

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

41-605 Świętochłowice
ul. Emanuela Imieli 27

swiony@bialecki.pl
tel. +48 32 411 27 27

43-110 Tychy
ul. Fabryczna 2

tychy@bialecki.pl
tel. +48 32 413 17 17