Strona główna // O firmie

O firmie

Ośrodek Szkolenia BIAŁECKI Sp. z o. o. w Jastrzębiu Zdroju, został utworzony 8 maja 2007 roku poprzez przekształcenie i zmianę organizacyjną działającego od 1 września 1992 roku Ośrodka Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Piotr Białecki.

W dniu 22 września 2017 roku zmieniślmy nazwę na BIAŁECKI Sp. z o.o. oraz siedziba firmy została przeniesiona do Katowic.

W skład spółki wchodzi 5 placówek kształcenia ustawicznego umiejscowione w Katowicach, Jastrzębiu-Zdroju, Krakowie, Rudzie Śląskiej oraz Tychach, w których szkolimy w szerokim zakresie uprawnień zawodowych, w szczególności górniczych, budowlanych, energetycznych i transportowych oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oferta szkoleniowa zawiera ponad 400 specjalistycznych pozycji tematycznych.

Wszystkie placówki szkoleniowe Ośrodka corocznie przeszkalają około 30000 osób oraz nadają uprawnienia i kwalifikacje zawodowe około 10000 osobom w około 400 specjalnościach. 

Obszar działania spółki ulokowany jest w województwie śląskim i małopolskim. Wśród największych odbiorców usług szkoleniowych oferowanych przez Ośrodek są Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Południowy Koncern Węglowy S.A., Urzędy Pracy województwa śląskiego i małopolskiego, WYG International.

Ośrodek Szkolenia we wszystkich swoich placówkach zatrudnia 50 pracowników etatowych oraz posiada bazę około 400 wykładowców i instruktorów. Kadrę stanowią osoby posiadające wieloletnie doświadczenie i kwalifikacje w specjalnościach adekwatnych do zajmowanych stanowisk lub prowadzonych zajęć.

Zajęcia realizowane w BIAŁECKI Sp. z o.o. odbywają się maksymalnie 5 dni w tygodniu (40 godzin lekcyjnych w tygodniu), po 8 godzin zegarowych łącznie z przerwami w jednym dniu, przerwy między zajęciami są nie mniejsze niż 15 min na 2 godziny zegarowe, a przerwa w zajęciach po 6 godzinie zegarowej zajęć trwa 45 min.

BIAŁECKI Sp. z o.o. posiada niezbędne wyposażenie dydaktyczne do realizacji zajęć szkoleniowy. Są to naturalne obiekty techniczne (zespoły i elementy maszyn – koparek, koparko-ładowarek, walców i innych), plansze poglądowe, instruktażowe nagrania DVD wraz z wyposażeniem odtwarzającym, foliogramy, prezentacje. Posiadamy bogato wyposażoną bibliotekę wydawnictw technicznych, podręczników i innych pozycji literatury fachowej, dokumentację techniczno ruchową różnych rodzajów i typów maszyn określonej specjalności, opracowane własne skrypty dydaktyczne. Uczestnicy kursów mają możliwość korzystania na miejscu ze zbiorów literatury, czasopism, środków multimedialnych i polskich norm na swoją prośbę, skierowaną do wykładowcy, bądź koordynatora organizacyjnego kursu dodatkowo na czas trwania kursu każdy uczestnik zostaje wyposażony w zestaw materiałów dydaktycznych w postaci skryptów, notatnika oraz długopisu. Ponadto uczestnicy kursów mają możliwość w trakcie ich trwania skorzystać z dodatkowych osobistych konsultacji z wykładowcami i instruktorami.

BIAŁECKI uzyskał w 2004 roku Akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty jako jednostki spełniającej standardy dydaktyczne narzucone przez ustawę o systemie oświaty dla placówek kształcenia ustawicznego. 

W roku 2011 Ośrodek wdrożył procedury systemu zarządzania na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2008 i otrzymał certyfikat TÜV NORD, którego podstawową zasadą jest wysoka jakość świadczonych usług szkoleniowych oraz spełnienie oczekiwań i potrzeb naszych klientów. W 2018 roku BIAŁECKI Sp. z o.o. wdrożył procedury systemu zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015 i otrzymał certyfikat TÜV NORD.

Misją i istotą funkcjonowania naszego Ośrodka jest prowadzenie szeroko rozumianej działalności szkoleniowej spełniającej wysokie standardy dydaktyczne, będącej konsekwencją dynamicznych zmian i tendencji na regionalnym rynku pracy oraz ciągłego poszerzania oferty kształcenia spółki o nowe dziedziny wiedzy i obszary działania. Zasady te przekładają się na blisko dwudziestoletnie doświadczenie firmy na regionalnym rynku szkoleń zawodowych.

Newsletterosoba fizyczna
firma

Tagi

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

katowice@bialecki.pl
tel. +48 697 630 005

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

41-605 Świętochłowice
ul. Emanuela Imieli 27

swiony@bialecki.pl
tel. +48 32 411 27 27

43-110 Tychy
ul. Fabryczna 2

tychy@bialecki.pl
tel. +48 32 413 17 17