Strona główna // O firmie // // Filia Sosnowiec // Proces reklamacji

O firmie

Proces reklamacji

Proces reklamacji w BIAŁECKI Sp. z o.o.

 1. Reklamacje należy kierować do Dyrektora BIAŁECKI Sp. z o.o.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zostać złożone w formie pisemnej i musi zawierać co najmniej:
  • wskazanie przedmiotu reklamacji /nazwa kursu, termin kursu,
  • opis niezgodności – określony przez Klienta,
  • czytelny podpis sporządzającego oraz adres, na który będzie wysyłana korespondencja w ramach procesu reklamacyjnego.
 3. Do zgłoszenia mogą zostać dołączone inne dokumenty związane ze sprawą.
 4. Każda reklamacja badana jest z punktu widzenia jej zasadności.
 5. Pod względem formalnym i merytorycznym ocena reklamacji dokonywana jest przez Kierownika kursu.
 6. Wynikiem oceny reklamacji jest stanowisko BIAŁECKI Sp. z o.o., zarówno w przypadku uznania reklamacji klienta jak i w przypadku odrzucenia reklamacji klient otrzymuje pisemne stanowisko BIAŁECKI SP. z o.o. wraz z uzasadnieniem oraz z ustaleniami dalszego sposobu postępowania. 

Newsletterosoba fizyczna
firma

Tagi

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

katowice@bialecki.pl
tel. +48 697 630 005

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

41-605 Świętochłowice
ul. Emanuela Imieli 27

swiony@bialecki.pl
tel. +48 32 411 27 27

43-110 Tychy
ul. Fabryczna 2

tychy@bialecki.pl
tel. +48 32 413 17 17